Nieuws

CD&V wil kleinschalig zorgwonen stimuleren

Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Katrien Schryvers diende vorig jaar een conceptnota in waarin ze pleitte voor een duidelijk kader voor het plaatsen van mobiele mantelzorgwoningen. Dat zijn mobiele woonunits die bijvoorbeeld in de tuin van een huis geplaatst kunnen worden waardoor zorgbehoevenden langer in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Maar een wetgevend kader hiervoor ontbrak, waardoor veel mensen de stap niet durfden zetten. De Vlaamse Regering liet deze week weten dat er een wettelijk kader uitgewerkt is om die mobiele mantelzorgwoningen mogelijk te maken.

CD&V heel erg getroffen door overlijden Ilse Uyttersprot

"Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg." Dat zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens namens CD&V naar aanleiding van het plotse overlijden van schepen en gewezen burgemeester van Aalst en gewezen Kamerlid, Ilse Uyttersprot.

Terugbetaling anticonceptie voor kwetsbare groepen

De Kamer heeft een wetsvoorstel van CD&V unaniem goedgekeurd dat de terugbetaling van contraceptie uitbreidt naar alle vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor worden voor deze kwetsbare vrouwen bepaalde anticonceptie gratis, zoals de pil of het spiraaltje.

Fietsvergoeding voor elke werknemer

De Kamer heeft een resolutie van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh aangenomen die aanstuurt op een veralgemening van de fietsvergoeding. Een dergelijke veralgemening moet uitgewerkt worden door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en zou betekenen dat elke werknemer van een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer per fiets kan genieten.

Zorgverleners verdienen meer dan een éénmalige premie

De zorgsector ligt CD&V nauw aan het hart. We zijn zeer erkentelijk voor de inspanningen die de mensen van de zorgsector hebben geleverd. Juist daarom vinden wij een eenmalige en louter federale maatregel niet voldoende. Lees hier de tekst van voorzitter Joachim Coens: 

Cd&v wil de situatie van studenten versterken: Studenten mogen niet de dupe worden van de coronacrisis

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze Vlaamse studenten. In het bijzonder de grote onzekerheid die het virus met zich meebrengt, weegt zwaar door op hen. Vanuit de Cd&v-fractie in het Vlaams parlement werd op verschillende fronten hard gewerkt aan een verbetering van hun situatie. Van financiële oplossingen m.b.t. de huur van studentenkoten tot aandacht voor de mentale gezondheid van de studenten.

Corona: Ouderencharter, een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken

Vandaag is de leeftijdsgrens van 65 jaar vaak het ijkpunt in coronamaatregelen. Hierop kwamen de voorbije periode vaak opmerkingen, omdat dit 65-plussers vereenzelvigt met een kwetsbare doelgroep. Met dit charter willen we nuance brengen. Niet de leeftijd is bepalend. Wel een kwetsbare gezondheid maakt of men tot de risicogroep behoort.

CD&V wil belastingontwijking via Nederland stoppen

CD&V heeft een voorstel klaar om de zogenaamde fiscale ‘kaasroute’ af te sluiten. De ‘kaasroute’ slaat op de mogelijkheid die vandaag bestaat om schenkingsrechten te ontwijken door schenkingen van roerende goederen te laten verlijden door Nederlandse notarissen. Op die manier worden de notariële akten niet geregistreerd in België en blijven de giften vrij van schenkingsrechten. Momenteel moeten enkel de overdrachten van onroerende goederen door buitenlandse notarissen geregistreerd worden in België. Dit voorstel maakt de registratie ook voor de schenking van roerende goederen verplicht.  

Vlaamse Regering zet 45 miljoen euro in om armoede door corona te bestrijden

Veel Vlamingen voelen de financiële impact van het coronavirus. Zeker voor de meest kwetsbaren kan dit leiden tot schrijnende situaties. De Vlaamse Regering wil deze groep extra ondersteunen. Ze trekt daarvoor 45 miljoen euro uit. Deze wordt gebruikt voor een Covid-19-toeslag voor kinderen, middelen voor lokale armoedebestrijding en een lokaal consumptiekrediet voor kwetsbare doelgroepen.

Cd&v is tevreden met heropening van gebedshuizen

Federaal minister van Justitie Koen Geens is tevreden dat de GEES (het comité dat de exit-strategie uit de coronacrisis begeleidt) het licht op groen zet om gebedshuizen te heropenen vanaf 8 juni. Na intensief overleg met verschillende leiders van geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen had Koen Geens een actieplan ingediend bij de GEES. De Nationale Veiligheidsraad gaat akkoord met het plan en staat publieke gebedsdiensten onder strikte voorwaarden weer toe.