Nieuws

Meer duidelijkheid voor opening horeca en andere sectoren

Vanaf 8 juni wordt de volgende fase in de exit-strategie ingezet. Dat besliste de Nationale Veiligheidsraad. Uitgangspunt is dat wat niet expliciet vermeld wordt mogelijk is. Daarom werd een tijdslijn uitgewerkt met wat er van nu tot en met september voorzien is voor de verschillende sectoren van het sociale leven.

Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Daarnaast stimuleren we familie en vrienden om vriendenaandelen te kopen en zo ondernemingen te versterken. We voorzien in 250 miljoen euro extra voor de achtergestelde leningen. Deze maatregelen maken deel uit van een groter Vlaams herstelplan om de economie de komende maanden te ondersteunen.

Cd&v wil waterschaarste aanpakken via infiltratiebonus en aangepaste regelgeving

De aanhoudende droogte in Vlaanderen stelt ons voor een grote uitdaging. Toen op verschillende plaatsen in Vlaanderen zelfs geen water meer uit de kraan stroomde, werd door de lokale besturen aan de alarmbel getrokken. Via oppompverboden en sensibilisering proberen lokale besturen en provinciebesturen de ‘tikkende tijdbom’ voor zich uit te schuiven. Maar meer is nodig. Cd&v ziet soelaas in een infiltratiebonus en een aangepaste regelgeving voor regenwaterputten.

Kurt Vanryckeghem vraagt bijkomende steunmaatregelen voor horeca-uitbaters

De coronacrisis treft ons Vlaamse horeca-hart diep en hard. Op vrijdag 13 maart middernacht sloten alle cafés en restaurants in ons land de deuren in de strijd tegen het coronavirus. Meer dan twee maanden later is er nog geen perspectief op heropening. De vraag naar het bieden van perspectief en bijkomende steunmaatregelen, o.a. door Horeca Vlaanderen, wordt elke dag luider. “Belangrijk dat we vanuit de politiek het signaal geven dat we onze horecaondernemers niet in de steek laten”, zegt Vlaams parlementslid voor Cd&v Kurt Vanryckeghem.

Covid-19 vaccin moet voor iedereen toegankelijk zijn

Het Europees Parlement debatteerde over de zoektocht en ontwikkeling van een vaccin of behandeling tegen het coronavirus. CD&V-Europarlementslid Cindy Franssen: “Voor mij zijn in dit debat twee zaken essentieel: internationale samenwerking en universele toegang tot een mogelijk vaccin of een behandeling.”

Veilige heropening winkels vanaf 11 mei

Maandag 11 mei mogen winkels opnieuw opengaan. Minister van Economie Nathalie Muylle en minister van Zelfstandigen, KMO’s en Middenstand Denis Ducarme hebben een gids met preventiemaatregelen voor handelaars en klanten opgesteld. De gids staat online op de website van de FOD Economie. 

Vlaamse Regering steunt kwetsbare jongeren tijdens coronacrisis

De Vlaamse Regering trekt 4,5 miljoen euro uit om kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen en te begeleiden in deze coronacrisis. Het actieplan kwam tot stand samen met experten en de brede jeugd- en hulpsector. “Veel kinderen en jongeren worden dubbel getroffen door de crisis en bevinden zich in bijzonder moeilijke omstandigheden. Met dit plan willen we de nodige hefbomen en perspectief bieden aan kinderen en jongeren”, zegt Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

Verwaarloosd kapelletje opknappen na coronavirus

Philip Kevers is 63 jaar en woont met zijn echtgenote in het Limburgse Sint-Truiden. Het coronavirus woekert ongemeen hard in de fruitstreek. In geen enkele andere regio ligt het percentage besmette personen zo hoog en kwam de toestroom van besmette patiënten zo vroeg op gang. Philip vertelt hoe hij met deze onzekere periode omgaat.

De Corona-exitstrategie

Vanaf 4 mei zal de federale overheid de coronamaatregelen in ons land versoepelen. Gisteren besliste de Nationale Veiligheidsraad hoe die exitstrategie eruit zal zien. Er wordt in verschillende fases gewerkt; na elke fase volgt een evaluatie. Dat betekent dat de kans bestaat dat toekomstige maatregelen nog aangepast worden.

Mondmaskers spelen een belangrijke rol in de Corona-exit periode

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag nogmaals benadrukt dat het gebruik van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen in de Corona-exit periode en in sommige gevallen verplicht kan zijn. Zo zal het gebruik ervan verplicht worden op het openbaar vervoer vanaf 4 mei. Momenteel is het niet mogelijk om de gehele bevolking van mondmaskers te voorzien. Burgers kunnen alvast zelf mondmaskers maken. De overheid zal in de komende weken 2 wasbare filterstukjes aanbieden aan elke burger. In verband met de verdeling van die filters heeft  Minister Koen Geens al contacten gehad met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.