Nieuws

Cd&v vraagt meer verlof en flexibiliteit voor mantelzorgers

Mantelzorgers zullen in de toekomst drie maanden voltijds mantelzorgverlof kunnen opnemen per zorgbehoevend familielid of kennis. Dat is twee maanden extra dan wat nu mogelijk is. Daarnaast kan een mantelzorger in totaal zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Dat heeft de ministerraad zonet beslist.

Hoger pensioen voor zelfstandigen

Gisteren werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat de pensioenrechten van zelfstandigen versterkt. De berekening van de pensioenen voor zelfstandigen zal in de toekomst meer overeenstemmen met die van werknemers. CD&V heeft tijdens de regeringsonderhandelingen sterk aangedrongen om dit punt in het akkoord op te nemen. 

We kunnen 40% van alle kankers voorkomen

Deze week is het “European Week Against Cancer”, de strijd tegen deze vreselijke ziekte komt zo opnieuw prominent op de agenda. De Europese Unie heeft een plan klaar, het “EU Beating Cancer Plan”. Met dit plan kunnen we 3 miljoen mensenlevens redden tegen 2030. Opvallend daarbij is de rol van preventie. Met goede preventie kunnen we 40% van alle kankers voorkomen, hier is dus een enorme winst te boeken. Gezond leven, daar draait het om. Waar hebben we dat nog gehoord? Jawel, in het pleidooi van Joachim Coens om van Vlaanderen een “Blue Zone” te maken.

Zo wil Cd&v tegen 2026 ons wagenpark fors vergroenen

De Regering zet het licht op groen voor het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat zorgt voor de vergroening van onze mobiliteit. Met dit wetsontwerp zet Minister Van Peteghem drie belangrijke stappen om de omslag te maken naar mobiliteit die beter aansluit op onze levenskwaliteit en om de klimaatambities van ons land kracht bij te zetten. De minister maakt deze beslissingen ruim op voorhand kenbaar mét een overgangsperiode, zodat particulieren en ondernemingen met kennis van zaken in de toekomst aankoop- en investeringsbeslissingen kunnen nemen.

Cd&v legt basis voor nieuwe staatshervorming en maakt einde aan ellenlange regeringsvormingen

Vandaag werd binnen de federale regering een akkoord bereikt rond twee punten waar Cd&v tijdens de regeringsvorming hard voor gestreden heeft. Zo zal Art. 195 voor herziening vatbaar verklaard worden. Daardoor wordt een nieuwe staatshervorming mogelijk, mede op basis van de uitkomsten van het Dialoogplatform. Ook werd de eerste stap voor een ‘deblokkeringsmechanisme’ gezet. Dit moet ervoor zorgen dat er in de toekomst veel sneller een regering gevormd kan worden.

CD&V wil betere bescherming van het ongeboren kind bij een verontrustende zwangerschap

Om elk ongeboren kind zoveel mogelijk kansen te bieden zodra het geboren wordt, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers een reeks maatregelen voor. “Het komt erop aan om tijdens de zwangerschap op een meer proactieve en gestructureerde manier verontrustende of kwetsbare situaties te detecteren en daar een gepast zorgtraject aan te koppelen dat ook doorloopt na de bevalling”, aldus Schryvers. “Daarbij ligt de focus op vrijwillige hulp en begeleiding, maar moeten er in uitzonderlijke en zeer ernstige situaties ook dwingende maatregelen tegenover de aanstaande moeder mogelijk zijn.”

Meer dan 70% van de 65-plussers heeft een eerste prik gekregen!

Meer dan 1 miljoen Vlamingen ouder dan 65 lieten zich al vaccineren tegen het COVID-virus. Dit maakt dat we de grens van 70% overschreden hebben, en de komende dagen zal dit alleen nog stijgen.

Cd&v roept op deel te nemen aan actie 'Maai Mei Niet'

Weekmagazine Knack lanceert de actie 'Maai Mei Niet'. Via deze actie wordt opgeroepen in de maand mei een (deel van je) gazon niet te maaien. Laat dus wat gras groeien, want dat kan een geweldig groot cadeau zijn voor dier, mens en klimaat.

CD&V maakt van bedrijfswagens en laadpalen de hefbomen naar een groener wagenpark

Elektrische bedrijfswagens volledig fiscaal aftrekbaar maken én een fiscale stimulans om zowel thuis als op het werk laadpalen te installeren. Dat zijn de hefbomen waarmee minister van Financiën Vincent Van Peteghem het Belgisch wagenpark versneld wil vergroenen. Dit zonder aan lopende contracten te raken of mensen te verplichten de stap te zetten. “We willen mensen vooral stimuleren om na te denken over de stap naar een elektrische wagen. Willen ze dat, dan staan we klaar met steun”, zegt minister Van Peteghem, die voortbouwt op een wetsvoorstel van onder andere CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.

CD&V tevreden om aandacht voor jeugd en mentaal welzijn: 'Kom uit uw kot!’

Het Overlegcomité nam vandaag maatregelen die rechtstreeks impact zullen hebben op het mentale welzijn van de bevolking. CD&V is dan ook tevreden dat het Overlegcomité de boodschap goed begrepen heeft. Mentaal welzijn is vandaag de eerste prioriteit, en de bevolking heeft nood aan goede vooruitzichten. Die zijn er nu eindelijk gekomen. Onder andere de begrafenissen en erediensten, de buitenbubbel van 10 en de maatregelen voor de jeugd zijn strijdpunten waar de partij al heel lang voor ijvert.