Nieuws

Federaal Agentschap van de Schuld biedt in december Staatsbons aan met een looptijd van 5 en 8 jaar

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal in december 2023 Staatsbons uitgeven met een looptijd van 5 en 8 jaar. Dat is beslist in nauw overleg met minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Parlement keurt wet bestuurlijke handhaving definitief goed

Het wetsontwerp bestuurlijke handhaving van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd vandaag in de Kamer definitief goedgekeurd. Met dit nieuw instrument wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Gedaan met wachtlijsten bij de dokter en tandarts. Tijd om meer studenten te laten starten in de opleiding

Als het aan de Vlaamse Regering ligt, dan worden er volgend academiejaar (2024-‘25) +50% meer studenten toegelaten tot de opleiding Geneeskunde dan het geval was in 2019: toen mochten er 1.153 studenten starten en volgend jaar zouden dat er 1.723 zijn. Daarnaast zouden er 252 studenten mogen starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer dan de 147 studenten die bij de start van deze Vlaamse Regering nog konden starten aan de tandartsopleiding (+70%). Dat maken Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het is nu aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quota in een Koninklijk Besluit te gieten. De Vlaamse Regering investeert vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra om dit mogelijk te maken en bekijkt ook of en hoe er eventueel een extra tandartsopleiding kan komen.

Aantal minderjarigen met recht op budget omwille van handicap op 4 jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook dit jaar sterke stijging verwacht

Door het zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering kunnen jaar na jaar meer mensen met een handicap ondersteund worden. Opvallend is de stijging van het aantal minderjarigen dat een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) ontvangt. Vorig jaar ging het om 1.816 jongeren en kinderen. In 2018 waren dat er nog 879. Het aantal minderjarigen dat recht heeft op een budget is sindsdien meer dan verdubbeld. Jongeren en kinderen met de meest dringende zorgnoden kregen dankzij het zorginvesteringsplan ook allemaal versneld een budget toegekend. In die groep geldt geen wachttijd.  Dit jaar zouden nog eens meer dan 600 minderjarigen een budget toegekend krijgen. Het hoogste aantal ooit.

Een toekomst voor onze landbouw en iedereen die onderneemt in Vlaanderen

Stikstof is een belangrijke parameter voor de biodiversiteit, daar is iedereen het over eens. We willen onze stikstofuitstoot tegen 2030 opnieuw halveren en daarbij moet elke sector de nodige inspanningen leveren.

Maar onze bedrijven hoe groot of hoe klein ook, of ze actief zijn in de landbouw of de industrie, moeten ook economisch leefbaar blijven. Ondernemers moeten perspectief hebben om verder te werken in Vlaanderen en kwaliteitsvol voedsel van eigen bodem moet steeds betaalbaar en beschikbaar blijven. In een wereld die onstabiel is, waar er oorlog is in onze achtertuin en waarbij sommige landen grondstoffen en voedsel durven te gebruiken als geopolitiek wapen, is het van groot belang om strategisch onafhankelijk te zijn in onze voedselproductie.

Dat is steeds ons uitgangspunt geweest. Perspectief voor jonge boeren en zorgen dat zij een toekomst hebben in Vlaanderen.

Wetenschappelijke studie brengt dak- en thuisloosheid in Vlaanderen in kaart

Voor het eerst biedt een studie een wetenschappelijk onderbouwde inschatting van het totaal aantal dak- en thuislozen: 19.547 mensen in Vlaanderen hebben geen vaste woonst. Dat cijfer is het resultaat van de extrapolatie van verschillende metingen naar het aantal dak- en thuislozen tussen 2020 en 2022. Uit de cijfers blijkt onder meer dat de groep dak- en thuislozen veel verschillende onderverdelingen kent, en dat een kwart onder hen minderjarig is. Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle gaf donderdagvoormiddag toelichting bij de resultaten in de directe opvang van CAW Oost-Brabant in Leuven, samen met Koen Hermans (professor aan LUCAS KU Leuven), Bart Claes (directeur CAW Groep) en Bieke Verlinden (schepen van Sociale Zaken in Leuven).

Regering neemt extra maatregelen ter beveiliging van de Douane in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit

Onder impuls van minister van Financiën Vincent Van Peteghem worden door de federale regering extra maatregelen ter beveiliging van de Douane in de strijd tegen de internationale drugshandel en de georganiseerde drugscriminaliteit genomen. Deze maatregelen komen bovenop de inspanningen die de regering reeds nam en zal blijven nemen.

Meer respect voor voetgangers: “Elk voetpad biljartvlak tegen 2030.”

De voetganger lijkt hoe langer hoe meer de vergeten weggebruiker in Vlaanderen. De staat van de voetpaden laat vandaag immers op vele plekken de wensen over. Slecht begaanbare voetpaden die dikwijls iets weg lijken te hebben van een hindernissenparcours; het is voor iedereen herkenbaar.

En dikwijls zijn de meest kwetsbaren hier de dupe van: denk maar aan ouderen die zich op de openbare weg begeven met een rollator, gezinnen met jonge kinderen in de buggy of blinden en slechtzienden die zich op de openbare weg begeven. Bovendien gebeurt 17 procent de verplaatsingen in Vlaanderen te voet. Uit de Gemeentemonitor van 2020 blijkt ook dat 32% van de mensen in Vlaanderen ontevreden is over de staat van de voetpaden.

Cd&v lanceert daarom vandaag de Keizer Voetganger-campagne waarmee de partij volop de kaart trekt van de voetganger. De partij schuift 5 concrete doelstellingen naar voren waaraan het huidige voetgangerbeleid moet getoetst worden. De voetganger mag niet langer de vergeten weggebruiker zijn in het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Werken moet meer lonen. Bijna 950.000 Vlamingen ontvangen vanaf 6 november een brief over de jobbonus

Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken werd begin dit jaar op initiatief van Vlaams minister van Werk Jo Brouns en minister van Begroting Matthias Diependaele de jobbonus een eerste keer uitbetaald. Op 6 november start de verzending van de brieven over de jobbonus die werknemers in 2024 zullen ontvangen. Wie vorig jaar een rekeningnummer invulde in ‘Mijn Burgerprofiel’, kijkt best na of dit nog juist is. Wie nog geen rekeningnummer registreerde, wordt gevraagd om dit in orde te brengen. Dit jaar hebben meer dan 900.000 Vlamingen recht op een jobbonus.

Versoepeling wekelijkse sluitingsdag goedgekeurd

Het wetsvoorstel waardoor de vaste wekelijkse sluitingsdag van alle kleinhandelaren (supermarkten, bakkers, kledingwinkels…) voortaan slechts voor drie in plaats van zes maanden dezelfde dag moet zijn, is goedgekeurd in tweede lezing door de Kamercommissie Economie. Leen Dierick wil de kleinhandelaren zo meer flexibiliteit bieden.