Nieuws

CD&V wil erkenning voor psychologisch consulent

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft een wetsvoorstel ingediend om van psychologisch consulent een erkend geestelijk gezondheidszorgberoep te maken. Psychologische consulenten zijn zorgverleners met een professionele bachelor in toegepaste psychologie. Zij kunnen  psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten ondersteunen bij milde psychische problemen.

Hoe Cd&v de strijd tegen armoede aangaat

Je kan er niet omheen. De armoedecijfers in ons land zijn nog steeds hoog. 14.8% van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Eén op tien Vlamingen leeft met een inkomen onder de Europese armoedegrens. De afgelopen 10 jaar is het armoederisico ook amper gedaald. Dat zijn sprekende cijfers die oproepen tot dringende actie. Vooral omdat kwetsbare gezinnen hard getroffen worden en jongeren op die manier opgroeien in een uitzichtloze situatie.

Corona: nieuwe maatregelen en steun voor ondernemers

De nieuwe maatregelen zijn nodig om het virus in te dammen en de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. De economie, de horecasector en ons sociaal leven worden hierdoor hard getroffen. Maar de maatregelen zijn nodig én samen komen we hier door. Het is belangrijk om de maatregelen nu nauwgezet te volgen. Zorg voor jezelf én voor elkaar! Hou vol.

Opnieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor zwaar getroffen ondernemers

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Door de bijkomende maatregelen die vandaag genomen werden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, zullen veel ondernemers een groot omzetverlies hebben. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan een beroep doen op steun van de Vlaamse overheid. De steun is 10% van de normale omzet. Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro. We laten onze ondernemers niet los.

Bij nieuwe ‘lockdown’ nood aan regeling kwijtschelding verbruikskosten kotstudenten

Nu de cijfers steeds slechter worden, dreigt een herhaling van periodieke afwezigheid van studenten op hun studentenkot. “Op voorstel van CD&V heeft de Vlaamse Regering vorig academiejaar studenten een kwijtschelding van de kosten voor nutsvoorzieningen tijdens de afwezigheid door de eigenaars van studentenhuisvesting laten geven”, zegt Vera Jans. “De maatregel was toen niet te voorzien. We roepen op om nu vooruitziend beleid te voeren en een regeling uit te werken”, stelt Brecht Warnez. De dagelijkse cijfers van de corona-besmettingen geven aan dat het de verkeerde kant uitgaat. Ondanks de goede bedoelingen van de overheid en de grote inspanningen van de onderwijsinstellingen zijn we nog niet verlost van COVID-19.

Nieuw parlementslid Stijn De Roo legt eed af in het Vlaams parlement

Gentenaar Stijn De Roo (31) legt vandaag de eed af als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Hij vervangt Vincent Van Peteghem, die federaal minister werd. In het Vlaams parlement zal Stijn de commissie Algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en de commissie voor Economie en werk volgen. “Het is een unieke kans, die ik graag met twee handen grijp. Ik heb goesting om erin te vliegen!” zegt het nieuwe parlementslid.

CD&V stelt zich vragen bij ‘zomeracties’ in woonzorgcentra

Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Katrien Schryvers heeft ernstige vragen bij promotionele acties van woonzorgcentra die door middel van kortingen en speciale aanbiedingen op zoek gaan naar nieuwe bewoners. Sommige van hen bieden levenslange kortingen aan. 

Investeren in Vlaanderen, investeren in mensen

Op de vierde maandag van september vindt traditioneel de “Septemberverklaring” plaats. De ambities van de Vlaamse regering worden voorgesteld, dit jaar in het bijzonder het relance plan voor Vlaanderen. Iedereen ondervindt de gevolgen van de coronacrisis: van leerlingen tot mensen in een woonzorgcentrum, van ondernemers tot mensen met een beperking. Iedereen wordt getroffen, de Vlaamse regering wil deze crisis aanpakken en Vlaanderen er opnieuw bovenop helpen. De ambities zijn hoog, dat moet ook. Het plan dat de regeringspartners overeen zijn gekomen ademt CD&V.

/actua/cdenv-stelt-digitaal-participatieplatform-voor-op-dag-van-de-afdeling/

Vandaag vindt de eerste digitale Dag van de Afdeling voor lokale CD&V-afdelingen plaats. Voor de 300 lokale CD&V-ploegen is het een jaarlijkse niet te missen inspiratie-, vormings- en uitwisselingsdag. Er staan heel wat workshops op de agenda, alsook de voorstelling van het digitaal platform waarmee CD&V-voorzitter Joachim Coens binnenkort rechtstreeks in dialoog gaat met de kiezer.

Enkel hervorming EU-migratiebeleid kan mensonwaardige situaties als Moria vermijden

Twaalfduizend asielzoekers, waaronder vierduizend kinderen, zijn hun onderdak kwijt na een brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, Griekenland. Mensonwaardige levensomstandigheden liggen aan de basis van de ramp. Het Europees Parlement heeft de situatie in het kamp meermaals aangehaald en roept de Europese Commissie op niet langer te wachten voorstellen tot hervorming door te voeren.