Werken moet meer lonen. Bijna 950.000 Vlamingen ontvangen vanaf 6 november een brief over de jobbonus

Publicatiedatum

Auteur

Jo Brouns

Deel dit artikel

Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken werd begin dit jaar op initiatief van Vlaams minister van Werk Jo Brouns en minister van Begroting Matthias Diependaele de jobbonus een eerste keer uitbetaald. Op 6 november start de verzending van de brieven over de jobbonus die werknemers in 2024 zullen ontvangen. Wie vorig jaar een rekeningnummer invulde in ‘Mijn Burgerprofiel’, kijkt best na of dit nog juist is. Wie nog geen rekeningnummer registreerde, wordt gevraagd om dit in orde te brengen. Dit jaar hebben meer dan 900.000 Vlamingen recht op een jobbonus.

Dit jaar is de jobbonus er voor wie minder dan 2.700 euro verdiende van januari tot en met juni 2022 en/of minder dan 2.900 euro van juli tot en met december 2022.

“De loongrenzen werden aangepast door de vele indexeringen in 2022. Zo blijven we ervoor zorgen dat de laagste lonen recht hebben op het hoogste jobbonusbedrag. Bovendien komt er, dankzij het begrotingsakkoord dat de Vlaamse Regering in september sloot, 50 euro bij de jobbonus. Daardoor schommelt het jobbonusbedrag dat een werknemer zal ontvangen tussen 60 euro (bij deeltijds werk) en 650 euro (bij voltijds werk). Dit bedrag is onbelast. Met de jobbonus willen we mensen aanzetten om aan de slag te blijven of om aan de slag te gaan,” zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns.

“Van de ruim 789.000 begunstigden in 2022, heeft 94% hun jobbonus ontvangen. In totaal werd er bijna 207,5 miljoen euro aan jobbonussen uitbetaald. Hiermee bereiken we onze doelstelling: werken moet meer lonen. Daar blijven we op inzetten vanuit Vlaanderen,” stelt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele. “De overige 6% van de begunstigden vulde nog geen rekeningnummer in. Hun recht op een jobbonus vervalt niet, zij kunnen dus nog een rekeningnummer registreren. Elke werkende Vlaming die recht heeft op de jobbonus, moet die immers krijgen.”

Rekeningnummer nakijken of invullen in Mijn Burgerprofiel

Werknemers die recht hebben op een jobbonus, ontvangen vanaf 6 november 2023 en ten laatste februari 2024 een brief:

  • Wie vorig jaar al een rekeningnummer invulde in Mijn Burgerprofiel, kan dit nakijken in de brief. Is dit niet meer juist? Dan heeft de ontvanger tien kalenderdagen tijd om dit rekeningnummer aan te passen. De jobbonus wordt binnen de maand na verzending van de brief uitbetaald.
  • Wie vorig jaar nog geen rekeningnummer invulde in Mijn Burgerprofiel, krijgt een brief waarin stap voor stap uitgelegd staat hoe je dit in orde brengt. Nadat het rekeningnummer is ingevuld, wordt een bevestigingsbrief verstuurd. Na ontvangst van deze brief wordt de jobbonus uitbetaald.

De brieven komen toe in de “eBox” (voor wie deze activeerde) of via de post. Uitgaande grensarbeiders komen ook in aanmerking voor een jobbonus, maar ontvangen geen brief: zij dienen zelf een aanvraag in te dienen via het “WSE-loket”. Dat kan vanaf 1 december 2023.

Ondersteuning door digibanken

Nieuw dit jaar is de samenwerking tussen de jobbonus en de “digibanken”. Een rekeningnummer invullen of wijzigen in Mijn Burgerprofiel is voor een deel van de doelgroep van de jobbonus een drempel. Omdat het digibankennetwerk ondertussen meer dan 540 locaties telt, verwijst de brief naar hen door voor hulp met deze digitale stappen. Burgers met vragen kunnen ook steeds terecht bij het gratis informatienummer 0800 611 06.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.