72 kinderdagverblijven krijgen steun om ruimere openingsuren aan te bieden

Minister van Gezin Hilde Crevits kent 72 kinderdagverblijven in de groepsopvang financiële steun toe om hun openingsuren te verruimen, zodat ouders die werken buiten de gebruikelijke openingsuren ook een beroep kunnen doen op kinderopvang. In totaal voorziet minister Crevits hiervoor 3.746.000 euro.

Meer kinderopvangplaatsen aan inkomenstarief

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat nog eens 1.646 plaatsen in de kinderopvang kunnen omschakelen naar plaatsen met de hoogste subsidie, waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. Dankzij de extra maatregelen en investeringen zal in totaal meer dan 80% van de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen nu met inkomenstarief werken.

Cd&v stelt familiekrediet voor: 30 weken verlof en hogere uitkering voor ouders na bevalling

Het optrekken van het aantal weken geboorteverlof, een hogere financiële tegemoetkoming en vrije keuze voor ouders om van de korf aan verlofdagen gebruik te maken. Met mosterd uit Scandinavië stelt cd&v een plan voor om ouders te helpen een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin.

223 kleuters ouder dan drie jaar in de kinderopvang

In september 2022 telden de Vlaamse kinderopvanginitiatieven 223 kindjes ouder dan drie jaar, terwijl kindjes al vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool kunnen gaan. Vaak gaat het om kindjes met een specifiek zorgbehoefte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “Dat kleuters omwille van plaatstekort in het buitengewoon kleuteronderwijs in de kinderopvang blijven, kan niet de bedoeling zijn”, stelt Schryvers, die een oproep doet aan Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om ervoor te zorgen dat alle kindjes die daar nood aan hebben een plek kunnen vinden in het buitengewoon kleuteronderwijs.