20%

meer fietsgebruik dankzij fietsvergoeding!

Ook fietsvergoeding voor snelle elektrische fietsen
Hoe kunnen we het fietsgebruik nog meer doen toenemen?

10.000 euro

inkomsten per jaar vrijgesteld

De krachtlijnen van de federale begroting
Ondek de krachtlijnen van de federale begroting.

520.000

personen hebben een arbeidshandicap

Een handicap mag geen beperking zijn op de arbeidsmarkt
Hoe wil CD&V deze mensen aan een job helpen?

12%

van de nieuwe gezinnen ontsnapt aan armoede

Nieuwe Vlaamse kinderbijslag doet armoederisico dalen
Wat verandert er bij de nieuwe kinderbijslag?

43%

van leerkrachten ouder dan 55 kiest voor deeltijds werk

Steeds meer 55-plussers in het onderwijs kiezen voor deeltijds werk!
Wat kan CD&V hieraan doen?