Een volkse centrumpartij, dat willen we vandaag zijn. Dat weerspiegelt zich in een nieuw merkverhaal, in drie thema's waar we prioriteit aan geven en in een nieuwe visuele stijl.

Van en voor
het volk.

Bij cd&v staan we al 75 jaar tussen de gewone mensen. Al 75 jaar zijn wij de partij die zorgt voor mensen hun inkomen, hun gezondheid, hun veiligheid. Mensen samenbrengen en onze verantwoordelijkheid opnemen zit in onze genen.

Maar de gewone mensen van toen zijn niet die van nu. We hebben nu andere levens, zorgen en dromen. Daarom passen we ons aan. Om opnieuw die partij te zijn. Die van de gewone mensen. Van het volk.

We geloven dat gewone mensen samen tot buitengewone dingen in staat zijn. Hanne & Kamiel. Amir & Katrien. Layla, Kimberly & Dirk.

Voor jullie komen we op. Denken we verder. Staan we er. Elke dag. Het is voor jullie dat we 't doen. Luisteren, steunen en zorgen. En antwoorden in klare taal. Zodat het opnieuw duidelijk is waar cd&v voor staat: voor de gewone mensen. Voor het volk.

cd&v,
van en voor het volk.

Een deftig inkomen

Dat is onze eerste prioriteit. Meer en meer mensen hebben het moeilijk, ook al werken ze hard. Dat kan zo niet langer. Wie zijn best doet, moet kunnen leven zonder zorgen. Wie meer werkt, moet meer overhouden. De doorgeslagen effecten van kapitalisme en globalisering, die pakken we ook aan. Want ze ondermijnen onze lokale ondernemingen en zijn niet goed voor de bevolking.

Een gezond leven

We waren de eerste partij die rentmeesterschap in onze waarden opnam. We zijn de partij van familie en thuis. Dat betekent dat we elke dag vechten voor een gezonde planeet voor onze kinderen. Gezond zijn, betekent tenslotte ook een leven in evenwicht. Als ouder, familielid of vriend. Gezondheid boven winst, daar kiezen we voor.

Een veilige thuis

We willen dat elke mens zich veilig en thuis voelt in onze veranderende samenleving. Dat iedereen een thuis vindt waar hij niet alleen fysiek veilig is, maar ook vertrouwen en houvast vindt in het leven. Een comeback van waarden, normen en tradities, daar gaan we voor. We komen op voor wie we zijn en beschermen wat waardevol is.