Nieuws

Meer erkenning en steun voor ouders die ongeboren kindje verliezen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil de positie van ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen versterken. Volgens het parlementslid wordt in de huidige wetgeving het verdriet bij zo’n verlies niet voldoende erkend. Dit maakt de al traumatische ervaring nog zwaarder. “Er is nood aan meer erkenning én ondersteuning”, zegt Katrien Schryvers die met concrete voorstellen komt. 

Parlementair debat over pandemiewet kan van start gaan

Het voorontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een pandemie is vandaag in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad. Het ontwerp wordt nu voor consultatie voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hiermee willen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Eerste minister Alexander De Croo het Parlement zo snel mogelijk in het besluitvormingsproces betrekken.

Dienstverlening banken moet toegankelijk en betaalbaar blijven

CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Steven Matheï pleiten voor bancaire dienstverlening die toegankelijk en goedkoop blijft voor iedereen. Zo ijveren ze voor een betere geografische spreiding van geldautomaten. Ze verzoeken in een resolutie de regering om met de financiële sector hierover een akkoord te sluiten. “Er blijft een grote digitale kloof bestaan in de samenleving. Ook fysieke dienstverlening moet bereikbaar en betaalbaar blijven voor iedereen”, aldus Matheï en Dierick. De resolutie bevat ook voorstellen om de digitale kloof verder te dichten, onder meer via een virtueel oefenplatform en laagdrempelige vormingen.

CD&V wil niet onbezonnen treinloketten sluiten

CD&V kant zich niet tegen een efficiëntieoefening bij het spoor, integendeel, maar benadrukt wel dat de NMBS moet zorgen dat iedereen mee kan met een modernisering. Verkeersspecialist en CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh: “Veel loketten bij stations worden maar weinig gebruikt. Mensen en middelen kunnen misschien beter ingezet worden voor een optimale dienstverlening. Maar we mogen niet blind zijn voor de gapende digitale kloof in de samenleving. Veel mensen zijn minder mobiel, kennen de digitale mogelijkheden onvoldoende en hebben nog steeds begeleiding nodig. Ook de sociale functie van een lokaal station als ontmoetingsplaats mag niet vergeten worden. Ook hier is verdere reflectie nodig.”

Wereldkankerdag: hoe voeren we de strijd tegen kanker?

Het laatste jaar stond volledig in het teken van de coronacrisis en nog steeds heeft het virus ons in een greep. De druk op de ziekenhuizen, strenge coronamaatregelen en angst om besmet te raken; het was en is nog altijd niet gemakkelijk. Maar er is perspectief: het COVID-vaccin zal onze vrijheid teruggeven.

Rechten van holebi’s en transgenders zijn ook mensenrechten: hierop kunnen nooit toegevingen worden gedaan

REACTIE VAN HET CD&V REGENBOOGNETWERK OP DE ZUSTERBAND TUSSEN PUURS-SINT-AMANDS EN HET POOLSE DEBIÇA

Voor het Regenboognetwerk van CD&V zijn rechten van holebi’s en transgenders ook mensenrechten. Hierop kunnen nooit toegevingen worden gedaan. In dat opzicht betreurt het CD&V Regenboognetwerk dat Vlaamse steden gemeenten zusterbanden blijven onderhouden met lokale besturen in het buitenland die LGBTQ+ -rechten schenden. 

Cd&v wil vrijwilligersstatuut versoepelen voor vaccinatiecentra

“Om de enorme logistieke operatie die gepaard gaat met de uitbouw van de vaccinatiecentra zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet het statuut van de vrijwilliger versoepeld worden.” Dat zegt Steven Matheï, CD&V-Kamerlid en burgemeester van Peer, waar ook een vaccinatiecentrum wordt opgestart en vrijwilligers zich spontaan aanmelden. “Het wordt een uitdaging om de vaccinatiecentra maanden aan een stuk 7 dagen op 7 te laten draaien. Dat vrijwilligers zich spontaan aanmelden is dus een zegen. Zij moeten dan ook correct vergoed kunnen worden.”

Aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Werknemers die mantelzorgverlof opnemen, zullen kunnen rekenen op een aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie. Dat heeft de Vlaamse regering principieel beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Sinds 1 september 2020 kan een werknemer die als mantelzorger erkend is, mantelzorgverlof opnemen en hiervoor een onderbrekingsuitkering ontvangen van de RVA. De aanmoedigingspremie is een aanvullende uitkering voor werknemers uit de privésector of social profitsector die een engagement als mantelzorger opnemen.  

Sammy Mahdi reageert op misleidende grafieken asielaanvragen

Naar aanleiding rond berichtgeving over het aantal asielaanvragen geeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie een duidelijk antwoord in een open brief:

Akkoord over nieuw instrumentendecreet in het Vlaams parlement

De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement hebben vandaag een akkoord bereikt over de verdere behandeling van het ‘Instrumentendecreet’. Dit decreet is opgestart tijdens de vorige regeerperiode onder toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege. Het decreet wil tools aanreiken aan lokale besturen om werk te maken van de bouwshift. Het doel hiervan is om zo spaarzaam mogelijk met open ruimte om te gaan.