Regering neemt extra maatregelen ter beveiliging van de Douane in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit

Publicatiedatum

Auteur

Vincent Van Peteghem

Deel dit artikel

Onder impuls van minister van Financiën Vincent Van Peteghem worden door de federale regering extra maatregelen ter beveiliging van de Douane in de strijd tegen de internationale drugshandel en de georganiseerde drugscriminaliteit genomen. Deze maatregelen komen bovenop de inspanningen die de regering reeds nam en zal blijven nemen.

“De Douane is een cruciale schakel in de veiligheidsketen van ons land. In het kader van de strijd tegen druggerelateerd geweld zorgen hun inspanningen er mee voor dat onze straten en havens veiliger worden. De Douane neemt, net zoals alle andere partners in de veiligheidsketen, deze taak met veel verantwoordelijkheidszin en toewijding op. De sterke toename aan vangsten, en de continue verandering in de werkwijze van de criminele organisaties, zorgen ervoor dat we continu en snel moeten schakelen om onze processen en veiligheidsprocedures op punt te houden. Om de veiligheid van onze douaniers, andere veiligheidsdiensten, havenarbeiders en andere betrokken personen te vrijwaren, besliste de federale regering extra veiligheidsmaatregelen. Enkel door samen te werken kunnen we de georganiseerde drugscriminaliteit voor blijven. Ik wil de collega’s dan ook bedanken voor de excellente samenwerking en steun.”

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën

 

“De strijd tegen het drugsgeweld werpt zijn vruchten af. De Federale Politie blijft daarom inspanningen leveren om de Haven van Antwerpen en iedereen die er werkt te beveiligen tegen het drugsgeweld. Ook om die reden zal de Federale Politie, bovenop de reeds bestaande samenwerkingen, op vraag en ter ondersteuning van de Douane, extra ploegen inzetten om de politieaanwezigheid te verhogen in de omgeving van de sites en de controles van de Douane.

Daarnaast zullen de douaniers ook kunnen blijven rekenen op de gespecialiseerde dienst van de Federale Politie om transporten te escorteren en te beveiligen. Met deze politie-inzet blijven we een vuist maken tegen de georganiseerde drugscriminaliteit en zetten we met samenwerking in op een zo veilig mogelijke Haven. Ik ben de politiediensten zeer erkentelijk voor deze bijkomende inspanningen.”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Deze regering heeft als eerste regering sinds lang opnieuw stevig geïnvesteerd in de Douane. Dit om de Douane te ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen de handel van illegale drugs via onze havens:

  • 5 nieuwe mobiele scanners en nieuwe detectiesoftware werden aangekocht;
  • 80 extra aanwervingen werden gerealiseerd, er zijn er nog 28 komende op korte termijn;
  • Nieuwe wapens zullen in gebruik genomen worden;
  • Daarnaast voorziet deze regering ook voor politie en justitie bijkomende middelen in de strijd tegen drugshandel en druggerelateerd geweld.

Dankzij deze extra investeringen van de federale regering in middelen en mensen, dankzij een doorgedreven samenwerking tussen de veiligheidsdiensten en dankzij een versterkte samenwerking met de bron- en partnerlanden, stijgen de drugsvangsten sinds aanvang van deze regering exponentieel. Vorig jaar klokte de Douane af op een inbeslagname van 110 ton cocaïne. Dit jaar werd reeds 108 ton cocaïne in beslaggenomen. Deze grote vangsten tonen dat de inspanningen van de Douane resultaat opleveren, maar die toename van inbeslagnames brengen ook grotere risico’s en extra uitdagingen met zich mee.

Volgende extra maatregelen worden genomen:

  • Verhoogde beveiliging en versterkte en gerichte patrouilles door de Federale Politie bij de grensinspectieposten en bij scan-, controle- en ontmantelingsactiviteiten van Douane;
  • Transport van de inbeslaggenomen drugs zal gebeuren onder strikte bewaking;
  • De opslag van de inbeslaggenomen drugs zal gebeuren op een streng beveiligde geheime site waar Defensie zal instaan voor de bewaking;
  • Een snellere wervingsprocedure zal ingesteld worden voor de openstaande vacatures bij de Douane, zonder hierbij afbreuk af te doen aan de strenge veiligheidsscreening;
  • Een oplossing die een voorbehouden fast lane bij de vergunde verbrandingsovens garandeert, wordt gezocht in samenspraak met de regionale bevoegde autoriteiten.

 

Verdere details omtrent deze maatregelen worden niet vrijgegeven ter bescherming van de veiligheid van de douaniers, veiligheidsdiensten en andere betrokken personen.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.