Versoepeling wekelijkse sluitingsdag goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Leen Dierick

Deel dit artikel

Het wetsvoorstel waardoor de vaste wekelijkse sluitingsdag van alle kleinhandelaren (supermarkten, bakkers, kledingwinkels…) voortaan slechts voor drie in plaats van zes maanden dezelfde dag moet zijn, is goedgekeurd in tweede lezing door de Kamercommissie Economie. Leen Dierick wil de kleinhandelaren zo meer flexibiliteit bieden.

“Met meer flexibiliteit kunnen handelaars bijvoorbeeld kiezen om tijdens de zomer, tijdens de solden in juli, een andere wekelijkse sluitingsdag te kiezen dan tijdens de herfst. Ook wanneer er openbare werken zijn, is het soms aangewezen om voor een andere rustdag te kiezen. Voor de klanten is het dan weer belangrijk dat deze dag niet voortdurend veranderd, vandaar dat drie maanden voor ons een gulden middenweg is.”

Leen Dierick

Aan het wetsvoorstel van Dierick zijn nog voorstellen toegevoegd door andere meerderheidspartijen. Eén van die voorstellen wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat handelszaken in ziekenhuizen voortaan open kunnen zijn tijdens de bezoekuren die gelden in het ziekenhuis (en zich niet moeten houden aan de wet op de openingsuren).

Verder pakt het voorstel ook de nachtwinkels aan die zich voordoen als dagbladwinkel en hierdoor de geldende regels omtrent sluitingsuren, rustdag en gemeentelijk reglement ontlopen. Ook de overlast van seksshops, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, wordt aangepakt door het verplicht maken van een gemeentelijke vergunning.

“We zijn met de commissie tot een pakket van maatregelen gekomen die onze handelaars meer flexibiliteit en rechtszekerheid geven. Deze maatregelen lossen een aantal hiaten in de bestaande wetgeving op zonder te raken aan het evenwicht tussen werk en vrije tijd voor zowel de handelaars als hun personeel”, besluit Dierick.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.