Cd&v Brussel lanceert voetgangersplan met tien prioriteiten: ‘Elk Brussels voetpad moet minstens twee meter breed zijn’

Publicatiedatum

Auteur

Benjamin Dalle

Deel dit artikel

Met een ambitieus plan met tien prioriteiten voor voetgangers, eist cd&v Brussel meer respect voor voetgangers in Brussel. Hoewel de Brusselaars zich het vaakst te voet verplaatsen, worden de bezorgdheden van de voetganger al te vaak uit het oog verloren. Het actieplan omvat tien prioriteiten, waaronder bredere voetpaden, maatregelen tegen deelsteps, en nieuwe voetgangerszones in heel het gewest.

Of je je nu het liefst verplaatst met de fiets, het openbaar vervoer of de auto, iedereen is op een bepaald moment voetganger. 36% van de Brusselaars geeft aan zich het vaakst te voet te verplaatsen. Daarmee staat de voetganger helemaal bovenaan. Een goed mobiliteitsbeleid vertrekt vanuit de voetganger. Helaas blijkt uit de investeringen in mobiliteit al te vaak het tegenovergestelde. 

Hoewel de meeste verplaatsingen in Brussel te voet gebeuren, is de voetganger vaak niet goed bedeeld in de publieke ruimte. Voetpaden zijn in slechte staat en te smal, oversteekplaatsen zijn vaak onveilig door automobilisten en fietsers die geen voorrang verlenen, en de verlichting laat ’s nachts de wensen over. 

Cd&v Brussel ging de voorbije maanden in gesprek met voetgangers en voetgangersorganisaties. Daaruit is een ambitieus actieplan voortgekomen. De voorgestelde maatregelen en investeringen moeten leiden tot een verhoogde voetgangersveiligheid en een betere basisinfrastructuur voor wie zich te voet verplaatst. 

Zo wil cd&v Brussel dat elk voetpad in Brussel minimaal twee meter moet zijn, en vrijgemaakt van obstakels, vuilniszakken en rommel. Ook deelsteps horen er niet op thuis, en daarom pleit de partij om foutgeplaatste deelsteps in beslag te nemen en overtreders fors te beboeten. Ook is het dringend tijd om het aantal voetgangerszones in Brussel fors uit te breiden. Daarom pleit cd&v Brussel ervoor om van de Brabantstraat een voetgangerszone te maken tijdens de winkeluren, en om de Picardstraat aan Tour & Taxis en de Louizalaan om te vormen tot voetgangersboulevards, met bredere voetpaden waar het aangenaam is om te wandelen. 

  Het voetgangersplan valt samen te vatten onder tien speerpunten:

  • Renovatietraject voor trottoirs te vernieuwen en te verbreden
  • Oversteekplaatsen moeten veiliger worden
  • Voetpaden zijn geen restruimte voor parkeermeters, laadpalen, enz. 
  • Beboet en verwijder systematisch hinderlijke voorwerpen zoals slingersteps
  • Verhoog de pakkans bij verkeersovertredingen tegen voetgangers
  • Dwing respect af in zones waar fietsers, steps en voetgangers de ruimte met elkaar delen
  • Bouw het voetgangersnetwerk verder uit en investeer in nieuwe voetgangersboulevards en -zondes
  • Verhoogde haltes en liften moeten de toegankelijkheid verbeteren van het openbaar vervoer
  • Slimme verkeerslichten met sneller en langer groen voor voetgangers
  • Investeer in kwalitatievere publieke ruimte met meer verlichting, vuilbakken, groene bladerdekken en zitbanken

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle: Er gaat in Brussel veel aandacht naar mobiliteit, maar we stellen vast dat het zeer zelden gaat om de voetgangers. Jezelf te voet verplaatsen is nochtans het summum van zachte mobiliteit. Met dit voetpadenplan willen we de voetganger het nodige respect geven in het mobiliteitsbeleid. Want voetgangers verdienen beter in Brussel.”

Brussels parlementslid Bianca Debaets: “De huidige voetpaden werden nog te vaak aangelegd vanuit het oogpunt van de mobiele burger, die vlot rond obstakels slalomt. Met dit voetpadenplan hopen we ook de ruimte te geven aan minder mobiele ouderen, ouders met buggy’s en rolstoelgebruikers, die evengoed het recht hebben zich vlot in hun stad te kunnen verplaatsen.”

Het volledige plan kan u hier terugvinden: https://www.cdenv.brussels/voetgangersplan 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.