Nieuws

Joachim Coens lanceert zijn Kerstmanifest 'Power to the people'

Cd&v-voorzitter Joachim Coens lanceerde op zaterdag 5 december zijn Kerstmanifest, ‘Power to the people’. Hij keert daarmee terug naar de roots van de Christendemocratie, toen het motto was “omdat mensen belangrijk zijn”. In zijn manifest zet de CD&V-voorzitter de belangrijkste lijnen uit waarop hij de komende jaren wil inzetten met zijn partij. Door nieuwe thema’s te claimen, zoals nabijheid, ecologie en democratie, krijgt de partij terug een duidelijker gezicht. De visietekst is ook een aanzet tot een ruimer fysiek congres in mei. Zowel leden als niet-leden kunnen in tussentijd al meedenken op het participatieplatform “ZUURSTOF”. Meer dan 2.000 mensen schreven zich in voor de digitale voorstelling van het Kerstmanifest.

wil komaf maken met ‘agribashing’: positieve communicatiecampagne en betere gegevensbescherming voor landbouwbedrijven

"Agribashing, of het in een negatief daglicht stellen van de landbouwsector, neemt de voorbije jaren toe," zo zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Bart Dochy. Dochy, die in het Vlaams parlement ook voorzitter is van de commissie Landbouw, vraagt om een positieve communicatiecampagne om het fenomeen agribashing, zowel op sociale media als fysiek, een halt toe te roepen: “Onze landbouwsector verdient dit niet.”

Vlaanderen geeft zorgsectoren meer kracht: na de woorden van dank en het applaus, nu ook de daden en de centen!

De Vlaamse regering heeft samen met de sociale partners een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025) bereikt dat de Vlaamse zorgsector meer kracht geeft. De coronacrisis heeft immens veel inspanningen gevraagd van de zorg- en welzijnssector.  De waardering voor de inzet is groot en wordt nu ook omgezet in daden. Vlaanderen zal op een nooit eerder geziene wijze een inspanning doen om de aantrekkelijkheid van de loons- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de werkdruk te verminderen.

Perspectief geven aan kinderen en jongeren moet prioriteit zijn tijdens coronacrisis

De komende jaren komt er structureel extra budget om het jeugdwerk in Vlaanderen te versterken, dat  maakte Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, vandaag bekend in de commissie jeugd van het Vlaams Parlement. Het budget wordt structureel opgetrokken om zowel nieuwe organisaties te ondersteunen maar ook om de bestaande jeugdwerkorganisaties extra financiële mogelijkheden te geven. Daarnaast beklemtoonde de minister dat mentaal welzijn van jongeren een prioriteit is tijdens de huidige crisis. Ook hier neemt de minister initiatief: hij voorziet versterking voor hulp- en communicatielijnen en sommige activiteiten van jeugdwerk blijven mogelijk.” Minister Dalle wil ook influencers betrekken om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.

Ministers Verlinden en Vandenbroucke schrijven brief aan Sint: “U hoeft niet in quarantaine en de avondklok telt niet.”

In deze coronaperiode zal de Sint toch cadeautjes kunnen brengen. Hij moet zich geen zorgen maken over regels als de avondklok of de quarantaine voor wie uit Spanje komt. Dat hebben de ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke hem laten weten in een brief.

Eerste chartervlucht vrijwillige terugkeer sedert 2016

Vandaag zijn een tachtigtal mensen vrijwillig teruggekeerd naar El Salvador. Deze mensen hebben geen recht op verblijf in België. El Salvador staat in 2020 in de top 5 van landen voor verzoeken om internationale bescherming. Dat waren er tot en met september 503. Slechts 10 procent van de verzoekers om internationale bescherming uit El Salvador krijgt bescherming in ons land. 

Cd&v zet eisen nu ook om in budget met nieuwe begroting

De federale regering keurde de nieuwe begroting goed. Een begroting waar met een fel oranje fluostift is doorgegaan. We investeren in een sociale, economisch duurzame en veilige samenleving.

Extra hulp in de zorg

De zorgsector heeft een dringende nood aan ondersteunend personeel om de zorg te kunnen blijven garanderen. Tegelijkertijd zijn er in verschillende sectoren zoals de event- en de horecasector  momenteel veel tijdelijk werklozen. Om die match te maken tussen de nood en de helpende handen werd op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een nieuw platform opgericht.

3.000 nieuwe plaatsen kinderopvang met inkomenstarief

Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin Wouter Beke maakt de Vlaamse Regering de komende jaren meer dan 30,8 miljoen euro vrij voor een meerjareninvestering in kinderopvang waar ouders betalen volgens hun inkomen. Met deze investering zullen tegen het einde van de legislatuur minstens 2.962 plaatsen met een subsidie voor inkomenstarief bijkomen in kinderdagverblijven of bij onthaalouders. Initiatiefnemers kunnen daarvoor intekenen om twee oproepen van het agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin).

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, stelde afgelopen week zijn beleidsverklaring voor in het parlement.

Acht krachtlijnen, daar is het beleid op gestoeld. Maar top op de agenda staat heldere informatie voor de mensen. In het kader van een goed werkend asiel en migratiebeleid is correcte informatie cruciaal.