Nieuws

Kamer keurt vernieuwde Voetbalwet goed

Vandaag werd het ontwerp van de vernieuwde Voetbalwet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Deze vernieuwde en verstrengde Voetbalwet voorziet in strengere straffen voor geweld en vandalisme en vergroot de verantwoordelijkheid van de clubs om hooligans en pyrotechnisch materiaal uit de stadions te weren.

Cd&v wil ouderenmishandeling opnemen in opleiding zorgverleners en in campagnes

Elke week komen er gemiddeld 22 meldingen van geweld bij ouderen binnen in Vlaanderen, zo raakte vandaag bekend. Volgens Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) is dit een onderschatting van een problematiek die heel vaak onder de radar blijft. In het nieuwe ouderenplan dat cd&v de komende weken lanceert is één van de prioriteiten de aanpak van ouderenmis(be)handeling.

Cd&v gaat de strijd aan met slagaderverkalking

Atherosclerose of slagaderverkalking is de oorzaak van ruim één op de vijf sterfgevallen in ons land. Nochtans kan preventie en screening de mortaliteit aanzienlijk doen dalen. Kamerleden Nathalie Muylle (cd&v) en Daniël Bacquelaine (MR) pleiten voor een nationaal actieplan.

Samen en lokaal voor werk: eerste werkgelegenheidsconferentie in Limburg leidt tot brede activeringscoalitie

Onze arbeidsmarkt staat in brand. Nog nooit waren er zoveel vacatures tegenover zo weinig werkzoekenden. De vergrijzing laat zich voelen: voor elke 10 mensen die de arbeidsmarkt verlaten, stromen er maar 8 in. Ook de groene en de digitale transitie leidt ertoe dat jobs constant veranderen. De manier waarop het beschikbare talent op de arbeidsmarkt en de vraag naar extra handen vanuit werkgevers elkaar vinden, zal veranderen. Daarom bracht minister Brouns alle spelers, van Brussel tot de dorpsstraat, samen in het Thor Park in Genk. 

Wie na de pensioenleeftijd nog wilt voortwerken, moet dat zonder hindernissen kunnen

Al wie de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, moet uiteraard op pensioen kunnen gaan. Dat recht hebben je en daar wil ik niets aan veranderen. In sommige gevallen kan men zelfs vervroegd op pensioen. Maar wie graag verder wil werken na de pensioenleeftijd, moet dat ook kunnen.

Art.is.t.care legt de brug tussen kunst en woonzorgcentra

Dankzij het project Art.is.t.care kunnen kunstenaars al drie jaar aan de slag in verschillende Brusselse woonzorgcentra. Het project pakt twee problemen tegelijkertijd aan: de leegstand in woonzorgcentra en het gebrek aan (betaalbare) atelierruimte voor kunstenaars. Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle, Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en het Departement Zorg organiseerden maandag een inspiratienamiddag rond dit project.

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).