Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.

Cd&v in Europa: “Een sterk veiligheidsbeleid en bescherming van onze strategische autonomie en gezondheid”

Voor cd&v moet de EU vooral inzetten op haar kerntaken. Dat zijn veiligheid, strategische onafhankelijkheid op sleuteldomeinen zoals energie en voedselzekerheid en de gezondheid van de burgers. De partij wil een Europese defensie-industrie en ver doorgedreven samenwerking op vlak van (cyber)veiligheid. Op vlak van migratie moet de EU haar gewicht gebruiken om derde landen te verplichten uitgewezen onderdanen op te nemen. Daarnaast wil cd&v dat de EU onze KMO’s, waaronder onze landbouwers, zuurstof geeft door minder regelgeving en door rekening te houden met de specifieke context van regio’s zoals Vlaanderen.

Cd&v maakt van mentaal welzijn van kinderen en jongeren een absolute prioriteit

Het aantal jongeren met mentale en fysieke klachten blijft toenemen. Er is ook een sterke toename in zelfmoordgedachten van 17,6% in 2018 naar 22,3% in 2022. Vooral jonge vrouwen zijn een kwetsbare doelgroep, het aantal zelfdodingen in deze groep neemt toe. Cd&v wil van mentaal welzijn een absolute prioriteit maken. De partij stelt daarvoor een plan voor onder de noemer “May the force be with youth” met de focus op kinderen en jongeren.  In het plan pleit de partij voor een verdubbeling van het budget voor geestelijke gezondheidszorg, voor meer inzetten op preventie en voor toegankelijkere zorgverlening. “De generatie die staat te trappelen om haar toekomst vast te pakken, is een weerbare en veerkrachtige generatie. We moeten hen daar ten volle in te ondersteunen.”

Kamer geeft groen licht voor aanklampend terugkeerbeleid

De Kamer keurde afgelopen nacht het wetsontwerp aanklampend terugkeerbeleid van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor goed. Daarmee zijn de vier delen van migratiedeal die de Moor in maart vorig jaar sloot binnen de regering, goedgekeurd in het parlement.