Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.

Cd&v in Europa: “Een sterk veiligheidsbeleid en bescherming van onze strategische autonomie en gezondheid”

Voor cd&v moet de EU vooral inzetten op haar kerntaken. Dat zijn veiligheid, strategische onafhankelijkheid op sleuteldomeinen zoals energie en voedselzekerheid en de gezondheid van de burgers. De partij wil een Europese defensie-industrie en ver doorgedreven samenwerking op vlak van (cyber)veiligheid. Op vlak van migratie moet de EU haar gewicht gebruiken om derde landen te verplichten uitgewezen onderdanen op te nemen. Daarnaast wil cd&v dat de EU onze KMO’s, waaronder onze landbouwers, zuurstof geeft door minder regelgeving en door rekening te houden met de specifieke context van regio’s zoals Vlaanderen.

Cd&v maakt van mentaal welzijn van kinderen en jongeren een absolute prioriteit

Het aantal jongeren met mentale en fysieke klachten blijft toenemen. Er is ook een sterke toename in zelfmoordgedachten van 17,6% in 2018 naar 22,3% in 2022. Vooral jonge vrouwen zijn een kwetsbare doelgroep, het aantal zelfdodingen in deze groep neemt toe. Cd&v wil van mentaal welzijn een absolute prioriteit maken. De partij stelt daarvoor een plan voor onder de noemer “May the force be with youth” met de focus op kinderen en jongeren.  In het plan pleit de partij voor een verdubbeling van het budget voor geestelijke gezondheidszorg, voor meer inzetten op preventie en voor toegankelijkere zorgverlening. “De generatie die staat te trappelen om haar toekomst vast te pakken, is een weerbare en veerkrachtige generatie. We moeten hen daar ten volle in te ondersteunen.”

Kamer geeft groen licht voor aanklampend terugkeerbeleid

De Kamer keurde afgelopen nacht het wetsontwerp aanklampend terugkeerbeleid van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor goed. Daarmee zijn de vier delen van migratiedeal die de Moor in maart vorig jaar sloot binnen de regering, goedgekeurd in het parlement.

Minister Verlinden maakt inzet Frontex mogelijk bij grenscontroles en gedwongen terugkeer

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor zorgen ervoor dat de capaciteit voor de gedwongen terugkeer wordt uitgebreid door het mogelijk te maken dat leden van het permanent korps van Frontex, dat is het Europees agentschap voor grensbewaking en kustbescherming, kunnen worden ingezet om de Federale Politie in deze opdracht te ondersteunen. Daarnaast zullen ze ook kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van de grenscontroles.

Weinig lege brooddozen, maar vooral ongezonde brooddozen: een one size fits all oplossing bestaat niet

Onderzoek van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw naar de inhoud van de brooddozen en naar de toegankelijkheid van schoollunch in Vlaamse basisscholen toont aan dat de meeste brooddozen van leerlingen gevuld zijn, maar een eerder ongezonde en niet-milieuverantwoorde maaltijd bevat.

Kies zekerheid.

“Kies zekerheid.” Met die slogan trekt onze partij de laatste weken van de campagne in. Cd&v wil Vlamingen meer dan ooit zekerheid bieden.