Gratis online psychologische begeleiding voor jongeren die kampen met psychische problemen

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits lanceert samen met OnlinePsyhulp een nieuw online platform speciaal voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden. Het aanbod bevat o.a. online sessies met een psycholoog, maar ook een zelftest ‘vibecheck’.  Op die manier kunnen jongeren die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben al geholpen worden.

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits lanceert samen met OnlinePsyhulp een nieuw online platform speciaal voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden. Het aanbod bevat o.a. online sessies met een psycholoog, maar ook een zelftest ‘vibecheck’.  Op die manier kunnen jongeren die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben al geholpen worden.

 

“Het mentaal welzijn van jongeren staat onder druk. Daarom heb ik dit initiatief van OnlinePsyHulp mogelijk gemaakt, een kosteloos online hulpaanbod voor jongeren en jongvolwassenen. Tijdens corona is gebleken dat investeren in een digitaal aanbod cruciaal is om bepaalde doelgroepen toegankelijke hulp te bieden. Dit past volledig binnen de leefwereld van jongeren. Bovendien geloof ik in de kracht van technologie en bereikbaarheid, en dit programma is een voorbeeld van hoe we online tools kunnen inzetten om de mentale gezondheid van onze jongeren te ondersteunen.”

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits  

 

OnlinePsyHulp-jongeren brengt hoop en hulp voor jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar met psychische moeilijkheden, die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben. Vroeger bestond OnlinePsyhulp enkel voor volwassenen. Het nieuwe platform is te raadplegen via www.onlinepsyhulp-jongeren.be.

 

Dit online hulpaanbod is een nieuw aanbod voor jongeren, ontworpen om ondersteuning te bieden bij een breed scala aan psychische klachten, variërend van angst en sombere gevoelens tot het omgaan met diverse emotionele uitdagingen. Hierbij kan ook ingespeeld worden op specifieke thema’s zoals eenzaamheid, identiteit, relationele problemen, zelfbeschadiging, trauma, eetproblemen, gamen en middelengebruik.

 

OnlinePsyHulp-jongeren biedt daarvoor een veilige en toegankelijke omgeving waarin jongeren en jongvolwassenen zich kunnen uiten en op weg geholpen worden naar herstel. Dit gebeurt via gepersonaliseerde begeleiding en psycho-educatieve hulpmiddelen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.

 

De hulpverleners zijn deskundige professionals (waaronder psychologen en psychotherapeuten), gespecialiseerd in online begeleidingen van jongeren. Hun benadering is empathisch, begripvol en wetenschappelijk onderbouwd.

 

Gratis hulpaanbod

Om de drempel zo laag mogelijk te maken is het online aanbod kosteloos, wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd en kunnen deelnemers zelfs anoniem blijven als ze dit wensen. Zijn er twijfels bij potentiële deelnemers of deze hulpvorm wel geschikt is voor hen, dan wordt de mogelijkheid geboden van enkele vrijblijvende gesprekken via chat vooraleer ze zich engageren. Er is ook voorzien in hulp bij doorverwijzing indien aangewezen. Met deze werkwijze wil dit hulpaanbod immers geen eiland zijn, maar ook een brugfunctie vormen naar andere vormen van (verdergezette) hulp.


Steun van Vlaanderen

Het budget voor deze uitbreiding past in het crisis- en investeringsplan jeugdhulp waarbij minister Crevits 1,2 miljoen euro uittrekt voor de versterking van verschillende online hulplijnen voor jongeren zoals Nu Praat Ik Erover, 1712, Chat na seksueel geweld, Tele-Onthaal, de Autisme Chat, en Stop it Now!. Het nieuwe OnlinePsyHulp-jongeren kan rekenen op 141.890 euro steun van Vlaams minister Hilde Crevits. 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.