Cd&v vraagt in Brussel aandacht voor wat écht telt in élke provincie: “Wij zijn de enige zekerheid dat gáns Vlaanderen gehoord wordt”

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag vond het eerste nationale campagnemoment van cd&v plaats. Er werd daarbij heel bewust gekozen voor een actie waarbij de focus gelegd wordt op de bezorgdheden van mensen in gans Vlaanderen. Deze ochtend vertrokken alle Vlaamse en federale lijsttrekkers van cd&v vanuit een symbolische plek in hun provincie. Ver weg van de Wetstraat, maar wel middenin de uitdagingen waar hun streek mee kampt en waar de inwoners van hun provincie mee geconfronteerd worden in hun dagdagelijks leven. Die vele bezorgdheden van mensen overal in Vlaanderen brachten alle lijsttrekkers vandaag naar Brussel, het politieke hart van ons land. 

Van de nood aan meer huisartsen in landelijke gemeenten overal in Vlaanderen, de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio om inwoners beter te beschermen tegen grootstedelijke uitdagingen of de roep om meer investeringen om de kleine criminaliteit in onze gemeenten aan te pakken, de rode draad in alle eisen vanuit de provincies is overduidelijk: mensen liggen vooral wakker van hun welzijn, hun veiligheid en hun centen. 


Dé inzet van de verkiezingen

Voor cd&v moet iedereen in Vlaanderen gehoord worden en moet er aandacht zijn voor gáns Vlaanderen. Niemand zou zich zorgen hoeven te maken over zijn financiële toestand, of hij de zorg krijgt die hij nodig heeft en of zijn kinderen veilig en onbezorgd kunnen opgroeien. Ook tijd hebben voor je kinderen en familie zou geen privilege mogen zijn van een beperkt aantal mensen die zich dat financieel kunnen veroorloven. Een goed inkomen, tijd voor je dierbaren, goede zorg, een veilige buurt. Overal, voor iedereen. Dat is voor ons de échte inzet van de verkiezingen.

Cd&v legt dan ook onmiddellijk enkele belangrijke voorstellen op tafel die de volgende regeringen in Brussel moeten realiseren zodat elke provincie en élke Vlaming de aandacht krijgt die ze verdienen.

  1. Een goed inkomen voor elke werkende Vlaming. Met onze fiscale hervorming maken we komaf met asociale uitzonderingsregels en “koterijen” die enkel ten goede komen van de happy few maar ten koste gaan van de eerlijke en harde werkers in de middenklasse. Voor onze partij moet de fiscale hervorming integraal deel uitmaken van het volgende regeerakkoord zodat mensen eindelijk netto meer overhouden uit hun loon.
  2. Naar de huisarts kunnen gaan in de buurt, moet een basisrecht zijn. We garanderen een huisarts in de buurt voor élke Vlaming. We vragen de opheffing van de federale quota, betere spreiding van huisartsen naar huisartsarme gebieden en willen minstens 20% meer huisartsen. De bereikbaarheid van huisartsenwachtposten moet ook buiten de reguliere uren verzekerd zijn, ook in dunbevolkte gebieden.
  3. We vragen de uitrol van een satelliet van de civiele bescherming in elke provincie in Vlaanderen. Op die manier zijn burgemeesters en inwoners niet meer afhankelijk van ondersteuning uit Brasschaat, maar is nabije hulp gegarandeerd voor iedereen in Vlaanderen bij crisissituaties.
  4. We leggen ook een hervorming van het gemeentefonds op tafel van de volgende Vlaamse regering. Vandaag is niet elke Vlaming evenveel waard, ook al bevinden ze zich een gelijkaardige situatie. Cd&v wilt een eerlijk Vlaanderen, waar de middelen eerlijk verdeeld worden tussen steden en gemeenten en algemene middelen niet gebruikt worden om de eigen stad te bedienen. We vragen een hertekening op basis van objectieve en transparante criteria, zodat het systeem rechtvaardiger wordt.

Met cd&v heb je de zekerheid dat er aandacht is voor gans Vlaanderen en er niemand vergeten wordt. Terwijl sommige partijen vooral druk bezig zijn met zichzelf, met prestigeprojecten die geen écht verschil maken in het leven van mensen of met het beschermen van de privileges van de happy few zijn er heel veel hardwerkende Vlamingen die zich in de steek gelaten voelen. Of ze nu in Zuienkerke of Antwerpen wonen, wij zijn er voor hen. We zijn de enige partij die regionale accenten legt in de verkiezingscampagne en op die manier aandacht heeft voor de bezorgheden uit de dagdagelijks leefwereld van de Vlamingen. Wie zich in Vlaanderen geen zorgen wil maken over zijn veiligheid, betaalbare zorg in de buurt, noch over zijn inkomen, die moet bij ons zijn”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

Het is een eerste nationaal campagnemoment in een reeks van vele momenten. In totaal plant onze partij maar liefst 5 nationale campagnemomenten, met een absolute uitschieter ons nationaal verkiezingscongres op 21 april. Daarnaast worden nog 3 campagnemomenten voorzien rond de thema’s geld, welzijn en veiligheid.

Nieuws

Nicole de Moor: “Geen asiel voor extremistische haatpredikers”

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aan het CGVS gevraagd om de erkenning als vluchteling in te trekken van de Palestijn Mohammed Khatib, leider van de Samidoun-organisatie. Dat laat staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor weten. DVZ neemt de beslissing op basis van informatie van de veiligheidsdiensten. Khatib staat bekend als extremistische haatprediker. Het CGVS beslist nu onafhankelijk wat er met de vluchtelingenstatus moet gebeuren.

72 kinderdagverblijven krijgen steun om ruimere openingsuren aan te bieden

Minister van Gezin Hilde Crevits kent 72 kinderdagverblijven in de groepsopvang financiële steun toe om hun openingsuren te verruimen, zodat ouders die werken buiten de gebruikelijke openingsuren ook een beroep kunnen doen op kinderopvang. In totaal voorziet minister Crevits hiervoor 3.746.000 euro.

Meer kinderopvangplaatsen aan inkomenstarief

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat nog eens 1.646 plaatsen in de kinderopvang kunnen omschakelen naar plaatsen met de hoogste subsidie, waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. Dankzij de extra maatregelen en investeringen zal in totaal meer dan 80% van de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen nu met inkomenstarief werken.