Cd&v vraagt in Brussel aandacht voor wat écht telt in élke provincie: “Wij zijn de enige zekerheid dat gáns Vlaanderen gehoord wordt”

Vandaag vond het eerste nationale campagnemoment van cd&v plaats. Er werd daarbij heel bewust gekozen voor een actie waarbij de focus gelegd wordt op de bezorgdheden van mensen in gans Vlaanderen. Deze ochtend vertrokken alle Vlaamse en federale lijsttrekkers van cd&v vanuit een symbolische plek in hun provincie. Ver weg van de Wetstraat, maar wel middenin de uitdagingen waar hun streek mee kampt en waar de inwoners van hun provincie mee geconfronteerd worden in hun dagdagelijks leven. Die vele bezorgdheden van mensen overal in Vlaanderen brachten alle lijsttrekkers vandaag naar Brussel, het politieke hart van ons land. 

Minister Van Peteghem stimuleert betaalbare huurwoningen door uitbreiding verlaagd btw-tarief afbraak- en heropbouw

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem breidt het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw uit naar de bouw van woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen. Op die manier geven we een belangrijke stimulans aan het aanbod huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden in de huidige krappe huurwoningmarkt.

Cd&v wil arbeidsmigratie sterker sturen

Arbeidsmigratie wordt een steeds belangrijker oplossing voor het invullen van vacatures in Vlaanderen. Cd&v erkent deze realiteit en de vraag van werkgevers om arbeidsmigratie te voorzien. Maar tegelijk wil de partij deze migratie sterk sturen. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v): ‘De kennis van het Nederlands en voorafgaande inburgeringsinspanningen moeten centraal staan om een vlottere toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt te verkrijgen naast het juiste diploma voor een knelpuntjob en een vast arbeidscontract.'