Al 553.000 werkende Vlamingen kregen hun jobbonus

Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken werd begin 2023 op initiatief van Vlaams minister van Werk Jo Brouns en minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele de jobbonus voor een eerste keer uitbetaald. Begin november 2023 ging de tweede campagne van start.

Samen en lokaal voor werk: eerste werkgelegenheidsconferentie in Limburg leidt tot brede activeringscoalitie

Onze arbeidsmarkt staat in brand. Nog nooit waren er zoveel vacatures tegenover zo weinig werkzoekenden. De vergrijzing laat zich voelen: voor elke 10 mensen die de arbeidsmarkt verlaten, stromen er maar 8 in. Ook de groene en de digitale transitie leidt ertoe dat jobs constant veranderen. De manier waarop het beschikbare talent op de arbeidsmarkt en de vraag naar extra handen vanuit werkgevers elkaar vinden, zal veranderen. Daarom bracht minister Brouns alle spelers, van Brussel tot de dorpsstraat, samen in het Thor Park in Genk. 

Eindelijk een fietsvergoeding voor elke werknemer.

De sociale partners hebben een belangwekkend advies uitgebracht en een CAO overeengekomen voor het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Een belangrijk element daarin is de veralgemening van de fietsvergoeding voor alle werknemers! Bijna 5 jaar na zijn eerste pleidooien hiervoor in het federale parlement, is cd&v-verkeersspecialist Jef Van den Bergh erg tevreden met deze doorbraak. 

12.000 Vlamingen hebben recht op jobbonusPLUS voor startende zelfstandigen

Vlaamse werknemers die beslissen om voltijds zelfstandige te worden en voordien minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienden, hebben recht op een jobbonusPLUS. Dat besliste Vlaams minister van Werk Jo Brouns. De jobbonusPLUS is een premie van maximaal twee keer 600 euro per jaar voor startende ondernemers. Zo wil de Vlaamse Regering ondernemerschap in Vlaanderen stimuleren en de financiële drempel verlagen om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Meer scholieren kunnen duaal gaan leren op de werkvloer

Er komen vanaf volgend schooljaar fors meer opleidingen ‘duaal leren’. Minister van Werk Jo Brouns bereikte hierover, in samenwerking met de minister van Onderwijs, een akkoord met de Vlaamse Regering. Zo kunnen nog meer scholieren en cursisten leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Dit is voor veel jongeren een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.