Hospitalisatieverzekering dekt verplicht kosten na suïcidepoging

Het wetsvoorstel van cd&v-Kamerlid Els Van Hoof dat verplicht dat elke hospitalisatieverzekering de kosten na een suïcidepoging dekt, is goedgekeurd door de Commissie Economie. Vandaag is het zo dat wie in het ziekenhuis belandt na een zelfmoordpoging, zelf moet opdraaien voor de volledige ziekenhuiskosten. De verzekeraar komt in dat geval niet tussen. Daarnaast wordt het voor verzekeraars verboden om bijpremies aan te rekenen of klanten uit te sluiten van bepaalde kosten voor hospitalisaties.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Gratis anticonceptie en abortus tot maximaal week 14

Cd&v wil maximaal investeren in de bescherming en omkadering van (kwetsbare) vrouwen op vlak van ongewenste zwangerschappen en abortus. Dit houdt onder meer in dat de partij pleit voor gratis anticonceptie, het behoud van een bedenktijd van 48 uur in geval van de wens tot abortus en voldoende psychosociale begeleiding en nazorg.