Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Er wordt vaak over de Denderstreek gesproken, maar niet genoeg mét mensen uit de Denderstreek zelf. Dat is wat we de afgelopen maanden wél gedaan hebben.

Er zijn veel uitdagingen in de Denderstreek op vlak van integratie, economie en samenleven, maar er is ook enorm veel potentieel. Bij ons geen doemdenken maar een positief en constructief plan.
Nicole de Moor, lijsttrekker Vlaams Parlement

De combinatie van vervreemding door gebrek aan investeringen in integratie en gebrekkige jobs, in bankautomaten in de buurt, in lokale handel, ... heeft van deze regio een vruchtbare grond voor extreemrechts gemaakt. Dat mogen we niet aanvaarden.

Met cd&v pakken we de handschoen op. Met onze aandacht voor landelijk Vlaanderen en als grootste centrumpartij zijn wij meer dan ooit het alternatief voor extremen.
Sammy Mahdi, voorzitter cd&v

De mensen in de Denderstreek zijn vandaag Vlaams kampioen pendelen. Heel wat bedrijven trokken weg uit de streek en nieuwe investeringen vonden moeilijk hun weg. Daardoor zijn mensen erg lang onderweg naar het werk. Heel wat mensen willen niets liever dan een job dichter bij huis. Het Denderplan zet in op werk dichtbij huis, zodat mensen meer tijd hebben voor hun familie, vrienden en hobby’s.

Een andere uitdaging is de grote diversiteit. De Denderstreek werd de afgelopen jaren in een sneltempo diverser. Het Denderplan wil oude en nieuwe bewoners van de Denderstreek deel laten uitmaken van dezelfde gemeenschap. Zorgen dat buren elkaar begrijpen en dat scholen een motor zijn van integratie en welvaart.

Een aantal speerpunten

  1. Een eigen economische visie op de Denderstreek om werkgelegenheid dicht bij huis te creëren.Een eerste stap werd gezet met de erkenning van de Denderstreek als ‘ontwrichte zone’. We willen de regio in aanmerking laten komen voor meer Europese steun en rond de verschillende voedingsbedrijven in de streek een ‘food valley’ uitbouwen.
  2. Werk maken van brede scholen, die nauw samenwerken met middenveldsorganisaties en wijkwerkingen. Zo krijgen kinderen kansen en wordt ouderbetrokkenheid gestimuleerd. We willen ook een engagementsverklaring om de band tussen scholen en ouders te versterken.
  3. Meer controle over migratie met aanklampende integratie van alle nieuwkomers en aanklampende terugkeer voor wie onwettig in ons land is
  4. Wonen betaalbaar maken door het aanbod op de woningmarkt te verhogen en in te zetten op renovatie. We zorgen dat wie niet veel eigen inbreng heeft bij het aangaan van een woonlening, voor 100% kan lenen met overheidswaarborg.
  5. Ruimer inzetten op integratie dan via de klassieke inburgeringstrajecten. Méér middelen voor lokale besturen om aan nabije en toegankelijke participatie en gemeenschapsvorming te werken. Daarnaast moeten ook nieuwkomers uit Brussel of Wallonië in de Denderstreek aangemoedigd worden om Nederlands te leren door voldoende aanbod aan lessen.
  6. Grote uitdagingen vragen grootse maatregelen. We hervormen van het Denderfonds tot een volwaardig Reconversieplan met voldoende middelen om te investeren in lokale tewerkstelling en integratie.

Het Denderplan is het resultaat van intensieve gesprekken die Nicole de Moor en de cd&v-afdelingen de afgelopen maanden hadden. Begin december organiseerden ze een Denderdialoog met academici, het middenveld en het onderwijs. Er vonden daarnaast gesprekken plaats met tal van organisaties en bedrijven. Nicole de Moor ging ook bij gezinnen langs om met hen te spreken over de uitdagingen van de streek.

Nieuws

Nicole de Moor: “Geen asiel voor extremistische haatpredikers”

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aan het CGVS gevraagd om de erkenning als vluchteling in te trekken van de Palestijn Mohammed Khatib, leider van de Samidoun-organisatie. Dat laat staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor weten. DVZ neemt de beslissing op basis van informatie van de veiligheidsdiensten. Khatib staat bekend als extremistische haatprediker. Het CGVS beslist nu onafhankelijk wat er met de vluchtelingenstatus moet gebeuren.

72 kinderdagverblijven krijgen steun om ruimere openingsuren aan te bieden

Minister van Gezin Hilde Crevits kent 72 kinderdagverblijven in de groepsopvang financiële steun toe om hun openingsuren te verruimen, zodat ouders die werken buiten de gebruikelijke openingsuren ook een beroep kunnen doen op kinderopvang. In totaal voorziet minister Crevits hiervoor 3.746.000 euro.

Meer kinderopvangplaatsen aan inkomenstarief

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat nog eens 1.646 plaatsen in de kinderopvang kunnen omschakelen naar plaatsen met de hoogste subsidie, waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. Dankzij de extra maatregelen en investeringen zal in totaal meer dan 80% van de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen nu met inkomenstarief werken.