Sammy Mahdi: “Mensen willen zich terug gerespecteerd voelen”

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Is er genoeg respect voor…uw pensioen?”. De afgelopen maand voerde onze partij een luistercampagne op sociale media naar respect. Onder de neutrale noemer ‘respect’ werd mensen hun eerlijk gedacht gevraagd of zij vinden of er nog genoeg respect is in de samenleving. Vanuit de politiek voor belastingbetaler. Maar evengoed voor tradities, de privacy van mensen of voor sommige bevolkingsgroepen zoals  leerkrachten, zelfstandigen of ouderen. In totaal konden mensen hun mening geven op een 25tal onderwerpen die betrekking hebben op verschillende aspecten in onze samenleving.

De respect-luistercampagne liep 4 weken, bereikte meer dan 3 miljoen mensen en was goed voor meer dan een miljoen interacties (zogenaamde post engagements), wat toont dat mensen duidelijk getriggerd werden door het onderwerp.  Er zijn enkele opvallende conclusies te trekken uit de resultaten. De thema’s die het meeste reactie losmaakten bij mensen zijn: 

  • Veiligheid en pensioenen. Deze onderwerpen kregen veruit de meeste reacties online. De overgrote meerderheid wees er ook op dat er te weinig respect is als het over deze twee onderwerpen gaat. Dat is opmerkelijk want het garanderen van een veilige samenleving en zorgen dat mensen zorgeloos van een eerlijk pensioen kunnen genieten, zijn enkele basiselementen van onze sociale welvaartstaat.
  • Bepaalde types van beroepsgroepen. Zo vinden mensen heel duidelijk dat er te weinig respect is voor zware beroepen en het beroep van brandweer. Ook boeren en ondernemers verdienen meer respect volgens respondenten.
  • Onderwerpen die te linken zijn aan algemene normen en waarden in onze samenleving. Daarbij ging het over een gebrek aan fatsoen, respect voor de buurt en respect voor ouderen.

We hebben duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij mensen. De resultaten van de campagne spreken voor zich:

“Mensen geven intuïtief aan dat ze het gevoel hebben dat er te weinig respect is in de samenleving op verschillende vlakken en dat ze zich meer gerespecteerd willen voelen. Niet in het minst door de overheid.  Dat is eigenlijk een bevestiging van wat we al voelden en hoorden de afgelopen maanden. Mensen hebben het gevoel dat het contract tussen de overheid en de burger gebroken is. Ze hebben het gevoel dat ze voortdurend hun uiterste best doen maar niet langer terugkrijgen waar ze recht op hebben in verhouding tot de belastingen die ze betalen en de inspanningen die ze elke dag doen in onze samenleving. Denk aan de afbouw van basisdienstverlening in landelijke gemeenten, aan patiëntenstoppen bij artsen of het groot aantal mensen dat jaarlijks uitvalt met burn-out en depressies omdat het evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd volledig uit balans geraakt is. Mensen willen gerust bijdragen aan het systeem en hun deel doen, maar wel op haalbare manier en ze verwachten dat ook de overheid haar deel van het werk doet, onder meer door te investeren in haar kerntaken zoals het zorgen voor veiligheid en een goed pensioen voor iedereen”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

Maar daar stopt het niet. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze niet meer van tel zijn, oneerlijk behandeld worden of onterecht geviseerd worden door beleidsmakers en politici.

“Denk onder meer aan onze ouderen, die vandaag de meest gediscrimineerd groep op de arbeidsmarkt is, aan landbouwers wiens toekomst bedreigd is of aan het stigmatiserend en denigrerend taalgebruik van sommigen over huismoeders. Mensen vragen zich ook luidop af waar het respect voor enkele fundamentele normen en waarden is gebleven, bijvoorbeeld wanneer ze lezen dat brandweermannen of zorgpersoneel het slachtoffer worden van agressie. Tel al deze elementen bij elkaar op en je hebt wat ons betreft een verklaring voor het groeiend sentiment van onbehagen bij mensen. ’t Is dringend tijd voor wat meer respect", zegt Sammy Mahdi. 

Respect werkt

Als warme volkspartij vinden we het onze plicht om de handschoen op te nemen en ons voortdurend te verzetten tegen deze tendens. Daarom lanceert cd&v deze week enkele opmerkelijke initiatieven rond respect. Het gaat om twee verschillende advertenties in twee Vlaamse kranten en een filmpje van voorzitter Sammy Mahdi waarin hij een hartenkreet slaakt en een pleidooi houdt voor meer respect in onze samenleving. Dat alles onder het credo ‘respect werkt’. Voor cd&v is respect het fundament van een hechte en warme samenleving en kunnen we alleen met de nodige dosis respect de uitdagingen in ons land aan.

t is terug tijd voor wat meer respect. Voor mensen die zich elke dag inzetten op het werk, voor het gezin of om te zorgen voor anderen zoals huisvrouwen of mantelzorgers dat dagelijks doen. Voor mensen die gewoon willen ondernemen op hun manier, verantwoordelijkheid willen opnemen en hun eigen keuzes willen maken in het leven zonder dat de overheid zich komt moeien of met het vingertje komt zwaaien. Bijvoorbeeld over hoe ze hun kindjes moeten opvoeden, hun centen besteden of zich organiseren in hun onderneming. Terug wat meer respect op de bus en op school, op de sociale media, gewoon voor elkaar.  Dat klinkt misschien ouderwets, maar het is hoog tijd dat we er terug werk van maken. Want respect werkt”, zegt Sammy Mahdi onder meer in een filmpje.

In een advertentie in de krant het Laatste Nieuws doet de partij een oproep aan mensen om samen werk te maken van een respectvolle samenleving. Dat in een retro-affiche met een look&feel die herinneringen oproept aan oude affiches van de voormalige CVP. “We gaan zo op een speelse manier om met het rijke verleden van onze partij. We zijn van oudsher een warme volkspartij die veel verdienste heeft aan onder meer de welvaart die onze Vlaamse gezinnen vandaag kennen. Met een politiek die steeds vertrok vanuit vertrouwen in mensen en in onze gezinnen, ondersteunde waar nodig en deed wat moest met het belastinggeld van mensen. Uit respect”, zegt Sammy Mahdi.

In de Tijd brengt de partij dan weer een ode aan de vele kleine zelfstandigen, kmo’s en bedrijfsleiders die de ruggengraat vormen van onze Vlaamse economie en samenleving. “Vlaanderen is groot geworden door het vrij initiatief en vrij ondernemerschap. Maar de overheid is de ondernemer te veel gaan wantrouwen en alles tot in het absurde in regeltjes beginnen gieten. En soms lijkt het alsof er voor sommige ondernemers meer kan dan voor andere. Voor ons mag de rode loper eens uitgehaald worden voor een grote buitenlandse investeerder die voor jobs wilt zorgen in ons land, zolang die rode loper ook uitgerold wordt voor al onze kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen die elke dag hun best doen om aan hun zaak te timmeren. Al onze ondernemers en zelfstandigen, of ze nu een kostuum, een overall of botten dragen, verdienen respect”, zegt Sammy Mahdi.

Ook in de volgende weken plant de partij nog verschillende acties rond het credo ‘respect werkt’.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.