Sammy Mahdi: "cd&v is de beste garantie op een warm en zorgzaam Vlaanderen"

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdy

Deel dit artikel

“Een begrotingsakkoord waarbij we als warme volkspartij heel duidelijk onze stempel gedrukt hebben om van Vlaanderen een warm Vlaanderen te maken dat mensen respecteert en aandacht heeft voor wie meer zorg en ondersteuning nodig heeft”, zo vat Sammy Mahdi de Septemberverklaring bondig samen.

We investeren met cd&v onder meer in betaalbare kinderopvang voor iedereen, in betere ondersteuning van iedereen die kindjes opvangt, in werkende mensen door middel van de jobbonus, in meer geestelijke gezondheidszorg, in betere jeugdhulp, in ouderen met specifieke zorgnoden, in een betere ondersteuning van mensen met een beperking en meer. Een indrukwekkend lange lijst.  

Voor heel veel mensen is het evenwicht tussen werk, vrije tijd en zorg voor naasten een haast onhaalbare opdracht geworden. Wij willen dat evenwicht herstellen.

“Mensen verwachten van de overheid terecht dat zij investeert in de belangrijkste noden van mensen en behulpzaam is voor mensen die het moeilijker hebben. Mensen hebben daar ook gewoon recht op als je kijkt naar de belastingen die onze werkende mensen maandelijks betalen en de vele inspanningen die Vlamingen elke dag weer doen. Niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten. In de zorg voor kinderen, voor ouderen of in hun lokale gemeenschap als vrijwilliger. Voor heel veel mensen is het evenwicht tussen werk, vrije tijd en zorg voor naasten een haast onhaalbare opdracht geworden. Wij willen dat evenwicht herstellen. Onder meer te investeren in kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang in de buurt, door te investeren in zorg en door werkende mensen wat meer ademruimte te geven, zowel financieel als bij het doen van hun dagelijks job. Dat is gewoon een kwestie van respect. Deze én vorige septemberverklaring zijn tekenend voor de visie die onze partij heeft op Vlaanderen. We zullen het altijd opnemen voor een warm en respectvol Vlaanderen. Met de nodige vastberadenheid, maar steeds met het hart op de juiste plaats om mensen een warm Vlaanderen te bieden dat iedereen respecteert”, aldus voorzitter Sammy Mahdi.

 

Vorig jaar al, bij de septemberverklaring in 2022, ging onze partij voorop in de strijd voor meer respect voor onze werkende gezinnen, onder meer door de vraag naar meer middelen voor een sterkere kinderbijslag (zogenaamd Groeipakket) en voor meer en betere kinderopvang. En ondanks stevige tegenwind was het resultaat toen al niet min. Er werd toen al 115 miljoen euro geïnvesteerd in de kinderopvang. Daarmee verdubbelden de middelen voor de kinderopvang deze legislatuur al. Daarnaast stegen de investeringen in het Groeipakket deze legislatuur ook met 18%, van €3,8 miljard in 2019 naar €4,5 miljard in 2023. Ook op federaal niveau zorgde cd&v al voor een grotere fiscale aftrek van de kinderopvang: de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang steeg van 11,20€ per dag bij het begin van de legislatuur naar 15,70€ per dag vandaag.

 

Cd&v deed eerder dit jaar in mei op haar Gezinsdag een oproep tot nieuwe, forse investeringen in de kinderopvang en legde een toekomstvisie neer waarbij het jaarlijkse budget op termijn zou verdubbeld moeten worden naar ongeveer 2 miljard euro. Bij de begrotingsopmaak van dit jaar wordt een eerste belangrijke stap gezet in de uitwerking van dit plan en investeert de Vlaamse regering meer dan ooit in de kinderopvang. In totaal gaat het over een budget van 270 miljoen euro, een ongeziene investering is dat.

 

  1. Zo zorgen we met cd&v dat er een daling kan komen in de kind-begeleider – ratio. In de kinderopvang daalt de ratio naar 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s, 1 begeleider per 8 oudere kinderen en naar 7 kinderen in gemengde groepen. Door de kind/begeleider-ratio te verlagen, hebben kinderbegeleiders ook voldoende ruimte om effectief goed te zorgen voor de allerkleinsten en hen ook voldoende te stimuleren bij het opgroeien.
  2. We zorgen voor 5000 nieuw plaatsen zodat ouders met een gerust hard het goede nieuws aan hun familie en vrienden kunnen vertellen in plaats van met hun zwangerschapstest meteen naar een crèche in de buurt te moeten hollen om zeker te zijn van een plekje.
  3. Last but not least investeren we ook in de kinderbegeleiders en een beter ondersteuning voor iedereen die in de kinderopvang werkt. Onze allerkleinsten verzorgen en stimuleren is een niet te onderschatten job. Kinderbegeleiders verdienen dan ook alle respect.

Gezinnen zijn de ruggengraat van onze samenleving en verdienen meer respect. Sammy Mahdi:Gezinnen hebben kinderopvang nodig om werk en gezin vlot te kunnen combineren of om te zorgen voor anderen bij ziekte van een familielid. Voor vele gezinnen is het een dagelijkse struggle om de juiste work-life balance te vinden. Reken daarbij het wegvallen van de zekerheid op een plekje in de kinderopvang en je zit als ouder met nog meer kopzorgen. Bovendien wil je als ouder je kroost ook met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan kwaliteitsvolle opvang. Investeren in voldoende en betaalbare kinderopvang was voor cd&v dan ook een absolute topprioriteit bij deze begrotingsbesprekingen.”

 

Daarnaast ondersteunen we ook werkende mensen financieel. Daartoe wordt de jobbonus verder versterkt met een investering van 100 miljoen euro. Zo wordt het verschil tussen werken en niet-werken nog wat groter en belonen we wie wilt werken. We zorgen ervoor dat de loongrenzen mee groeien zodat iedereen die recht had op een jobbonus, door de indexeringen van de lonen, nog steeds zijn of haar jobbonus kan behouden. We zorgen er zo voor dat meer dan 1 op 3 Vlamingen - 37% van de beroepsbevolking – recht heeft op de jobbonus.

 

Tot slot hebben we ook aandacht voor de iets oudere kinderen, door verder in te zetten in een sterk jeugdbeleid. Zo wordt er jaarlijks 6 miljoen euro extra geïnvesteerd ter versterking van het jeugdbeleid en onze jeugdorganisaties.  Dat is niet enkel bijzonder belangrijk voor onze jeugd zelf, maar geeft gezinnen ook de nodige zuurstof door te zorgen voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding voor hun kroost.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.