cd&v wil opeenvolgende plusouderadopties mogelijk maken

Publicatiedatum

Tags

Gezin

Auteur

Koen Geens

Deel dit artikel

Kamerlid Koen Geens (cd&v) dient een wetsvoorstel in om het mogelijk te maken dat een kind met een plusouder langs beide zijden, door die beide plusouders kan geadopteerd worden. Op vandaag kan maximum één plusouder adopteren, waardoor de juridische erkenning van de ‘tweede’ plusouder niet mogelijk is.

Steeds meer gezinnen zijn opnieuw samengesteld. In Vlaanderen gaat het om 10,7% en in Wallonië zelfs 20% van de gezinnen. Ook in Antwerpen stapten afgelopen jaar twee meerderjarige pluskinderen naar de familierechtbank om zich te laten adopteren door hun plusvader. Dat bleek echter niet mogelijk. Nochtans voedde de plusvader hen van kleins af aan op en was dit ook voor de verdeling van de erfenis belangrijk. In het specifieke geval van deze Antwerpse zaak konden alle partijen zich vinden in de adoptie, maar kon de familierechter dat alsnog niet toestaan omdat de pluskinderen al eerder geadopteerd waren door hun plusmoeder aan vaderszijde. Het oud Burgerlijk Wetboek verhindert namelijk dat de nieuwe partner van de andere ouder, hier de plusvader aan moederszijde, ook de kinderen adopteert.

De facto maakt een eerste plusouderadoptie een volgende dus onmogelijk. Met zijn voorstel zet Koen Geens dit recht:

“Plusouders en pluskinderen moeten de kans krijgen de duurzame kind-ouderrelatie die zij hebben ook formeel te erkennen, ongeacht of er al dan niet een eerdere adoptie langs de andere ouderzijde heeft plaatsgevonden”.

Ook het Grondwettelijk Hof oordeelde met zijn arrest van 25 mei 2023 dat de onmogelijkheid om over te gaan tot een tweede plusouderadoptie in strijd is met artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

“Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de onmogelijkheid tot adoptie door de tweede plusouder discriminatie is met betrekking tot meerderjarige kinderen. Om die discriminatie weg te werken, willen we in afwachting van een grondige hervorming van het afstammingsrecht voorzien in een wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek om dit op korte termijn wel mogelijk te maken”, verduidelijkt Geens.

Deze aanpassing moet er voor cd&v komen om de stabiliteit van de gezinsomgegeving van de geadopteerde te versterken. Een jarenlange relatie tussen plusouder en kind verdient immers ook een juridische erkenning.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.