Uw veiligheid is onze prioriteit

Deel dit artikel

Een van de absolute kerntaken van de overheid is om de elementaire veiligheid van haar burgers te garanderen. Mensen hebben recht op veilige straten en buurten, veilige stations en nabije dienstverlening die mensen helpt wanneer zij in nood zijn. Dat is gewoon een kwestie van respect. En daar maakt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar prioriteit van.

De 4 prioriteiten van Annelies Verlinden

 1. Een nabije politie met wijkagenten in onze straat

  Mensen verdienen een politie die nabij, zichtbaar en aanspreekbaar is. Voor iedereen, of je nu in een grootstad of kleine gemeente woont. Iedereen heeft recht op veiligheid en om snel en goed geholpen te worden.

  Er is nood aan de wijkagent zoals we die vroeger kenden. Een wijkagent die weet wat er reilt en zeilt in de straten en die de tijd en ruimte heeft om zich te laten aanspreken door de mensen en om zelf naar de mensen toe te stappen om te polsen hoe het gaat. Aangevuld met de technologische mogelijkheden van vandaag, kan de wijkagent er ook zijn voor mensen die zichzelf voorbijlopen door het drukke gezinsleven, een veeleisende job hebben, zorg moeten geven aan iemand anders of zelf zorg nodig hebben.

 2. Tijd voor leefbare en veilige treinstations.

  Ons openbaar vervoer zorgt bij veel mensen voor heel wat verzuchtingen. Haltes verdwijnen, aansluitingen zijn een puzzelwerk, … Als mensen zich in en rond sommige trein- en metrostations, of bus- en tramhaltes dan nog eens onveilig voelen, hoeft het niet te verbazen dat ze voor de auto kiezen.

  Die veiligheid in en rond onze stations en openbaar vervoer moet aangepakt worden. Een zichtbare politieaanwezigheid, acties en ook de aanwezigheid van de veiligheidsdiensten van bijvoorbeeld de NMBS en De Lijn, zijn daarin belangrijk. Maar het gevoel van onveiligheid wordt ook veroorzaakt door problemen van hygiëne, verloederde of gebrekkig infrastructuur, de aanwezigheid van mensen die dakloos zijn of nog mensen die te kampen hebben met verslavingen. En voor al die oorzaken kan de politie alleen niet het antwoord zijn. We moeten samenwerken, met alle partners en diensten. Van de reinigingsdiensten, tot de vervoersmaatschappijen, tot de sociale opvangnetwerken… Iedereen moet zijn of haar rol kunnen opnemen.

  We moeten luisteren naar de noodkreet van reizigers en buurtbewoners en er gevolg aan geven. Want iedereen verdient het om te kunnen leven, werken, spelen, opgroeien, …. in een aangename, leefbare en veilige buurt.

 3. Georganiseerde misdaad aanpakken waar het pijn doet: hun portemonnee.

  Het is het verdienmodel dat ervoor zorgt dat er voor elke crimineel, groot of klein, honderden anderen staan aan te schuiven om de plaats in te nemen. Daarom moeten we dit verdienmodel aanpakken en criminelen raken waar het pijn doet: in hun portemonnee.

  Daarvoor hebben we meer gespecialiseerde rechercheurs nodig, onder andere op vlak van IT, internationale politiesamenwerking en organisatie en structuren van de grootste criminele organisaties. Alleen met deze gespecialiseerde recherche en bijkomende gespecialiseerde infrastructuur kunnen we het geweld en de afrekeningen in onze straten een halt toeroepen.

  Het SKY ECC-dossier heeft bewezen dat moderne technologie wel degelijk het verschil kan maken. En daarvoor zijn ook middelen nodig. Daarom willen we een fonds oprichten dat ervoor zorgt dat criminele inbeslaggenomen en verbeurdverklaarde middelen kunnen terugvloeien naar politie en naar justitie, juist om deze belangrijke investering te financieren. Een goede rechercheur die aan de slag kan met de goede middelen, heeft zichzelf zo terugbetaald.

 4. Iedereen moet 24/7 terecht kunnen bij onze noodcentrales.

  We mogen niet aanvaarden dat als mensen hulp nodig hebben, ze eerst minutenlang moeten wachten vooraleer ze geholpen worden door een noodcentrale. De medewerkers van noodcentrales doen een gigantisch moeilijke en belastende job. Ze verdienen meer ondersteuning en respect voor hun rol. Daarom moeten we meer in hen investeren.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.