Nicole de Moor: “Geen asiel voor extremistische haatpredikers”

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aan het CGVS gevraagd om de erkenning als vluchteling in te trekken van de Palestijn Mohammed Khatib, leider van de Samidoun-organisatie. Dat laat staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor weten. DVZ neemt de beslissing op basis van informatie van de veiligheidsdiensten. Khatib staat bekend als extremistische haatprediker. Het CGVS beslist nu onafhankelijk wat er met de vluchtelingenstatus moet gebeuren.

Nicole de Moor: “De asielprocedure is er voor wie vlucht voor oorlog of onterechte vervolging. Er is geen plaats voor mensen die een gevaar vormen voor de samenleving. Ook als iemand al erkend is als vluchteling maar die persoon blijkt een extremist te zijn, kan de erkenning worden ingetrokken.”

Er bestaat een cel radicalisme bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze dienst werkt nauw samen met de verschillende veiligheidsdiensten voor de opvolging van personen die geen Belg zijn waarbij indicaties zijn van radicalisering, extremisme of gevaar voor de nationale veiligheid.

In het Migratiewetboek dat de Moor aan de regering voorlegt voorziet ze meer marge voor de DVZ en de staatssecretaris. Zij zullen onbeperkt de beëindiging kunnen vragen van een internationale beschermingsstatus indien er sprake is van fraude of van nieuwe elementen. Het is het CGVS dat daarover beslist. Tot nog toe bestaat er een tijdslimiet voor de DVZ en de Minister om dit te vragen aan het CGVS van 10 jaar bij fraude en 5 jaar bij nieuwe elementen. Na die termijnen kon enkel een beëindiging gebeuren op eigen initiatief van het CGVS. Indien de persoon in kwestie een gevaar vormt voor de samenleving of de nationale veiligheid kunnen de staatssecretaris en DVZ nu wel al onbeperkt de intrekking vragen.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.