Kies zekerheid.

Publicatiedatum

Deel dit artikel

“Kies zekerheid.” Met die slogan trekt onze partij de laatste weken van de campagne in. Cd&v wil Vlamingen meer dan ooit zekerheid bieden.

Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v: “We leven vandaag in uiterst onzekere tijden. Op geopolitiek vlak staat de wereld zowel in het Midden-Oosten als dichter bij huis in Oekraïne in brand. Mensen maken zich zorgen over wat de toekomst zal brengen, over het feit of ze op het einde van de maand zullen rondkomen of dat ze nog een huisarts zullen vinden in de buurt. Het antwoord op deze vragen vind je niet bij de extremen, niet bij partijen die uw leven van wieg tot doodskist willen controleren, niet bij partijen die enkel rijden voor de grote vermogens. Kies je voor cd&v, dan kies je voor zekerheid. De zekerheid op meer netto, meer tijd en meer veiligheid.”.

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Met sterk mandaat van de kiezer op 9 juni kunnen we voorkomen dat andere partijen in de zakken zitten van de werkende middenklasse. Ik hoor liberalen en de N-VA spreken over zware besparingen op de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de lonen van de mensen. Niet met ons. Een netto-index nog enkel voor de laagste lonen bijvoorbeeld, is een pure besparing op de dertiende maand, het vakantiegeld en de pensioenen van onze werkende middenklasse. Dat zullen wij niet toelaten. Wij gaan ook niet toelaten dat N-VA en PS het land gijzelen. Met een sterk mandaat van cd&v kunnen we hen dwingen om niet met de extremen te flirten of zich maandenlang op te sluiten in een kasteel."

Cd&v organiseerde afgelopen zondag haar nationaal verkiezingscongres in Mechelen om het finale verkiezingsprogramma van cd&v officieel goed te keuren. Onder deskundige begeleiding van één van de jongste kandidaten en oudste kandidaat op de cd&v-lijsten, Bram Van Hecke en Wivina Demeester, werden de leden door het verkiezingsprogramma geloodst.

Het verkiezingsprogramma van cd&v is het resultaat van een inhoudelijk traject dat de afgelopen maanden liep. Aan de hand van werkgroepen en klankbordgroepen werd de inhoudelijke positionering van de partij scherp gesteld. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “De afgelopen twee jaar maakte cd&v een evolutie van grijze centrumpartij naar uitgesproken warme conservatieve volkspartij. Dat wil zeggen dat we ons socio-economisch op vlak koopkracht en welzijn centrumlinks positioneren. Socio-cultureel varen we een centrumrechtse koers waarbij we kordaat optreden tegen zij die de regels niet volgen. We staan voor een samenleving die mensen rechten geeft, maar ook plichten. We verwachten meer inspanningen op vlak van integratie, Zo moet de kennis van het Nederlands beter. Met de prioriteiten die we hier vandaag naar voren schuiven, raken we het hart van de Vlaming en bieden we antwoorden op de vragen waar zij van wakker liggen. Wij zijn een warme conservatieve volkspartij en meer dan ooit de polsslag van Vlaanderen.

Zeker van meer netto, meer tijd en meer veiligheid.

Een eerste prioriteit voor cd&v is de koopkracht van de werkende gezinnen beschermen. Het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden. De fiscale hervorming is daartoe de beste garantie. De volgende federale regering moet die fiscale blauwdruk zonder omwegen uitrollen. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Met ons geen brute besparingen op kap van de werkende mens. Integendeel. Met de uitrol van de fiscale blauwdruk krijgt een jong gezin een extra financiële boost van 7525 euro netto op jaarbasis. Dat is wat echt telt. De koopkracht van onze gezinnen beschermen.”

Cd&v wil daarnaast ook het leven voor werkende gezinnen makkelijker maken door hen meer ademruimte te geven. Cd&v pleit voor de implementatie van een familiekrediet waarmee ouders 30 weken geboorteverlof hebben en 8 maanden ouderschapsverlof per kind. Met het familiekrediet, dat geïnspireerd is op het Scandinavisch model, kunnen ouders ook rekenen op een hogere financiële vergoeding. “We mogen niet aanvaarden dat iemand die hard werkt, maar even tijd wilt nemen voor de kinderen, vandaag minder overhoudt dan iemand met een leefloon. Dat verandert met ons voorstel”, zegt Sammy Mahdi.

De derde prioriteit die cd&v naar voren schuift is die van veiligheid voor iedereen in de buurt. Zowel de internationale veiligheid als binnenlandse veiligheid alsook online veiligheid moet gegarandeerd blijven. Cd&v ijvert daarom oa. voor meer blauw op straat door middel van een verdubbeling van het aantal wijkagenten. Een veilige samenleving is ook een hechte samenleving waarbij mensen zich thuis voelen, maar zich ook integreren.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.