Fast-trackprocedure voor snellere afhandeling asielaanvragen uit DR Congo, Moldavië en Georgië

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Asielaanvragen van nationaliteiten die zeer weinig kans maken op asiel, worden vanaf 1 februari in een fast-trackprocedure behandeld. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil tegengaan dat mensen die overduidelijk niet op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging, gebruik maken van de asielprocedure.

De asielprocedure dient voor wie voor oorlogsgeweld of vervolging vlucht, niet voor wie het economisch beter wil hebben. We moeten dat onderscheid snel maken zodat mensen niet onnodig in de asielprocedure of opvang zitten. Die aanpak werkt ook ontradend. We maken duidelijk dat voor wie economisch wil migreren, het geen zin heeft om de asielprocedure te proberen.
Nicole de Moor

Vorig jaar vroegen 3.135 mensen uit DR Congo (1.238), Moldavië (986) en Georgië (911) asiel aan in ons land. Zij blijken echter zelden nood te hebben aan bescherming. Geen enkele Moldaviër werd vorig jaar erkend als vluchteling, voor DR Congo en Georgië liggen de positieve beslissingen op respectievelijk 14 procent en 10 procent.

Hun aanvragen worden vanaf 1 februari versneld behandeld in een fast-trackprocedure. Ook asielzoekers uit landen die op de lijst van veilige landen staan, komen voortaan in die procedure terecht (979 aanvragen vorig jaar). Alles samen gaan die groepen met een lage tot zeer lage erkenningsgraad om het equivalent van 10 procent van alle beslissingen die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vorig jaar nam en om 2.844 opvangplaatsen van Fedasil.

Die aanvragen worden voortaan prioritair behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het CGVS. Net zoals bij elke aanvraag, is er een individuele beoordeling door die laatste. De afgelopen jaren werd extra personeel aangeworven bij het CGVS om meer beslissingen te kunnen nemen. Na een negatieve beslissing zal snel een gesprek met een begeleider worden voorzien met het oog op terugkeer. Fedasil zal inzetten op vrijwillige terugkeer voor deze doelgroep.

De ambitie is om de asielprocedure in het kader van de fast-trackprocedure tot drie keer sneller te behandelen. Het streefdoel is om aanvragen uit lage beschermingslanden (Georgië, DR Congo en Moldavië) te behandelen binnen een termijn van 50 werkdagen.

De fast-trackprocedure is een voorloper van de snelle afhandeling van asieldossiers die in het kader van het Europese migratiepact zal uitgerold worden aan de Europese buitengrenzen.

We zorgen dat mensen snel weten waar ze aan toe zijn. Dat is goed voor iedereen. Als mensen moeten terugkeren, gaat dat vlotter als zij hier nog maar korte tijd verblijven. Dat doen we met de fast-trackprocedure in België en zullen we ook op Europese schaal uitbouwen.
Nicole de Moor

De fast-trackprocedure is voorzien in het kader van het Winterplan. Na een evaluatie van het eerste deel van het project zal de Moor bekijken hoe de procedure nog verder geoptimaliseerd kan worden. Een mogelijkheid is de aanvragers fysiek op één opvanglocatie samenbrengen, zodat de diensten met een minimum aan verplaatsingen daar mensen kunnen opvolgen en dossiers afhandelen.

Welke nationaliteiten in de fast-trackprocedure worden behandeld, kan flexibel worden aangepast in functie van veranderingen in instroom en nieuwe fenomenen.

 

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.