Fast-trackprocedure voor snellere afhandeling asielaanvragen uit DR Congo, Moldavië en Georgië

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Asielaanvragen van nationaliteiten die zeer weinig kans maken op asiel, worden vanaf 1 februari in een fast-trackprocedure behandeld. Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil tegengaan dat mensen die overduidelijk niet op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging, gebruik maken van de asielprocedure.

De asielprocedure dient voor wie voor oorlogsgeweld of vervolging vlucht, niet voor wie het economisch beter wil hebben. We moeten dat onderscheid snel maken zodat mensen niet onnodig in de asielprocedure of opvang zitten. Die aanpak werkt ook ontradend. We maken duidelijk dat voor wie economisch wil migreren, het geen zin heeft om de asielprocedure te proberen.
Nicole de Moor

Vorig jaar vroegen 3.135 mensen uit DR Congo (1.238), Moldavië (986) en Georgië (911) asiel aan in ons land. Zij blijken echter zelden nood te hebben aan bescherming. Geen enkele Moldaviër werd vorig jaar erkend als vluchteling, voor DR Congo en Georgië liggen de positieve beslissingen op respectievelijk 14 procent en 10 procent.

Hun aanvragen worden vanaf 1 februari versneld behandeld in een fast-trackprocedure. Ook asielzoekers uit landen die op de lijst van veilige landen staan, komen voortaan in die procedure terecht (979 aanvragen vorig jaar). Alles samen gaan die groepen met een lage tot zeer lage erkenningsgraad om het equivalent van 10 procent van alle beslissingen die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vorig jaar nam en om 2.844 opvangplaatsen van Fedasil.

Die aanvragen worden voortaan prioritair behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het CGVS. Net zoals bij elke aanvraag, is er een individuele beoordeling door die laatste. De afgelopen jaren werd extra personeel aangeworven bij het CGVS om meer beslissingen te kunnen nemen. Na een negatieve beslissing zal snel een gesprek met een begeleider worden voorzien met het oog op terugkeer. Fedasil zal inzetten op vrijwillige terugkeer voor deze doelgroep.

De ambitie is om de asielprocedure in het kader van de fast-trackprocedure tot drie keer sneller te behandelen. Het streefdoel is om aanvragen uit lage beschermingslanden (Georgië, DR Congo en Moldavië) te behandelen binnen een termijn van 50 werkdagen.

De fast-trackprocedure is een voorloper van de snelle afhandeling van asieldossiers die in het kader van het Europese migratiepact zal uitgerold worden aan de Europese buitengrenzen.

We zorgen dat mensen snel weten waar ze aan toe zijn. Dat is goed voor iedereen. Als mensen moeten terugkeren, gaat dat vlotter als zij hier nog maar korte tijd verblijven. Dat doen we met de fast-trackprocedure in België en zullen we ook op Europese schaal uitbouwen.
Nicole de Moor

De fast-trackprocedure is voorzien in het kader van het Winterplan. Na een evaluatie van het eerste deel van het project zal de Moor bekijken hoe de procedure nog verder geoptimaliseerd kan worden. Een mogelijkheid is de aanvragers fysiek op één opvanglocatie samenbrengen, zodat de diensten met een minimum aan verplaatsingen daar mensen kunnen opvolgen en dossiers afhandelen.

Welke nationaliteiten in de fast-trackprocedure worden behandeld, kan flexibel worden aangepast in functie van veranderingen in instroom en nieuwe fenomenen.

 

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”