Minister Crevits versterkt innovatief project voor mentaal welzijn jongeren. Project Homaar zal meer dan 400 jongeren kunnen bereiken.

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

De hulpverlening aan jongeren tussen 15 en 23 jaar via het project Homaar breidt uit. Homaar biedt jongeren die het psychisch moeilijk hebben een gespecialiseerd dagprogramma aan, zonder lange wachtlijsten. Het aanbod wordt georganiseerd door de vzw Villa Omaar. Voor de uitbreiding van dit aanbod investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 600.000 euro voor een periode van 2 jaar, tot eind 2025.

“De druk op de crisisopvang en –begeleiding in de jeugdhulp is momenteel groot. We investeren 100 miljoen euro extra om die druk te verlichten, op korte en middellange termijn met een reeks aan maatregelen. Daarvoor kijken we ook naar innovatieve projecten. Het project Homaar is daar een voorbeeld van. Jongeren gaan aan de slag in creatieve ateliers in een laagdrempelige, huiselijke en warme sfeer. Zo werken we sterk preventief aan mentaal welzijn. Met de Vlaamse steun breiden we het aanbod de komende twee jaar uit naar elke Vlaamse provincie en Brussel.” - Hilde Crevits

Homaar is een groeiplek voor jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, voor jongeren die onzeker, verdrietig, neerslachtig of kwaad zijn. Het gaat vaak over jongeren die geïsoleerd zijn, zich in een situatie bevinden die al naar een crisis neigt en nood hebben aan een intensief traject. Homaar is laagdrempelig en toegankelijk en vult vanuit preventief oogpunt een hiaat op tussen ambulante (gespreks)therapie en residentiële opnames in de psychiatrie.

In kleine groepen van maximaal 6 jongeren wordt een dagprogramma van twee weken aangeboden. Er is een divers aanbod van ateliers, afgestemd op de jongeren en op hun ritme. Er is intensieve psychologische begeleiding met aandacht voor preventie, laagdrempeligheid en voor versterking van het eigen netwerk van de jongere. Na die twee weken wordt gekeken wat de jongere nog nodig heeft, samen met de ouders, hulpverleners of anderen. Daarnaast is er nog een open werking tijdens de schoolvakanties.

In 2022 kon 48% van de jongeren binnen de twee weken aan een traject starten, 82% van de jongeren kon dat binnen de maand. De werking gebeurt voor Oost-Vlaanderen nu al in Wetteren en voor de provincie Antwerpen in Boechout en in oktober was er de start in Brussel. Begin dit jaar is Tienen in Vlaams-Brabant daar nog bijgekomen en in 2025 is het de beurt aan West-Vlaanderen en Limburg. Met de opstart van nieuwe plekken is er een ruimer aanbod en zullen jaarlijks 450 tot 500 jongeren op begeleiding van een team professionals met expertise binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen rekenen. De ambitie is om met de extra middelen elke week op minstens één van de groeiplekken een traject te kunnen starten.

Belangrijk is ook dat Homaar samenwerkt met de Overkophuizen in Vlaanderen. In een Overkophuis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen voor activiteiten, een luisterend oor of professionele therapeutische hulp. Momenteel zijn er 34 Overkophuizen in Vlaanderen. Minister Crevits voorziet in investeringen om volgend jaar nog eens 18 Overkophuizen te realiseren.

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”