Nieuws

Het wonen van de toekomst - Joke Schauvliege vertelt

Joke Schauvliege ging enkele maanden geleden op bezoek bij Evelyn Wymeersch en haar cohousingproject in Sint-Niklaas. Voor de minister heeft het cohousingproject een voorbeeldfunctie. Het past perfect binnen de visie die de minister heeft op onze ruimtelijke ordening: minder ruimte innemen en toch meer plaats om te leven, te genieten en te spelen. Dát is de toekomst. Met het juiste wettelijke kader en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen maakt de minister werk van het beschermen van de open ruimte.

Cd&v gaat de strijd aan tegen schulden

Hoewel het aantal mensen met schulden daalt, willen we als partij deze daling graag versnellen. Zo willen we in de eerste plaats helpen voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen en, als ze toch schulden hebben, ervoor zorgen dat ze hierdoor niet in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Te vaak zorgen schulden namelijk voor nieuwe schulden. Dit is een spiraal die we willen doorbreken door de balans tussen de schuld en de administratiekosten te bewaren.

Campagne 'Leef zonder filter' bereikt meer dan 300.000 jongeren

Midden januari lanceerde minister Jo Vandeurzen de ‘Leef zonder filter’-campagne. Maar liefst 65% van de Vlaamse jongeren tussen 18 en 24 jaar kreeg de boodschap afgelopen maand te zien op sociale media.

Erfbelasting wordt moderner en sociaal rechtvaardiger

Minister Koen Geens hervormde het federale erfrecht. De modernisering van de erfbelasting moest daarop het Vlaamse antwoord zijn. In aanloop daarnaartoe pleitte CD&V steevast voor een meer flexibele erfenissprong, een verlaging van het hoogste tarief van 65 procent, en een voetvrijstelling voor de langstlevende partner. Die elementen maken nu deel uit van de beslissing van de Vlaamse regering.

De CD&V-vraag naar gelijke behandeling van stief- en zorgkleinkinderen met natuurlijke kleinkinderen, wordt opgevangen met de constructie van de flexibele erfenissprong. Vlaams volksvertegenwoordigers Koen Van den Heuvel en Katrien Schryvers: “Hiermee wordt onze erfbelasting sociaal rechtvaardiger gemaakt. De nieuwe erfbelasting vindt het evenwicht tussen haar herverdelende karakter, en billijkheid voor wie erft."

CD&V wil discriminatie bij fiscale behandeling aanvullend pensioen wegwerken

Wie met pensioen gaat en zijn aanvullend pensioen laat uitkeren, betaalt hierop belastingen. De belastingvoet bedraagt 10% wanneer de gepensioneerde in kwestie de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt. “Maar er zijn ook heel wat mensen die voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd reeds op pensioen kunnen omdat ze een volledige loopbaan van 45 jaar gewerkt hebben. Door een hiaat in de wet worden zij afgestraft en aan meer dan 10 % belast op het uitgekeerde kapitaal”, zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq. “Mensen met een volledige loopbaan verdienen het laagste tarief”, aldus de pensioenexperte. Ze heeft een wetsvoorstel klaar dat de bestaande discriminatie wegwerkt.

DUAAL LEREN: JONGEREN KUNNEN OP SNUFFELSTAGE

Een jongere die geïnteresseerd is in duaal leren, kan vanaf volgend schooljaar ook met een snuffelstage van maximum één week proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Leerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs krijgen vanaf 14 jaar zo de kans om een week lang in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters wordt zo nog een stap gezet in een betere oriëntering en bewustere studiekeuze.

Voortrekkersrol in beschermen rechten LGBT+-gemeenschap

We hebben als christendemocraten steeds een voortrekkersrol gespeeld om de rechten van de hele LGBT+-gemeenschap te beschermen.

Cd&v laat jouw pensioen niet vallen

In de pers doken er deze week berichten op over een nieuwe pensioenval. Dit is een effect waarbij een hoger brutopensioen netto minder oplevert. Daardoor moeten tienduizenden gepensioneerden en invaliden die vorig jaar geen belasting moesten betalen, dat nu opeens wel doen. En dat kan niet.

Witte kassa: vermoeden van fraude wordt vaak bevestigd

Onlangs vroeg CD&V-kamerlid Nahima Lanjri de staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude naar de stand van zaken over de witte kassa’s in de horeca. “Bij controles blijken zeven op de tien van de gecontroleerde horecazaken nog niet in orde te zijn met de witte kassa”, zegt Nahima Lanjri. “Gerichte controles, bij uitbaters waar de pakkans het grootst is, blijven nodig. Fraude en zwartwerk moeten aangepakt worden.”

“HET WERD EEN LANGE ZOEKTOCHT NAAR MIJN WARE IK”

Thema's:

Op 16 oktober organiseerde het CD&V-regenboognetwerk samen met JONGCD&V en CDS Leuven een gespreksavond rond transgenders. In een volgepakte aula vertelde Soffia Moës – JONGCD&V’ster en zelf transgender – over haar jarenlange strijd met zichzelf en haar identiteit.

Kon je er die avond niet bij zijn of wil je haar verhaal graag nog eens rustig nalezen? Lees dan hieronder het uitgebreide interview dat Soffia gaf aan ons ledenblad Ampersand.