Nieuws

Sterrenkindjes krijgen extra erkenning

Het verlies van een (levenloos geboren) kind is voor ouders een zware emotionele periode waarbij de erkenning van hun kind een belangrijke troost biedt. Servais Verherstraeten (CD&V) diende daarom een wetsvoorstel in ter versoepeling van de wet betreffende de erkenning van levenloos geboren kinderen. Eind 2018 voerde minister van justitie Koen Geens (CD&V) hieromtrent reeds een wetswijziging door.

CD&V haalt slag thuis: hervorming sociale huurprijzen mét garanties voor personen met handicap

“De hervorming van de sociale huurprijzen? Niet zonder de garanties dat mensen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen niet de dupe zijn”, zo liet Vera Jans vorige week weten aan bevoegd minister Matthias Diependaele tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Zij haalt nu haar slag thuis, want bij de herberekening van de sociale huurprijzen zal rekening gehouden worden met die groep. Vera Jans reageert tevreden.

“Meewerken aan een politiek dicht bij iedere mens”

Sinds begin dit jaar mogen we 600 nieuwe leden verwelkomen. 600 nieuwe ambassadeurs van ons christendemocratisch verhaal. Sander (21) uit Leuven is een van hen.

Burgerhulpverleners inzetten bij reanimaties

Verschillende CD&V-burgemeesters, waaronder Vlaams parlementsleden Jo Brouns en Tinne Rombouts, pleiten ervoor om opgeleide burgers in heel het land in te zetten bij reanimaties. Een proefproject in Hoogstraten bewees het nut. Op dit ogenblik zijn die burgers nog niet inzetbaar. “We hebben 2.000 opgeleide burgers, maar het blijft een hiaat dat we ze niet kunnen inzetten”, zegt Jo Brouns.

Btw op gratis drankbonnen: heksenjacht op kleine clubs vermijden

De FOD financiën controleert sportclubs op de naleving van de btw-wetgeving. In 2019 werden een aantal clubs beboet omdat men bij de aankoop van drank btw aftrok en deze btw niet terugstortte nadat de drank gratis werd weggeven. “Uiteraard moeten ook sportclubs de wetgeving volgen”, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. “Maar de clubs moeten wel voldoende geïnformeerd worden over de regels. Daarnaast moet er onderzocht worden of de grens voor de kleine ondernemingsvrijstelling niet opgetrokken kan worden.”

"Alle grote veranderingen beginnen lokaal"

Onze lokale mandatarissen zijn, samen met de burgers, de voelsprieten van onze maatschappij. Ze detecteren bekommernissen en zorgen voor oplossingen. Want daar draait het om: naar elkaar luisteren, elkaar betrekken, enthousiasmeren én inspireren om er als gemeente op vooruit te gaan. Pieter vertelt hoe hij de politiek dichter bij de inwoners brengt.

Onbegrijpelijk dat NMBS slecht toegankelijke wagons bestelt

De NMBS heeft in december beslist om bijkomende M7-dubbeldektreinen te bestellen. De regering heeft bij de eerste bestelling gezegd dat er geen nieuwe treinen besteld zouden worden zonder eerst de kwaliteit van het geleverde materieel te evalueren. Voor Van den Bergh moet minister Bellot ingrijpen: het is onaanvaardbaar dat er nu een nieuwe bestelling geplaatst werd ondanks de kritiek die er altijd geweest is op de toegankelijkheid van die treinen. Bovendien is de oorspronkelijke bestelling nog niet geleverd en geëvalueerd. 

Coens en Bouchez zetten hun informatieopdracht verder

Maandag stellen Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez hun informatienota voor aan de Koning.  Joachim Coens: "We willen dan voorstellen wat de mogelijkheden zijn, zowel inhoudelijk, als naar de wil van de partijen om aan tafel te gaan en een regering te vormen. De nota is besproken met alle partijen en we werken daarop verder."

Lancering van de nieuwe elektronische identiteitskaart

Minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel Pieter De Crem zal samen met de FOD Binnenlandse Zaken de nieuwe elektronische identiteitskaart lanceren op 14 januari in Lokeren. Tijdens de komende maanden volgen een 25-tal steden en gemeenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en in een finale fase komt de nieuwe eID er voor alle Belgische burgers in binnen- en buitenland.

Leeflonen en inkomensvervangende tegemoetkoming stijgen vanaf januari

Vanaf januari stijgen de leeflonen en de inkomensvervangende tegemoetkoming door de toekenning van de welvaartsenveloppe. Het gaat om een verhoging van 91 tot 188 euro op jaarbasis, afhankelijk van gezinssituatie. Het leefloon stijgt met 1,25% en zal in maart de evolutie van de gezondheidsindex (+2%) volgen.