CD&V wil kleinschalig zorgwonen stimuleren

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Katrien Schryvers diende vorig jaar een conceptnota in waarin ze pleitte voor een duidelijk kader voor het plaatsen van mobiele mantelzorgwoningen. Dat zijn mobiele woonunits die bijvoorbeeld in de tuin van een huis geplaatst kunnen worden waardoor zorgbehoevenden langer in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Maar een wetgevend kader hiervoor ontbrak, waardoor veel mensen de stap niet durfden zetten. De Vlaamse Regering liet deze week weten dat er een wettelijk kader uitgewerkt is om die mobiele mantelzorgwoningen mogelijk te maken.

Mensen willen liefst zo lang mogelijk thuis of in de eigen omgeving blijven wonen, ook als ze nood hebben aan bijkomende zorg en ondersteuning door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte. Ook het Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota van Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke maken uitdrukkelijk die keuze.  Een groot deel van die bijkomende zorg wordt in veel gevallen gegeven door mantelzorgers. Dat zijn vaak dichte familieleden, zoals kinderen of ouders.

Zo gebeurt het dat mantelzorgers in hun woning een apart woongedeelte maken om die zorgbehoevende van thuis uit te kunnen helpen. Voor de creatie van zo’n zorgwoning zijn echter vaak ingrijpende of dure werken nodig en dat is niet altijd wenselijk of mogelijk, in het bijzonder wanneer de zorg maar tijdelijk moet opgenomen worden.  “Mobiele mantelzorgwoningen kunnen dan een alternatief zijn”, vindt Katrien Schryvers. In dat geval wordt een tijdelijke woning bij een bestaand gebouw geplaatst. “Kinderen kunnen zo bij voorbeeld gemakkelijker zorg opnemen voor hun ouders. De zorgbehoevenden in kwestie moeten niet verhuizen naar gespecialiseerde opvang én hebben hun eigen plekje in de nabijheid van familie en in de vertrouwde buurt”, verduidelijkt ze.   

Wettelijk kader

Het probleem schuilde in het wettelijk kader: het is lange tijd niet duidelijk geweest wat wel toegelaten is en wat niet. Daarom pleitte Katrien Schryvers in een conceptnota voor een duidelijke wetgeving hierrond. Deze week liet de Vlaamse regering weten dat de wetgeving om dit mogelijk te maken rond is. Katrien Schryvers reageert opgetogen: “Ik ben tevreden met de aankondiging van de Vlaamse regering dat zij de procedures voor zorgwonen wil vereenvoudigen. Het strookt volledig met onze ambitie om ouderenzorg zo veel mogelijk in de eigen buurt toe te laten. Het is immers niet de bedoeling om ouderen, van zodra zij hulpbehoevend zijn, uit hun dagelijkse omgeving weg te halen.” Het parlementslid hoopt dat er nu snel meer duidelijkheid komt over de precieze invulling van de nieuwe wetgeving rond mobiele zorgwoningen.

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”