Enkel hervorming EU-migratiebeleid kan mensonwaardige situaties als Moria vermijden

Publicatiedatum

Auteur

Kris Peeters

Deel dit artikel

Twaalfduizend asielzoekers, waaronder vierduizend kinderen, zijn hun onderdak kwijt na een brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, Griekenland. Mensonwaardige levensomstandigheden liggen aan de basis van de ramp. Het Europees Parlement heeft de situatie in het kamp meermaals aangehaald en roept de Europese Commissie op niet langer te wachten voorstellen tot hervorming door te voeren.

Vandaag bespreekt Europees Parlementslid Kris Peeters (CD&V) de situatie met Europees Commissaris voor Migratie, Ylva Johansson. “De brand in het vluchtelingenkamp Moria en de humanitaire ramp die erop volgde, vragen om een snel antwoord. Het is hoog tijd om de bron van deze schrijnende situaties voorgoed aan te pakken”, verklaart Peeters.  

Kris Peeters: “We hebben op het ganse grondgebied van de Europese Unie nood aan een eengemaakt systeem voor asiel en migratie. De huidige Dublinregels zijn inefficiënt en leggen een zware druk op grenslanden zoals Griekenland, met catastrofale gevolgen. De Griekse autoriteiten hebben een eerste groep minderjarige vluchtelingen zonder familie uit het door brand verwoeste kamp Moria naar het vasteland gebracht. Het gaat om 165 jongeren die met een vliegtuig van het eiland Lesbos naar Thessaloniki werden gevlogen. Die zwakke groep moet verder geëvacueerd worden met prioriteit. Maar dit alles is symptoombestrijding, we moeten het systeem ten gronde veranderen.”

De coronacrisis heeft de bestaande situatie nog verergerd. “De Griekse eilanden zijn een enorm risicogebied geworden, waar we liefst vandaag nog ingrijpen. Het kamp Moria werd eerder in quarantaine geplaatst, maar social distancing kan op een plek als Moria absoluut niet gegarandeerd worden. Onze eerste bezorgdheid moet dan ook gaan naar een relocatie van de bewoners en faciliteiten om de hygiëne te waarborgen”, vertelt Peeters. Peeters voegt ook toe dat de noden en bezorgdheden van de lokale bevolking niet vergeten mag worden. 

Vandaag komt Europees Commissaris voor Migratie Ylva Johansson de situatie toelichten in het Europees parlement. “De Commissie dient dringend werk te maken van een permanente solidariteit tussen lidstaten en moet de nieuwe migratievoorstellen zo snel mogelijk lanceren. Hervormingen moeten de migratiedruk beter spreiden en de rechten van asielzoekers gelijk over de hele EU gelijktrekken. Al te vaak rekken huidige procedures de asielaanvraag”, merkt Peeters op. “Wie recht heeft op asiel, moet dat krijgen binnen een redelijke termijn. Wie daar niet over kan beschikken, moet effectief terug binnen een redelijke termijn.”

Een dergelijke aanpak werkt enkel wanneer de Europese buitengrens voldoende beschermd wordt. Daar is ook een daadkrachtig buitenlandbeleid met voldoende ontwikkelingssteun aan verbonden. Peeters: “We betreuren jaarlijks duizend sterfgevallen op zee, wij hebben dan ook een morele plicht om mensen te helpen. Maar vandaag de dag komen er te veel nieuwkomers via smokkelroutes tot bij ons, ook dat moeten we met een Europees gecoördineerde aanpak verhelpen. De stilstand van de migratiehervormingen is een van de grootste mislukkingen van vorige legislatuur. Hoog tijd om deze situatie voorgoed te verbeteren."

Federaal parlementslid voor CD&V Franky Demon beaamt dat een doortastend asielbeleid binnen de EU belangrijk is om ook in ons land een streng maar humaan asiel- en migratiebeleid te voeren. “Een goede samenwerking en solidariteit onder de landen van de Europese Unie zorgt ervoor dat we de migratiestromen beter onder controle kunnen houden. Duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor asielzoekers en een beter afgestemd terugkeerbeleid zijn voor ons prioriteiten. Gemiddeld keert uit de Europese lidstaten 36,7% van de uitgeprocedeerde vreemdelingen terug. België haalde dat cijfer de afgelopen jaren niet. De volgende regering moet daar wel in slagen. Om dit te bereiken moeten we het terugkeerbeleid grondig hervormen en onder andere meer investeren in personeel en middelen.”

Nieuws

Kies zekerheid.

“Kies zekerheid.” Met die slogan trekt onze partij de laatste weken van de campagne in. Cd&v wil Vlamingen meer dan ooit zekerheid bieden.

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen.

Hoog tijd voor een Brusselse begroting in evenwicht

Met een geschat begrotingstekort van 19,4% in 2024, is de Brusselse begroting totaal ontspoord. Tegelijkertijd ontbreekt het de Brusselse regering aan daadkracht om het roer om te gooien en is er geen enkel realistisch traject naar een evenwicht uitgestippeld. Zo groeit de schuldenberg verder aan en gaat de schuldratio in 2028 richting een astronomische 300%. Benjamin Dalle, cd&v-lijsttrekker voor het Brussels Parlement, kan het niet langer aanzien en komt daarom zelf met een becijferd budgettair toekomstplan voor het Brussels Gewest.