Nieuws

Koen Geens: lijsttrekker voor Vlaams-Brabant

De verdiensten van Koen Geens op justitie zijn niet te onderschatten.  Hij zorgt ervoor dat justitie voor iedereen toegankelijker werd: door de hervorming van Pro Deo en de rolrechten aan het einde van een proces te heffen, kan iedereen zich beter verdedigen en wordt niemand uitgesloten om bij justitie aan te kloppen voor hulp. Verder zorgt hij voor een veiligere samenleving; dankzij terrorismewetten, meer slagkracht voor onderzoeks- en veiligheidsteams, hogere straffen voor zware verkeersmisdrijven en uitgebreide rechten voor slachtoffers,...Dankzij de hervorming van het huwelijks- en het erfrecht heeft Koen Geens deze wetgeving aangepast aan de moderne samenleving.

Joke Schauvliege zet stap om sereniteit terug te brengen

Vandaag heeft Joke Schauvliege een stap gezet om de sereniteit en de redelijkheid in het klimaatdebat terug te brengen. Ze neemt ontslag als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Artsen kunnen binnenkort beroepsgeheim doorbreken om genitale verminking te melden

België kampt met een stijgende problematiek van genitale verminking bij meisjes en vrouwen. In ons land wonen 17.273 vrouwen en meisjes die waarschijnlijk besneden zijn en nog eens 8.644 die dat risico lopen. Van Hoof brengt haar wetsvoorstel in herinnering die komaf moet maken met dergelijke wanpraktijken. De strijd tegen genitale verminking wordt op twee fronten aangepakt. “Allereerst breiden we het spreekrecht van zorgverstrekkers en medici uit zodat ze gevallen van genitale verminking altijd kunnen melden. Ze kunnen dus hun beroepsgeheim doorbreken. Verder komt er ook een verplichte registratie in het medisch dossier van de patiënt. Dit is een enorme sprong voorwaarts om potentiële slachtoffers beter te beschermen.”, aldus Van Hoof.

Klimaatpact moet klimaatresultaten garanderen

Een klimaatpact, dat wettelijk verankerd is in een klimaatdecreet en klimaatwet, is de volgende redelijke stap richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en federaal Kamerlid Leen Dierick stellen vandaag de CD&V-klimaataanpak voor: “Elke generatie ligt wakker van het klimaat. Willen we een sprong voorwaarts maken, dan moeten burgers, politiek en middenveld de handen in elkaar slaan. Voor het einde van dit jaar moet er een klimaatpact op tafel liggen.”, klinkt het. Op elk niveau dienen de CD&V-vertegenwoordigers eerstdaags een uniform voorstel in. “We willen een samenwerkingsakkoord waarbij Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale overheid een traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België uittekenen tegen 2050. Met concrete doelstellingen, zowel tussentijds als per sector. Daarbij is het belangrijk dat elke overheid voor eigen deur veegt en dat we samen verantwoordelijkheid opnemen.”, zeggen Bothuyne en Dierick.

Vonnissen en arresten voorlezen in rechtszaal binnenkort verleden tijd

De commissie voor herziening van de Grondwet keurde daarnet het voorstel van Kamerfractieleider Servais Verherstraeten (Cd&v) goed dat bepaalt dat vonnissen niet meer integraal moeten voorgelezen worden in de rechtszaal. “Enkel het beschikkende gedeelte met de beslissing zal dus nog moeten worden uitgesproken.”, legt Verherstraeten uit.

Hogere onkostenvergoeding voor vrijwillige ambulanciers en brandweerlui

CD&V heeft samen met de vroegere coalitiepartners Open-VLD, MR en N-VA een amendement ingediend om het plafond van de vrijwilligersvergoeding op te trekken tot 6.000 EUR. De Kamercommissie Financiën heeft dit geamendeerde wetsvoorstel daarnet goedgekeurd. Vanaf nu hebben niet alleen de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming, maar ook de vrijwillige ambulanciers recht op een vrijwilligersvergoeding die tot 6.000 EUR wordt vrijgesteld.

Vlaamse scholen volledig rookvrij

Sinds dit schooljaar geldt een algemeen rookverbod in Vlaamse scholen. Dit initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits versterkt de voorbeeldfunctie van scholen in het belang van de gezondheid van elke jongere en elke leerkracht.

Taxshift

Het is je ongetwijfeld ook al opgevallen dat er deze maand opnieuw meer nettoloon op je loonbrief staat. Dankzij de Taxshift die de regering op initiatief van cd&v invoerde stijgen immers voor het vierde jaar op rij de nettolonen. Vanaf januari hou je zo opnieuw meer dan 35 euro netto extra over op het einde van de maand. Dat betekent dat de Belg dit jaar tot 580 euro netto meer zal overhouden. De taxshift zorgt er dus niet alleen voor dat er meer jobs zijn, maar ook dat iedereen die werkt meer loon overhoudt. Deze taxshift is ook sociaal rechtvaardig, want vooral de laagste lonen gaan er het meest op vooruit

De jonge garde neemt over

Afgelopen verkiezingen beleefden een heleboel mensen hun eerste keer. Vele jongeren trokken voor de eerste keer naar de stembus om hun stem uit te brengen. Anderen stonden tijdens de verkiezingen voor de allereerste keer op de lijst en werden voor de eerste keer verkozen. Zo veel eerste keren dat doet wel iets met een mens. Maar wat nu? Je bent jong en je wilt wat maar de weg ligt niet altijd open voor jongeren. Zo krijgen ze soms de stempel onervaren of niet ernstig genoeg. Maar deze jonge verkozenen bewijzen het tegendeel. Hoe zien zij hun toekomst, waaruit halen ze hun motivatie en vooral hoe vullen zij De Weg Vooruit in? Wij gingen in gesprek met vier jongeren die vanaf januari de kans krijgen om zichzelf voor een allereerste keer te bewijzen in de gemeenteraad. 

Krachtig signaal van jongeren voor ons klimaat wordt gehoord

Voor de tweede donderdag op rij kwamen leerlingen in Brussel op straat om hun stem te laten horen voor ons klimaat. Vlaams minister voor klimaat Joke Schauvliege ontving woensdagnamiddag, samen met andere leden van de Vlaamse regering, de jongeren om te luisteren naar hun bezorgdheden en toelichting te geven bij het Vlaamse klimaatbeleid.