Nieuws

Nieuwe wetenschappelijke evaluatie van euthanasiewet gevraagd

Vandaag brengt De Standaard een getuigenis over de Federale Commissie ter Evaluatie van Euthanasie (FCEE) die weinig aan de verbeelding overlaat. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof is aangedaan maar ook niet verbaasd over deze berichtgeving. Ze betreurt ook het feit dat ze in het verleden waarschuwde voor een aantal mogelijke problemen, maar steeds op een ‘njet’ botste wanneer ze als Volksvertegenwoordiger vroeg om een evaluatie van de wet. Het draagvlak voor een evaluatie is gelukkig het laatste jaar zowel politiek, medisch als maatschappelijk aan het vergroten. 

Tijdskrediet voor grootouders die kleinkinderen verzorgen

Wie onze sociale welvaartsstaat wil behouden, zal ervoor moeten zorgen dat mensen langer aan het werk blijven. Deze langere loopbanen moeten in de eerste plaats werkbaar zijn. Een gezond evenwicht tussen het gezinsleven en de arbeidssituatie is daarbij van essentieel belang is. CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer stelt daarom voor om het (vergoed) tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen.

Religieuze erediensten hebben wel een plaats op de VRT

Ik ga niet akkoord met Sven Gatz, Vlaams minister van Media, die de uitzending van religieuze erediensten op de VRT wil afschaffen

Geen vermindering in pensioen voor 50-plussers die werkloos worden

CD&V Kamerleden Sonja Becq en Stefaan Vercamer laten weten dat er niets beslist is over het pensioen van vijftigplussers die werkloos worden en dat dit voor onze partij een non pasaran is. “Maak mensen dan ook niet nodeloos ongerust.”, klinkt het bij de CD&V’ers.

Meetrekken wie het moeilijk heeft

Al van bij de start van deze regeringen, heeft CD&V gepleit voor economische groei mét sociale vooruitgang. We geven een duwtje in de rug aan diegenen die vooruit willen en kunnen, maar we laten niemand achter. Daarom leveren we extra inspanningen om mensen die het moeilijker hebben te ondersteunen en vooruit te trekken. Een sterk sociaal beleid blijft dan ook cruciaal.

Zomaar binnenvallen in een woonst bij mensen zonder papieren niet langer mogelijk

“De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel. Doet men dit wel, dan schendt men grondwet.”, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. In september vorig jaar bracht zij deze praktijken van de politie aan het licht. Minister Koen Geens, staatssecretaris Theo Francken en diverse grondwetspecialisten zaten op dezelfde golflengte als Lanjri, maar minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon betwistte dit. Lanjri krijgt vandaag gelijk, de regering stemde een ontwerp dat een duidelijke regeling uitwerkt voor woonstbetredingen bij mensen zonder papieren. “Dit heeft het voordeel van de duidelijkheid. De voorwaarden voor een woonstbetreding bij mensen zonder papieren én de nodige garanties voor de betrokkenen zijn nu helder opgelijst in de wet.”, reageert de CD&V-experte op vlak van asiel en migratie.

Co-ouderschap: vergeet niet je kind te registreren in het verblijfsregister

Sinds begin vorig jaar hebben gemeenten de mogelijkheid om een verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders te openen. Uit onderzoek van Cd&v-Kamerlid Sonja Becq en Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers blijkt dat tot dusver 78 % van de Vlaamse gemeenten – dat is bijna 8 op 10 – over zo’n verblijfsregister beschikken. “Op zich is dat een goede zaak, maar er is nog ruimte voor verbetering.”, aldus Sonja Becq. “Het is namelijk zo dat het aantal inschrijvingen per gemeente relatief laag ligt. Dat betekent wellicht dat nog lang niet alle afzonderlijk wonende ouders voldoende geïnformeerd zijn over het bestaan en de voordelen van het verblijfsregister.”, klinkt het.

Ritueel slachten en dierenwelzijn verzoend

Nadat in het Vlaams Parlement een voorstel werd ingediend om een algemeen verbod op onverdoofd slachten in te voeren heeft Cd&v aangedrongen op dialoog en bemiddeling. Op onze vraag werd een advies van de Raad van State gevraagd. Het advies was duidelijk: de wetgever moet een antwoord vinden dat het recht op godsdienstbeleving verzoent met het dierenwelzijn. Een bemiddelaar werd aangesteld.

VDAB KRIJGT 50-PLUSSERS NIET AAN HET WERK

Sinds het generatiepact is het brugpensioen geen vrijbrief meer voor de arbeidsmarkt. Een bepaalde groep bruggepensioneerden moet immers beschikbaar blijven voor een job. In Vlaanderen zijn er op dit moment 2.632 bruggepensioneerden die niet vrijgesteld zijn ‘van inschrijving als werkzoekende’. Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) onderzocht het Vlaams activeringsbeleid in deze. 

Vluchtelingencrisis, cd&v staat pal achter onze lokale mandatarissen

Na een bevraging enkele maanden geleden van de CD&V burgemeesters, bleek dat zij bereid zijn opvang te organiseren voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Maar, we hebben daarbij ook nood aan een visie ten gronde, aan handvatten voor het beleid de komende jaren. Dit vereist een globaal plan dat CD&V op alle niveaus – federaal, Vlaams, gemeentelijk – zal verdedigen. Dat plan is er nu, een plan met 16 punten dat onze leidraad is voor een humaan en correct vluchtelingenbeleid.