Zorgverleners verdienen meer dan een éénmalige premie

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

De zorgsector ligt CD&V nauw aan het hart. We zijn zeer erkentelijk voor de inspanningen die de mensen van de zorgsector hebben geleverd. Juist daarom vinden wij een eenmalige en louter federale maatregel niet voldoende. Lees hier de tekst van voorzitter Joachim Coens: 

"De federale Kamer heeft ingestemd met een amendement op het wetsontwerp voor de voorlopige twaalfden voor de maanden juli tot oktober met een eenmalige premie voor de zorgsector. Zo krijgen de federale personeelsleden van de zorgsector recht op een zorgpremie van 300 euro en wordt op jaarbasis 200 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de geestelijke gezondheidszorg.

Mijn partij heeft zich onthouden in dit wetsontwerp, dat goedgekeurd werd door PVDA, socialisten, Ecolo- groen én Vlaams Belang. De zorgsector ligt mijn partij nauw aan het hart, en we zijn zeer erkentelijk voor de inspanningen die de mensen van de zorgsector hebben geleverd, en juist daarom vinden wij een eenmalige en louter federale maatregel geen goede zaak.

Nu de samenleving bij mondjesmaat terug mag ademen, wordt het tijd om de echo van het applaus te vertalen naar een broodnodige herwaardering van het zorgpersoneel. Niet louter in de vorm van een eenmalige coronapremie, maar in een structurele herwaardering van het beroep. De job als zorgverlener moet aantrekkelijker worden, met name door te voorzien in betere arbeidsvoorwaarden vanaf de start en in een betere verloning. Als we de kwaliteit van ons gezondheidssysteem overeind willen houden, moeten we ervoor zorgen dat voldoende mensen de uitdaging aannemen om in de zorgsector aan de slag te gaan. Door mensen aan te werven, kunnen we de werkdruk doen afnemen. Niemand mag met zijn eigen gezondheid betalen voor het werk dat hij met hart en ziel doet.

Mijn partij wil deze structurele herwaardering graag een belangrijke plaats gegeven in het federale regeerakkoord, ondanks het feit dat het budgettaire plaatje niet fraai oogt. We willen op zoek gaan naar extra middelen, door een structurele inspanning te doen boven de reële groeinorm en door de extra middelen die werden voorzien via het zorgpersoneelsfonds een structureel karakter te geven. Daarnaast wil CD&V extra budget voor geestelijke gezondheidszorg en moet er gewerkt worden aan een beter systeem voor de gedeeltelijke terugbetaling van consultaties bij klinische psychologen en klinische orthopedagogen.

Als we het vertrouwen willen terugwinnen van de burger, hebben we nood aan een solide regeerakkoord dat standhoudt tot 2024. Zelf wil ik mij daarvoor ten volle inzetten." - Joachim Coens, Nationaal voorzitter CD&V

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).