Terugbetaling anticonceptie voor kwetsbare groepen

Publicatiedatum

Auteur

Els Van Hoof

Deel dit artikel

De Kamer heeft een wetsvoorstel van CD&V unaniem goedgekeurd dat de terugbetaling van contraceptie uitbreidt naar alle vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor worden voor deze kwetsbare vrouwen bepaalde anticonceptie gratis, zoals de pil of het spiraaltje.

Els Van Hoof: “Een laagdrempelige toegang tot anticonceptie is cruciaal om vrouwen beslissingsmacht te geven over eigen lichaam en zwangerschap. Voor jongeren onder 25 geldt de terugbetaling al. We merken dat die terugbetaling helpt om het aantal ongewenste zwangerschappen bij jonge vrouwen te doen dalen, zeker wanneer ze gebruik maken van een spiraaltje.” Uit cijfers blijkt merken echter dat ook vrouwen boven 25 niet altijd voldoende toegang hebben tot anticonceptie. “Vooral socio-economisch kwetsbare vrouwen vinden moeilijk hun weg naar anticonceptie omdat dit voor hen helaas vaak gewoon te duur is. De prijs van voorbehoedsmiddelen mag voor ons nooit een obstakel zijn om zelf te kunnen bepalen wanneer je zwanger wordt,” besluit Van Hoof.

Op dit moment worden anticonceptiva zo als de anticonceptiepil, het hormoonspiraaltje of de vaginale ring al terugbetaald voor vrouwen jonger dan 25 jaar. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil nu de volledige terugbetaling uitbreiden naar vrouwen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Dat zijn personen met een laag inkomen of leefloon, die door de tegemoetkoming minder moeten betalen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg. Zo moeten zij slechts 1 EUR remgeld betalen voor een consultatie bij hun vaste huisarts.


Hoewel het anticonceptiegebruik de afgelopen decennia sterk steeg tot 83% van de vrouwen op vruchtbare leeftijd, blijft er toch een groep die niet de weg vindt tot anticonceptie.” De Leuvense politica verwijst naar de cijfers uit het recente rapport van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Van Hoof: “We zien dat de zwangerschapsafbrekingen bij jongeren afnemen, terwijl ze bij de oudere leeftijdscategorieën stabiel blijven. Het rapport verwijst meerdere keren naar de prijs van anticonceptie als drempel voor kwetsbare vrouwen. Dit bewijst toch dat daar een grote nood bestaat aan een verhoogde toegankelijkheid. - Els Van Hoof

Voor Van Hoof mag het financiële nooit een drempel zijn voor zwangerschapsplanning. Daarom wil CD&V nu de terugbetalingsmogelijkheden van de anticonceptiepil uitbreiden naar mensen in een socio-economisch kwetsbare situatie. Van Hoof: “Dit is een belangrijke beschermingsmaatregel voor vrouwen in armoede. Door de toegankelijkheid zo hoog mogelijk te maken krijgen zij meer zeggenschap over eigen lichaam en zwangerschap. Zo kunnen we hopelijk zo veel mogelijk ongewenste zwangerschappen vermijden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een ongewenste zwangerschap een grote impact heeft op het psychologische, fysische en sociale welzijn van het koppel. Het stelt hen voor verscheurende keuzes. Verschillende experts en ook Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa pleiten voor een uitbreiding naar mensen in armoede.”

Tenslotte is voor CD&V de omkadering en laagdrempeligheid van zwangerschapsplanning voor vrouwen een absolute prioriteit. “Dit is ook onze voornaamste bezorgdheid bij de besprekingen over de vergaande versoepelingen van de abortuswet,” aldus Van Hoof. “In dat voorstel schrapt men de preventie en omkadering omdat dit voor sommige vrouwen zogezegd niet nodig zou zijn. Als CD&V vinden we dat de wetgever de begeleiding en omkadering moet afstemmen op de noden van de meest kwetsbare vrouwen en niet op die van de sterksten. Met dit wetsvoorstel over financieel toegankelijke anticonceptie komen we tegemoet aan de bewezen noden van socio-economisch kwetsbare vrouwen en verlagen we hun drempel naar anticonceptie. Zo kunnen we ongewenste zwangerschappen helpen voorkomen. Dat is wel goed en doordacht beleid,” besluit het CD&V-Kamerlid.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.