Terugbetaling anticonceptie voor kwetsbare groepen

Publicatiedatum

Auteur

Els Van Hoof

Deel dit artikel

De Kamer heeft een wetsvoorstel van CD&V unaniem goedgekeurd dat de terugbetaling van contraceptie uitbreidt naar alle vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor worden voor deze kwetsbare vrouwen bepaalde anticonceptie gratis, zoals de pil of het spiraaltje.

Els Van Hoof: “Een laagdrempelige toegang tot anticonceptie is cruciaal om vrouwen beslissingsmacht te geven over eigen lichaam en zwangerschap. Voor jongeren onder 25 geldt de terugbetaling al. We merken dat die terugbetaling helpt om het aantal ongewenste zwangerschappen bij jonge vrouwen te doen dalen, zeker wanneer ze gebruik maken van een spiraaltje.” Uit cijfers blijkt merken echter dat ook vrouwen boven 25 niet altijd voldoende toegang hebben tot anticonceptie. “Vooral socio-economisch kwetsbare vrouwen vinden moeilijk hun weg naar anticonceptie omdat dit voor hen helaas vaak gewoon te duur is. De prijs van voorbehoedsmiddelen mag voor ons nooit een obstakel zijn om zelf te kunnen bepalen wanneer je zwanger wordt,” besluit Van Hoof.

Op dit moment worden anticonceptiva zo als de anticonceptiepil, het hormoonspiraaltje of de vaginale ring al terugbetaald voor vrouwen jonger dan 25 jaar. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil nu de volledige terugbetaling uitbreiden naar vrouwen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Dat zijn personen met een laag inkomen of leefloon, die door de tegemoetkoming minder moeten betalen voor bijvoorbeeld gezondheidszorg. Zo moeten zij slechts 1 EUR remgeld betalen voor een consultatie bij hun vaste huisarts.


Hoewel het anticonceptiegebruik de afgelopen decennia sterk steeg tot 83% van de vrouwen op vruchtbare leeftijd, blijft er toch een groep die niet de weg vindt tot anticonceptie.” De Leuvense politica verwijst naar de cijfers uit het recente rapport van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Van Hoof: “We zien dat de zwangerschapsafbrekingen bij jongeren afnemen, terwijl ze bij de oudere leeftijdscategorieën stabiel blijven. Het rapport verwijst meerdere keren naar de prijs van anticonceptie als drempel voor kwetsbare vrouwen. Dit bewijst toch dat daar een grote nood bestaat aan een verhoogde toegankelijkheid. - Els Van Hoof

Voor Van Hoof mag het financiële nooit een drempel zijn voor zwangerschapsplanning. Daarom wil CD&V nu de terugbetalingsmogelijkheden van de anticonceptiepil uitbreiden naar mensen in een socio-economisch kwetsbare situatie. Van Hoof: “Dit is een belangrijke beschermingsmaatregel voor vrouwen in armoede. Door de toegankelijkheid zo hoog mogelijk te maken krijgen zij meer zeggenschap over eigen lichaam en zwangerschap. Zo kunnen we hopelijk zo veel mogelijk ongewenste zwangerschappen vermijden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een ongewenste zwangerschap een grote impact heeft op het psychologische, fysische en sociale welzijn van het koppel. Het stelt hen voor verscheurende keuzes. Verschillende experts en ook Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa pleiten voor een uitbreiding naar mensen in armoede.”

Tenslotte is voor CD&V de omkadering en laagdrempeligheid van zwangerschapsplanning voor vrouwen een absolute prioriteit. “Dit is ook onze voornaamste bezorgdheid bij de besprekingen over de vergaande versoepelingen van de abortuswet,” aldus Van Hoof. “In dat voorstel schrapt men de preventie en omkadering omdat dit voor sommige vrouwen zogezegd niet nodig zou zijn. Als CD&V vinden we dat de wetgever de begeleiding en omkadering moet afstemmen op de noden van de meest kwetsbare vrouwen en niet op die van de sterksten. Met dit wetsvoorstel over financieel toegankelijke anticonceptie komen we tegemoet aan de bewezen noden van socio-economisch kwetsbare vrouwen en verlagen we hun drempel naar anticonceptie. Zo kunnen we ongewenste zwangerschappen helpen voorkomen. Dat is wel goed en doordacht beleid,” besluit het CD&V-Kamerlid.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.