Investeren in Vlaanderen, investeren in mensen

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Op de vierde maandag van september vindt traditioneel de “Septemberverklaring” plaats. De ambities van de Vlaamse regering worden voorgesteld, dit jaar in het bijzonder het relance plan voor Vlaanderen. Iedereen ondervindt de gevolgen van de coronacrisis: van leerlingen tot mensen in een woonzorgcentrum, van ondernemers tot mensen met een beperking. Iedereen wordt getroffen, de Vlaamse regering wil deze crisis aanpakken en Vlaanderen er opnieuw bovenop helpen. De ambities zijn hoog, dat moet ook. Het plan dat de regeringspartners overeen zijn gekomen ademt CD&V.

We beseffen in deze tijden beter dan ooit tevoren hoe belangrijk goede zorg voor onze naasten is. Onze dierbaren verdienen de beste zorg en wie zorg geeft moet dat op een goede manier kunnen doen. Daarom willen we een betere verloning voor onze zorgverleners, maar we hebben ook bijzondere aandacht voor het mentaal welbevinden van ieder van ons.

Op gebied van onderwijs en opleiding willen we dat iedereen mee is. De coronacrisis heeft ons onderwijs nog meer digitaal gemaakt, dat heeft voordelen maar we moeten aandacht hebben voor die mensen die niet mee kunnen met deze snelle digitalisering.

We werken niet enkel een duurzame economie, maar ook in duurzame mobiliteit willen we investeren. We blijven inzetten op de fiets als vervoersmiddel bij uitstek, we maken werk van een nog uitgebreider fietspadennetwerk.

Onze lokale besturen zijn onze beste partners, maar staan ook voor grote uitdagingen. We willen ze maximaal ondersteunen.

Onze minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits heeft concrete plannen voor Vlaanderen:

Als we meer mensen aan het werk willen en moeten we inzetten op opleidingen. We hebben aandacht voor kwetsbare en zorgen ervoor dat we vacatures beter met werkzoekenden doen matchen.

Onze economie zal de gevolgen van de crisis zwaar voelen, maar ook brexit doet onze export economie geen goed. We moeten daarom werk maken van een omslag naar een duurzame economie en deze ondersteunen. Een duurzame economie die circulair is en waarbij we ook focussen op waterstof. We moeten investeren in onderzoeksinfrastructuur, in onderzoek in health & care en we ondersteunen energieonderzoek met energyville in Genk en wateronderzoek met vito-vlakwa in Oostende. We blijven inzetten op digitalisering, zowel bij opleidingen als bv. In de landbouw. 

We verankeren onze sterke lokale Vlaamse voedseleconomie. We geven onze boeren alle kansen om in te zetten op duurzaam waterbeheer en groene investeringen. We verkennen nieuwe manieren om onze lokale productie en afzet te versterken. Denk maar aan nieuwe teelten zoals plantaardige eiwitten, waarbij we zowel de lokale productie als afzet zullen stimuleren.

Minister Wouter Beke, bevoegd voor Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding onderneemt acties:

We willen een betere verloning voor zorgverleners, we willen meer mensen die zorg nodig hebben helpen en we willen dat wie zorg geeft minder werkdruk heeft. Zo moet onze zorg stappen vooruit zetten, want als onze zorgverleners minder werkdruk hebben, kunnen ze meer aandacht hebben voor de zorgbehoevende.

Een job in de zorg moet aantrekkelijker, we maken daarom werk van een positieve beeldvorming van de job, we zetten in op zij-instroom en zorgen voor extra omscholing tot verpleegkundigen. We leggen een bijzondere focus op de woonzorgcentra.

Ook ons psychosociaal welzijn verdient aandacht. We willen preventieve geestelijke gezondheidszorg versterken op lokaal niveau, o.a. met zorgzame buurten en de uitrol van “Overkophuizen” voor jongeren over hele Vlaanderen.

Koken kost geld, dat voorzien we. Het budget voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding stijgt met 2,5 miljard euro op 5 jaar tijd: van 12,6 miljard naar 15,1 miljard, in de periode 2020-2024. Daarin zit voor 1,1 miljard euro aan extra beleidsruimte beslist door deze regering. Voor geen enkel andere domein wordt zoveel extra geld uitgetrokken. Dit komt bovenop de 600 miljoen euro geld voorzien om beloften tot uitbreiding van de vorige regering te betalen.

Dit maakt dat er 1,7 miljard euro aan uitbreiding van het welzijnsbeleid wordt besteed. Historisch en ongezien!

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle is ambitieus:

Onze jongeren tonen enorme veerkracht: dankzij duizenden vrijwilligers, leiders en monitoren konden de zomeractiviteiten doorgaan. Maar de crisis legt ook belangrijke uitdagingen bloot; kinderen in kwetsbare situaties worden extra hard getroffen door de coronacrisis. Zij verdienen extra aandacht bij de relance.

We willen dat er meer ruimte komt om veilig en gezond buiten te spelen, de afgelopen maanden toonden aan hoe belangrijk dit is, vooral in onze steden. We willen meer ruimte en de openbare ruimte opwaarderen. Maar ook onze jeugdinfrastructuur verdient investeringen, deze speelt in het leven van duizenden kinderen en jongeren een centrale rol. Kwetsbare kinderen en jongeren laten we niet in de steek via het plan Generatie veerkracht.

We zetten in op digitalisering en innovatie van de mediasector. De coronacrisis leert ons dat betrouwbare data en factchecking cruciaal zijn en ook mediawijsheid en onderzoeksjournalistiek extra ondersteuning nodig hebben.

Onze Vlaamse producties zijn van bijzondere kwaliteit, maar de sector heeft het nu moeilijk. We zorgen voor een garantiefonds voor Vlaamse productiehuizen en investeren via het Vlaams Audiovisueel Fonds in lokale content.

De Vlaamse regering neemt ook haar verantwoordelijkheid in Brussel. De Vlaams-Brusselse infrastructuur krijgt een stevige impuls en we maken werk van gerichte investeringssubsidies. We hebben aandacht voor het kind- en jongerenperspectief.

>> Lees de volledige Septemberverklaring

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.