CD&V stelt zich vragen bij ‘zomeracties’ in woonzorgcentra

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Katrien Schryvers heeft ernstige vragen bij promotionele acties van woonzorgcentra die door middel van kortingen en speciale aanbiedingen op zoek gaan naar nieuwe bewoners. Sommige van hen bieden levenslange kortingen aan. 

“Waarom zouden bewoners die al langer in een woonzorgcentrum wonen meer moeten betalen dan nieuwe bewoners die een tijdelijk gratis verblijf of een verlaagd tarief voor het leven krijgen”, vindt Schryvers. Daarbij vraagt ze zich af of dit wel ethisch is.

Ook Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke wil niet dat woonzorgcentra dergelijke levenslange kortingen aanbieden. "Dat soort permanente kortingen worden beter omgezet in een dagprijsverlaging voor alle bewoners", zegt Beke. Woonzorgcentra mogen kortingen geven.  Dergelijke kortingen moeten volgens Wouter Beke wel een tijdelijk karakter hebben.  “Indien de kortingen permanent worden, moet de dagprijs effectief verlaagd worden. Zo wordt de transparantie over de tarieven verhoogd”, vindt Beke. Daarom zal hij werk maken van een evaluatie van de dagprijscriteria. Dat moet zorgen voor een transparanter beleid rond kortingen.

De voorbije jaren werd er sterk geïnvesteerd in woonzorgcentra. Dit samen met de coronacrisis heeft als effect dat er op sommige plaatsen sprake is van leegstand. Om toch voldoende potentiële bewoners aan te trekken, zien we nu niet alleen websites opduiken die zogenaamd ‘objectief’ de weg wijzen naar woonzorgcentra, zij het enkel naar die woonzorgcentra die promotie betalen op de desbetreffende website. Ook proberen sommige woonzorgcentra mensen te overtuigen met promotionele acties. Zo voerde een woonzorgcentrum deze zomer een ‘zomeractie’. Om nieuwe bewoners aan te trekken, werden een aantal financieel interessante aanbiedingen gedaan. Zo werd een zogenaamd ‘exclusief, sterk verlaagd tarief voor het leven’ aangeboden, en hoeven nieuwe bewoners die tekenen voor een langdurig verblijf de eerste 14 dagen van hun verblijf niets te betalen.

“Zulke acties roepen toch een aantal bekommernissen op”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Door zo’n acties ontstaat er een verschillende behandeling van de huidige bewoners ten opzichte van nieuwe bewoners, en dat kan absoluut niet” vindt het parlementslid. “Waarom zouden bewoners die al langer in een woonzorgcentrum wonen meer moeten betalen dan nieuwe bewoners die de eerste 14 dagen van hun verblijf niets hoeven te betalen of kunnen genieten van een verlaagd tarief voor het leven? Bewoners worden zo op een ongelijke manier behandeld en eerdere bewoners worden duidelijk benadeeld.” 

Ethische vragen bij dergelijke acties

“Verder stel ik mij ethische vragen bij dergelijke acties”, zegt Schryvers. “Een woonzorgcentrum moet een thuisvervangende omgeving zijn voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen, het is een omgeving waar mensen de laatste jaren van hun leven zullen doorbrengen. De keuze voor een woonzorgcentrum moet weloverwogen worden gemaakt, en moet vooral gaan over de vraag of mensen er zich goed voelen en de juiste zorgen krijgen. Het voelt ongepast om hier een sfeer van promoties rond te creëren. Daarnaast bestaat het risico dat sommige ouderen, al dan niet onder (vermeende) druk, om financiële redenen gaan kiezen op basis van een actie in plaats van op basis van wat echt het beste voor hen zou zijn.”

In de regelgeving is het geven van een korting op de dagprijs strikt genomen niet verboden. Momenteel zijn er immers enkel garanties ingebouwd voor de maximumprijs die woonzorgcentra kunnen vragen aan hun bewoners. Om er voor te zorgen dat bewoners die al langer in een woonzorgcentrum wonen niet worden benadeeld, denkt Schryvers daarom aan een aanpassing van de regelgeving in die zin dat, wanneer een korting gegeven wordt, die korting moet gelden voor alle bewoners

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.