/actua/cdenv-stelt-digitaal-participatieplatform-voor-op-dag-van-de-afdeling/

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

Vandaag vindt de eerste digitale Dag van de Afdeling voor lokale CD&V-afdelingen plaats. Voor de 300 lokale CD&V-ploegen is het een jaarlijkse niet te missen inspiratie-, vormings- en uitwisselingsdag. Er staan heel wat workshops op de agenda, alsook de voorstelling van het digitaal platform waarmee CD&V-voorzitter Joachim Coens binnenkort rechtstreeks in dialoog gaat met de kiezer.

“Door de coronamaatregelen kon de jaarlijkse Dag van de Afdeling helaas niet fysiek doorgaan. Desalniettemin was het enthousiasme bij onze lokale mandatarissen bijzonder groot. In de loop van de dag zullen 700 deelnemers hun ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Tijdens de voorzittersverkiezingen had Joachim Coens al aangegeven dat hij de leden meer zou betrekken. Dit uitte zich in ledenbevragingen. Begin maart werd een bevraging uitgestuurd over de inhoudelijke prioriteiten in het regeerakkoord en werd gepolst naar mogelijke coalities. Er werd in een andere bevraging eind maart gepolst naar persoonlijke ervaringen bij de coronacrisis. Begin juni werden de leden bevraagd over welke lessen ze uit de crisis trekken en over de inhoudelijke prioriteiten die het regeerakkoord volgens hen moet bevatten.

Om burgers beter te betrekken bij het beleid werd vandaag  het digitaal participatieplatform voorgesteld waarmee leden, maar ook niet leden binnenkort zullen betrokken worden bij de beleidskeuzes die CD&V maakt. “Afhankelijk van de actualiteit zetten we het digitaal platform in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar de mening van leden en niet-leden over standpunten en gaan we het debat aan over maatschappelijke thema's”, besluit CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).