/actua/cdenv-stelt-digitaal-participatieplatform-voor-op-dag-van-de-afdeling/

Publicatiedatum

Auteur

Joachim Coens

Deel dit artikel

Vandaag vindt de eerste digitale Dag van de Afdeling voor lokale CD&V-afdelingen plaats. Voor de 300 lokale CD&V-ploegen is het een jaarlijkse niet te missen inspiratie-, vormings- en uitwisselingsdag. Er staan heel wat workshops op de agenda, alsook de voorstelling van het digitaal platform waarmee CD&V-voorzitter Joachim Coens binnenkort rechtstreeks in dialoog gaat met de kiezer.

“Door de coronamaatregelen kon de jaarlijkse Dag van de Afdeling helaas niet fysiek doorgaan. Desalniettemin was het enthousiasme bij onze lokale mandatarissen bijzonder groot. In de loop van de dag zullen 700 deelnemers hun ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Tijdens de voorzittersverkiezingen had Joachim Coens al aangegeven dat hij de leden meer zou betrekken. Dit uitte zich in ledenbevragingen. Begin maart werd een bevraging uitgestuurd over de inhoudelijke prioriteiten in het regeerakkoord en werd gepolst naar mogelijke coalities. Er werd in een andere bevraging eind maart gepolst naar persoonlijke ervaringen bij de coronacrisis. Begin juni werden de leden bevraagd over welke lessen ze uit de crisis trekken en over de inhoudelijke prioriteiten die het regeerakkoord volgens hen moet bevatten.

Om burgers beter te betrekken bij het beleid werd vandaag  het digitaal participatieplatform voorgesteld waarmee leden, maar ook niet leden binnenkort zullen betrokken worden bij de beleidskeuzes die CD&V maakt. “Afhankelijk van de actualiteit zetten we het digitaal platform in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar de mening van leden en niet-leden over standpunten en gaan we het debat aan over maatschappelijke thema's”, besluit CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.