Uw geld

Een deftig inkomen is essentieel

Vlamingen zijn harde werkers en wie hard werkt moet daar ook voor beloond worden. Zo simpel is dat. Om dat deftig inkomen te garanderen voor vandaag én morgen zijn nú moedige hervormingen nodig.

Lees hier onze belangrijkste strijdpunten.

Meer netto en eerlijke belastingen

 • De belastingen op arbeid moeten dalen voor élke werkende Vlaming. Met onze fiscale hervorming zorgen we voor meer netto voor wie werkt en vergroten we de kloof tussen werken en niet werken.
 • Onze belastingen moeten eerlijker en eenvoudiger: we maken komaf met asociale uitzonderingsregels en “koterijen” die enkel ten goede komen van de happy few en ten koste gaan van de eerlijke en harde werkers.
 • We verhogen de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang.
 • We verzetten ons tegen de afschaffing of een uitholling van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Het Groeipakket is een recht van het kind en het moet een vrij besteedbaar bedrag blijven.

 Een deftig pensioen

 • Elke gewerkte dag moet bijdragen aan je pensioen.
 • We zorgen voor hogere pensioenen door bij de pensioenberekening uit te gaan van een hoger percentage van het gemiddelde loon.
 • We zorgen voor keuze voor een pensioenleeftijd tussen 62 en 67 jaar. En verder werken na 67 jaar moet mogelijk zijn.
 • Om mensen die op vroege leeftijd begonnen zijn met werken niet te benadelen voorzien we ook een dubbele toegangspoort waarbij mensen ook na een loopbaan van 42 toegang krijgen tot hun rustpensioen, vanaf de leeftijd van 60 jaar.
 • Zorg opnemen moet gelijk staan aan werken voor de opbouw van pensioenrechten.

We stimuleren lokale tewerkstelling en lokaal ondernemerschap

 • Niet enkel de grootste bedrijven of multinationals moeten in Vlaanderen goed boeren. Onze KMO’s zijn de ruggengraat van onze economie, de spil van bruisende dorpskernen.
 • De lasten moeten naar beneden voor iedereen die onderneemt in Vlaanderen. Voor onze KMO’s verlagen we de vennootschapsbelasting naar 15% en verdubbelen we de belastingvrije som.
 • Minder regeltjes voor ondernemers, onze leidraad: 1 regel erbij, 2 regels weg.

Betaalbaar wonen

 • 500.000 extra woningen tegen 2035. We vergroten het aanbod koopwoningen, huurwoningen en sociale woningen.
 • Terug lenen aan 100%. We zorgen ervoor dat banken leningen verschaffen aan hardwerkende gezinnen aan totaalprijs van de woning.
 • We bouwen woningen met aankoop- of huurprijs op basis van je inkomen. En dat met voorrang specifiek voor lage inkomens en middenklassers die een aantoonbare band hebben met de regio.
 • We zorgen voor lagere belastingen: lagere onroerende voorheffing en registratierechten.

Eerlijke verdeling tussen stad en platteland

Elke Vlaming is evenveel waard. Het gemeentefonds moet eerlijker en moet hervormd worden waarbij de middelen verdeeld worden op basis van geactualiseerde criteria en uitdagingen waarmee onze gemeenten kampen. De bestaande voorafnames moeten geleidelijk afgebouwd worden.

Fysieke dienstverlening voor alle Vlamingen.

Basisvoorzieningen moeten toegankelijk zijn in élke buurt in Vlaanderen. Banken, postkantoren, artsenpraktijken, mutualiteiten, overheidsdiensten,… wij zorgen ervoor in dat die in heel Vlaanderen aanwezig blijven, fysiek toegankelijk zijn of minstens een menselijk contactpunt hebben.

Wil je meer weten