Uw welzijn

Betaalbare zorg in je buurt

Wij Vlamingen werken hard voor een goed leven. En we moeten kunnen genieten van dat leven. Voor ons geen samenleving waar het enkel om werk en centen draait. Hoge productiviteit én hoge levenskwaliteit moeten hand in hand gaan.

Lees hier onze belangrijkste strijdpunten.

Betaalbare zorg in je buurt

 • Minder wachtlijsten, meer huisartsen. Met ons huisartsenplan zorgen we ervoor dat iedereen in zijn buurt bij een huisarts terecht kan.
 • Minder betalen bij de huisarts, tandarts, kinesist en logopedist: we verplichten de derdebetalersregeling. Zo betaal je enkel jouw deel van de zorg.
 • De regel dat patiënten 25% minder krijgen terugbetaald wanneer ze gebruik maken van een niet-geconventionneerde kinesist, vroedvrouw of paramedicus, moet afgeschaft worden.
 • Geen leeftijdsgrens meer op de terugbetaling van hoorapparaten en tandzorg.
 • Langdurige anticonceptie zoals het spiraaltje moet terugbetaald worden voor alle vrouwen.

Meer evenwicht tussen werk en privé

 • Toegankelijke en betaalbare kinderopvang: we zorgden al voor een historische investering en willen dit nu verderzetten. Meer betaalbare plaatsen op basis van inkomen en slechts 5 kinderen per begeleider.
 • Familiekrediet: een nieuw modelouderschapsverlof. Daarin willen we 30 weken verlof en een hogere uitkering voor ouders na de bevalling.
 • Werkbaar en wendbaar werk moet zorgen voor meer flexibiliteit in je job en je privéleven. Dat doen we met een duidelijk kader om tijds- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken.
 • Langdurig zieken die terug aan het werk gaan moeten meer overhouden van hun ziekte-uitkering en loon.

Mentaal welzijn

 • Het budget voor geestelijke gezondheidszorg moet tegen 2030 stijgen naar 12% van het gezondheidsbudget.
 • Het aanbod aan specialistische geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren is nog te beperkt en moet worden uitgebreid.
 • Er zijn al 60 Overkophuizen in Vlaanderen en Brussel waar jongeren terecht kunnen. Dat moeten er nog meer worden.
 • Niet alleen werknemers moeten kunnen deconnecteren, ook leerlingen en leerkrachten moeten niet tot in hun bed achtervolgd worden door Smartschool.

Kwaliteitsvol onderwijs

 • Meer respect voor onze leerkrachten: we trekken topprofielen aan we moeten ze ook houden. School maken is een ploegsport.
 • Meer vrijheid voor onze scholen: minder regels, meer autonomie. Ook op vlak van budgetten moeten scholen meer vrijheid krijgen.
 • Gelijke kansen voor alle leerlingen.

Wil je meer weten