Uw veiligheid

Zeker van uw veiligheid

In een deftig land neemt de overheid haar meest fundamentele rol op: zorgen voor de veiligheid van haar burgers. Wij kiezen voor meer respect en fatsoen, verantwoordelijkheid en naleving van de regels in onze samenleving.

Lees hier onze belangrijkste strijdpunten.

Een veilige buurt voor élke Vlaming

 • We zetten in op nabijheidspolitie met een sterke wijkwerking. We herwaarderen de wijkinspecteur, ook financieel. En zorgen voor een verdubbeling van het aantal wijkagenten.
 • We investeren in buurtinformatienetwerken en zetten in op de organisatie van buurtvrijwilligers, sfeerbeheerders en stadsmariniers.
 • We gebruiken de vernieuwde GAS-wetgeving optimaal om overlast op het openbaar domein aan te pakken.
 • Een nationaal toegangsverbod voor amokmakers. De jaarlijks weerkerende incidenten in recreatiedomeinen moeten een halt worden toegeroepen.

Een veilige straat

 • We zorgen voor veilige stationsbuurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo zorgen we ook voor meer sociale controle en een groter veiligheidsgevoel. We voorzien ook toegangspoortjes aan stations en digitale patrouilles met een nationaal cameranetwerk in stations.
 • Veilige voetpaden vragen om een voetpadenplan. Glad als een biljartlaken, met voldoende rustpunten en obstakelvrij.
 • We verhogen de verkeerskennis van iedereen in het verkeer. Zowel (e-)steps, bakfietsen, klassieke en elektrische fietsen, speed pedelecs, voetgangers, automobilisten...

Justitie en handhaving

 • Meer samenwerking tegen georganiseerde misdaad en terrorisme met meer informatie-uitwisselingen en samenwerking
 • Snelrecht als kordaat antwoord op criminaliteit en voor wie op heterdaad betrapt wordt.
 • We zetten de strijd tegen seksueel geweld, intrafamiliaal geweld en drugscriminaliteit verder. Die laatste pakken we ook aan via alternatieve pistes zoals de lokale integrale veiligheidscellen, multidisciplinaire teams en gedwongen opname.
 • Dankzij een ketenaanpak zorgen we voor een zinvolle strafuitvoering. We dringen ook de overbevolking in de gevangenissen terug.
 • Slachtofferzorg moet standaard voorzien worden voor slachtoffers.
 • Absolute nultolerantie voor alle vormen van geweld uit naar hulp- en veiligheidsdiensten.

Internationale veiligheid

 • Wij investeren terug in defensie en verhogen onze investeringen naar 2% van het BBP.
 • Tegen 2040 naar 40.000 manschappen in ons leger
 • Een goede verloning, deftige uitrusting en moderne arbeidsomstandigheden voor onze defensie.
 • De aankoop van een extra fregat en gevechtsvliegtuigen, en bewapening van drones.
 • Wij gaan voor meer Europese en NAVO samenwerking.
 • We zetten in op sterke relaties vanuit de EU met de rest van de wereld via handel en ontwikkelingssamenwerking.

Terug controle over migratie

 • Het Europees Migratiepact zorgt in huidige context voor 20.000 minder asielzoekers. We willen een snelle screening aan de buitengrenzen en wie toch doorreist, heeft geen recht op opvang in dat land.
 • We maken een einde aan eindeloze procedureslagen en onzekerheid. Het wetboek gecontroleerde migratie moet de procedures drastisch inkorten.
 • We willen een sterker terugkeerbeleid met meer dwangmaatregelen zoals woonstbetredingen, huisarrest, infrastructuur voor detentie.
 • Verplichte inburgering, ook voor arbeidsmigranten

Normen en waarden

 • Een verplicht nationaliteitsexamen voor nieuwe Belgen.
 • De klemtoon van inburgeringstrajecten moet liggen op onze waarden en normen én het verwerven van het Nederlands.
 • We moedigen slachtoffers van online haatspraak aan om melding te maken en alle discriminerende drukpersmisdrijven moeten voor de correctionele rechtbank kunnen komen.
 • Racisme en discriminatie moeten met alle mogelijke middelen, inclusief praktijktesten, gedetecteerd en bestreden worden.

Wil je meer weten

Uw lijsttrekkers