Hilde Crevits

Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid, Voorzitter gemeenteraad in Torhout

Gebeten door onderwijs, gepassioneerd door politiek en gek op sport. Al tijdens haar jeugd oogstte Hilde kleine en grotere successen op sportief vlak. Nu nog trekt ze geregeld de sportschoenen aan. Hilde wil Vlaanderen in beweging krijgen, letterlijk en figuurlijk. Passie versterkt!

Hilde Crevits was lijsttrekker voor West-Vlaanderen bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op van 26 mei 2019.

In de nieuwe Vlaamse regering is ze viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, en Gezin.

Artikels van Hilde

‘Voorzorgsbeginsel’ in kinderopvang nu ook decretaal vastgelegd.

Op basis van de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits enkele wijzingen in het decreet over de opvang van baby’s en peuters juridisch laten vastleggen.

Aantal persoonsvolgende budgetten is op vijf jaar tijd met 18% gestegen

In 2022 ondersteunde de Vlaamse overheid meer dan 100.000 mensen met een handicap. De vraag naar ondersteuning neemt ook steeds meer toe.

Zo‘n 450.000 kinderen ontvangen eind volgende week een premie van 100 euro via Groeipakket

Op 5 mei staan de uitbetalingen van het Groeipakket gepland, waaronder de sociale toeslagen. Tijdens de begrotingsopmaak vorig jaar heeft de Vlaamse regering beslist om bijkomende maatregelen te nemen rond het Groeipakket, waaronder een uitbreiding van de groep mensen met recht op een sociale toeslag in 2023 en de toekenning van een premie van 100 euro per kind in 2022 en 2023.