Nieuwe campagne over gebruik en gevaar van cocaïne

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vandaag lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) een campagne over cocaïne. Via filmpjes kom je te weten wat cocaïne is, wat de risico’s van cocaïnegebruik zijn, waarom stoppen moeilijk is en wat je kan doen als je bezorgd bent over iemand die cocaïne gebruikt. De bedoeling is om de filmpjes gericht bij specifieke doelgroepen te verspreiden. 

Naast de grote aandacht en de vele middelen die gaan naar veiligheid en criminaliteitsbestrijding is het belangrijk om aandacht te hebben voor het welzijn van de mensen die cocaïne gebruiken. VAD/De Druglijn is de geschikte partner om hen te informeren, en als dat nodig is verder op weg te helpen richting zorg. Vandaag lanceren we enkele filmpjes die mensen informeren en sensibiliseren over cocaïne, over de witte lijn. De groep mensen die cocaïne gebruikt, is erg divers. Er is dan ook gekozen voor een brede aanpak, om de uiteenlopende mensen die cocaïne gebruiken te bereiken.

Het gebruik van cocaïne in Vlaanderen neemt toe. De vangsten van cocaïne in havens zoals Antwerpen en Rotterdam kent ook een stijgende lijn. Door de drugcriminaliteit en het geweld dat daarmee gepaard gaat, kwam de cocaïne problematiek de afgelopen maanden sterk in de aandacht. Dat maakt dat veel mensen met vragen en bezorgdheden zitten. 

Drie belangrijke motieven om cocaïne te gebruiken 

In Vlaanderen staat het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) in voor de preventie rond illegale drugs Eind vorig jaar is een preventieproject rond cocaïne gestart. Daarvoor loopt vanaf vandaag een campagne op sociale media, die we zoveel mogelijk bij de juiste doelgroep proberen te krijgen. Het onderzoek naar cocaïnegebruik blijft evolueren, maar wat we vandaag weten is dat het cocaïnegebruik het hoogst ligt bij 25-34-jarigen. Mannen in die leeftijdsgroep gebruiken 8 keer vaker cocaïne dan vrouwen. Zij gebruiken cocaïne om verschillende redenen.  

Met de campagne zetten we in op drie profielen van cocaïnegebruikers, met drie belangrijke motivaties om te gebruiken: kunnen beantwoorden aan een hoge werk- en prestatiedruk, plezier verhogen in het uitgaansleven en als manier om met problemen om te gaan. Om deze profielen maximaal te bereiken, richten de socialemediacampagne zich naar mensen met bepaalde interesses en beroepen. Zij krijgen vanaf vandaag korte teaserfilmpjes als advertentie te zien op Facebook en Instagram.  

De advertenties leiden mensen door naar een landingspagina op de Druglijnwebsite https://www.druglijn.be/coke. Daar vinden ze langere versies van de filmpjes met toelichting, een zelftest en kennistest over cocaïne en online zelfhulp. Ze kunnen natuurlijk ook anoniem contact opnemen met De Druglijn voor een luisterend oor, verdere vragen en doorverwijzing. 

Naast de filmpjes over de effecten en risico’s van cocaïne zoals bijvoorbeeld hartproblemen, uitputting, roekeloos gedrag en waanvoorstellingen en de moeilijkheid om met cocaïne te stoppen, richt een vierde filmpje zich specifiek op mensen die bezorgd zijn over het cocaïnegebruik van iemand in hun omgeving. Zij krijgen enkele tips mee om het gesprek aan te gaan en om hun eigen grenzen te bewaken. 

Googelen op maat 

Ook via Google zullen advertenties verschijnen. Die zijn gericht op mensen die een zoekopdracht over cocaïne ingeven. De zoektermen die ze ingeven, bepalen welke tekstadvertentie ze te zien krijgen. Dat laat toe hen de nodige informatie op maat aan te bieden. Vanuit de tekstadvertentie kunnen ze doorklikken naar het gedeelte van de Druglijnwebsite dat het best aansluit bij hun vraag of nood. 

En verder 

Het blijft niet bij enkel deze campagne. Ook de komende periode zal VAD/De Druglijn blijven inzetten op cocaïne. Zo is VAD bezig met een grondig onderzoek naar wie vandaag in Vlaanderen cocaïne gebruikt, waarom zij dit doen en waarom sommige mensen met hun cocaïnegebruik in de problemen komen. Op basis van de resultaten bekijkt VAD verder hoe ze het aanbod aan preventie en zorg rond cocaïne verder kunnen versterken. Ook daarin kunnen de animatievideo’s rond cocaïne nog een plaats krijgen, bijvoorbeeld in het kader van een alcohol- en drugbeleid in bepaalde settings. Na de campagne worden de filmpjes ook verder gebruikt op de website van De Druglijn. 

De teasers bekijken kan via :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOKj-1m_CrncmCFfEoHcC5NZBALsbZjfu. 

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”