Aantal minderjarigen met recht op budget omwille van handicap op 4 jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook dit jaar sterke stijging verwacht

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Door het zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering kunnen jaar na jaar meer mensen met een handicap ondersteund worden. Opvallend is de stijging van het aantal minderjarigen dat een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) ontvangt. Vorig jaar ging het om 1.816 jongeren en kinderen. In 2018 waren dat er nog 879. Het aantal minderjarigen dat recht heeft op een budget is sindsdien meer dan verdubbeld. Jongeren en kinderen met de meest dringende zorgnoden kregen dankzij het zorginvesteringsplan ook allemaal versneld een budget toegekend. In die groep geldt geen wachttijd.  Dit jaar zouden nog eens meer dan 600 minderjarigen een budget toegekend krijgen. Het hoogste aantal ooit.

Door het Vlaams zorginvesteringsplan ondersteunen we jaar na jaar meer mensen met een handicap. De vraag naar ondersteuning neemt ook steeds meer toe. Het budget dat we vanuit Welzijn investeren is deze legislatuur met 40% gestegen, naar 2,5 miljard euro. Dat zijn historische stijgingen in budget, maar belangrijker is natuurlijk wat we ermee doen. Zo zijn er ook al historische stappen vooruit gezet: we kunnen voor het eerst iedereen met de hoogste zorgnoden een budget toekennen De wachtlijst is in die groep volledig weggewerkt. Daarmee is een belangrijke doelstelling van het zorginvesteringsplan gehaald. Samen met vertegenwoordigers van de sector blijven we zoeken naar verbeteringen, om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk mensen te helpen.
Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits

Van het Vlaams welzijnsbudget zal in 2024 meer dan 2,5 miljard euro gaan naar personen met een handicap. In 2019 was dat nog 1,8 miljard euro. Een stijging met meer dan 700 miljoen euro deze legislatuur of 40%. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van de beleids- en begrotingstoelichting voor volgend jaar in het Vlaams parlement. Het gaat o.a. om budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Dit gebeurt via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Steeds meer personen met handicap krijgen budget toegekend: opvallende stijging bij minderjarigen

Het zorginvesteringsplan bereikt ook meer mensen. In totaal ontvingen 28.506 volwassenen in 2022 een persoonsvolgend budget (PVB) via het VAPH. 1.816 minderjarigen ontvangen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). In 2018 waren dat er nog 879. Sindsdien is het aantal minderjarigen dat recht heeft op een budget meer dan verdubbeld.

Minister Crevits schat dat er in 2023 nog eens aan meer dan 600 kinderen of jongeren een PAB zal toegekend worden, de grootste stijging ooit. Vorig jaar ging het nog om 447 toekenningen.

Deze legislatuur kon een grote inhaalbeweging gemaakt worden: aan iedereen die een vraag gesteld heeft tussen 2008 en 2020 werd een PAB toegekend. Een sprong van meer dan 12 jaar. Ook krijgen alle minderjarigen binnen de groep met de meest dringendste zorgnoden vandaag hun budget direct toegekend. Voor hen geldt geen wachttijd.

Geen wachttijd meer voor mensen met dringendste noden

De begrotingstoelichting toont dat het zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering zijn engagementen nakomt. Zo is de doelstelling gehaald om deze legislatuur alle personen in prioriteitengroep 1, de groep met de meest dringende noden, binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget (PVB) toe te kennen. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen met de dringendste noden die eerder tot 3 jaar moesten wachten, nu al hun budget toegekend hebben gekregen.  De zogenaamde wachtlijst is in prioriteitengroep 1 volledig weggewerkt. Dit jaar zullen naar schatting 850 mensen een budget toegekend krijgen.

Tabel met exacte aantallen

 

2019

2020

2021

2022

2023

Toekenningen PG 1

378

726

2.215

867

850*

Toekenningen PAB

262

229

550

447

663*

* inschattingen

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

# budgethouders PVB

24.677

25.299

25.399

27.266

28.506

# budgethouders PAB

879

1.038

1.129

1.522

1.816

 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.