Staatssecretaris de Moor & Minister Crevits brengen bezoek aan een pleeggezin dat zorgt voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Deel dit artikel

Deze ochtend zijn Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor en Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, Hilde Crevits op bezoek gegaan bij een pleeggezin van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) in De Klinge. Het bezoek gaf hen de gelegenheid om naar de persoonlijke ervaringen van het pleeggezin te luisteren en bovenal hun waardering te uiten voor het waardevolle engagement dat het gezin aangaat.

Nicole de Moor: “Het is door zulke toegewijde gezinnen dat de meest kwetsbare minderjarige vreemdelingen een warme thuis kunnen krijgen. De gezinnen zijn van onschatbare waarde voor het kind, dat vaak uit een zeer moeilijke situatie komt, en daarmee eveneens van onschatbare waarde voor onze samenleving in zijn geheel. Pleeggezinnen kunnen een actieve rol spelen bij de opvang en integratie van nieuwkomers. Het is een straf engagement dat we graag verder aanmoedigen.”

Hilde Crevits: “Via de Vlaamse pleegzorg zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zich hier thuis kunnen voelen. Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze op jonge leeftijd goed omringd zijn. Vorig jaar kenden we een grote instroom door de oorlog in Oekraïne. Vandaag zien we dat een aantal van hen al kan terugkeren of herenigd zijn met familie. Toch blijft de vraag naar pleeggezinnen groter dan het aanbod, zowel voor niet-begeleide minderjarigen, als voor kinderen die hier in een moeilijke thuissituatie leven. Mensen met nog wat extra ruimte in hun huis en hart wil ik daarom oproepen om pleegzorg te overwegen en mee het verschil te maken.”

Vorig jaar kwamen in ons land 6.400 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toe. 2.500 van hen zijn jonger dan 16 jaar en 320 zelfs jonger dan 11. Het is met name deze kinderen die behoefte hebben aan aangepaste opvang en extra ondersteuning. Om aan hun noden te voldoen worden zij in eerste instantie opgevangen in centra van Fedasil die specifiek ingericht zijn voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en krijgen zij  een voogd toegewezen door Dienst Voogdij. Voor de meest kwetsbaren, de allerjongsten of kinderen die een ernstig trauma opliepen is er intense samenwerking tussen Fedasil en het Agentschap Opgroeien. Zo zijn er aangepaste plaatsen in leefgroepen, maar wordt er eerst gekeken naar een plaatsing binnen een pleeggezin als passende oplossing.

 

Pleegzorg Vlaanderen

In een pleeggezin komen kinderen en jongeren in een warme omgeving terecht waar ze meer geïndividualiseerde zorg verkrijgen van vaste ondersteuningsfiguren. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en integratie. Een concreet voorbeeld is het pleeggezin dat vandaag werd bezocht waar twee broers, op jonge leeftijd wees geworden, de nodige nabije zorg en stabiliteit vonden in het pleeggezin.

Op dit moment zijn er 706 pleeggezinnen in Vlaanderen die ervoor hebben gekozen een NBMV op te vangen. Gezien de voordelen op het gebied van ontwikkeling en integratie voor deze minderjarige vreemdelingen, is pleegzorg de voorkeursvorm van opvang wanneer het zeer jonge kinderen of jonge meisjes betreft. Desalniettemin blijft de vraag naar pleeggezinnen voor deze doelgroep groter dan het aanbod.  Sinds de opstart van het project “Geef de Wereld een Thuis” in 2015 werden in totaal meer dan 1.000 nieuwe pleegzorgsituaties opgestart voor NBMV  in Vlaanderen en Brussel.

Ook na de start van de oorlog in Oekraïne was er een groot enthousiasme om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op te vangen. In totaal werden 188 kinderen opgevangen in een pleeggezin. 83 kinderen blijven vandaag nog steeds in een pleeggezin. Sommigen zijn namelijk inmiddels al teruggekeerd naar Oekraïne, herenigd met familie elders in Europa of met (één van) hun ouders in Vlaanderen.

Voor mensen met interesse in pleegzorg voor kinderen of jongeren die gevlucht zijn, is er op 30 mei een digitale infosessie van Pleegzorg Vlaanderen. Inschrijven kan via de  website: https://www.pleegzorg.be/activiteiten/digitale-infosessie-jonge-vluchtelingen-3

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.