Onze partij legt bijzonder ambitieus plan kinderopvang op tafel

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Onze ambitie voor gezinnen met kindjes in een notendop:

  • Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang in de buurt voor elk gezin
  • 10.000 extra plaatsen creëren aan inkomenstarief om elk gezin kinderopvang te kunnen bieden in hun nabije omgeving
  • Omschakeling van 9.000 bestaande plaatsen met vrije prijs naar plaatsen op basis van het inkomen op korte termijn
  • Op lange termijn willen we dat alle plaatsen met vrije prijs omgeschakeld worden naar het inkomenstarief met een maximumprijs per dag.
  • Kinderopvang mag niet meer dan 10% van het maandelijkse gezinsbudget uitmaken
  • Stelselmatige verdubbeling van het budget kinderopvang naar 2 miljard euro op jaarbasis

Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang in de buurt voor elk gezin dat kinderopvang nodig heeft, dat willen we voor onze gezinnen. Onze partij legt daartoe een bijzonder ambitieus plan op tafel dat vooral inzet op het creëren van inkomensgerelateerde opvangplaatsen, dat zijn opvangplaatsen waarbij het tarief wordt bepaald op basis van het inkomen van de ouders en er ook een maximumprijs per dag wordt gehanteerd.

Cd&v wil op termijn minstens 10.000 bijkomende plaatsen creëren in de kinderopvang aan inkomenstarief, plekken die vandaag nog niet bestaan dus. Daarnaast wil de partij op korte termijn nog eens 9.000 bestaande plaatsen met een vrije prijs omschakelen naar inkomenstarief. Op lange termijn wil cd&v zelfs álle bestaande plaatsen met vrij tarief (maar liefst 21.000) omschakelen naar betaalbare inkomensgerelateerde plaatsen met een maximumprijs. Om dit ambitieuze plan te kunnen realiseren, wilt cd&v het jaarlijkse budget voor kinderopvang stelselmatig doen stijgen naar maar liefst 2 miljard euro, met een eerste stijging al vanaf 2024.

“We willen dat in de volgende begrotingsopmaak in september reeds bijkomende middelen vrijgemaakt worden voor betaalbare kinderopvang”, stelt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v, vandaag op Santé. Santé, het grootste buurtfeest van Vlaanderen, is de traditionele gezinsdag van de cd&v die in een nieuw jasje werd gestoken.

Onze gezinnen verdienen meer respect. Ze zijn de ruggengraat van onze samenleving. Ze dragen zorg voor kinderen of andere familieleden, ze proberen elke dag weer om hun kinderen de best mogelijke opvoeding en toekomst te bieden én velen vertrekken dan ook nog eens dagelijks plichtsbewust naar het werk na een al drukke ochtendroutine met jonge kindjes. Wij willen onze gezinnen helpen bij de vaak moeilijke combinatie tussen werk en gezin en bij de stijgende levensduurte die steeds meer een uitdaging wordt voor hun gezinsbudget. Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang voor iedereen die dat wenst, is daarbij cruciaal. Ouders zouden niet meer dan 10% van hun maandinkomen moeten spenderen aan kinderopvang en er moeten gewoonweg extra plaatsen komen”, zegt Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v.

De uitdagingen op vlak van kinderopvang zijn groot, zowel voor onze gezinnen als voor de mensen die werken in de kinderopvang. Er staan veel vacatures als kinderbegeleider open en sommige uitbaters van kinderopvanginitiatieven hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De kinderopvang neemt ook maandelijks een grote hap uit het gezinsbudget van werkende gezinnen en door de hoge inflatie wordt het leven van gezinnen nog steeds duurder. Daarenboven is een plekje vinden voor je baby niet evident door de grote vraag aan kinderopvang.

Onze partij kent de uitdagingen beter dan welke partij ook. Al van bij de start van de legislatuur verzet onze partij de bakens voor een kwaliteitsvolle kinderopvang voor alle kinderen in Vlaanderen. Op onze uitdrukkelijke vraag stegen de middelen voor de kinderopvang deze legislatuur bijzonder sterk. Vorig jaar nog, wist Minister Hilde Crevits (cd&v) 115 miljoen euro bijkomende investeringen los te weken om een eerste reeks van structurele verbeteringen aan te brengen. Nog nooit gingen er in Vlaanderen zoveel middelen naar onze kinderopvang: van 527 miljoen euro per jaar in 2019 naar meer dan een miljard euro in 2023. Er werd onder meer geïnvesteerd in betere arbeidsvoorwaarden voor kinderbegeleiders en nog dit jaar werd ook het aantal plaatsen aan inkomenstarief met zo’n 3000-tal plaatsen uitgebreid. Dankzij cd&v en Minister Hilde Crevits. Omdat wij er willen zijn voor onze werkende gezinnen.

Cd&v legt de lat hoog, en wil snel bijkomende middelen om stappen te zetten

Maar de noden blijven groot. Begin deze legislatuur werd het tekort aan plaatsen geschat op ongeveer 7.000, maar we willen de lat onmiddellijk veel hoger leggen om elk kind in Vlaanderen betaalbare en kwaliteitsvolle opvang in zijn buurt te bieden. Cd&v wil dan ook minstens 10.000 extra plaatsen aan inkomenstarief, bovenop de omschakeling van 9.000 bestaande plaatsen naar inkomensgerelateerde plaatsen op korte termijn. Op lange termijn moeten alle plaatsen omgeschakeld worden naar het inkomenstarief. Naast het inkomensgerelateerde tarief voor ouders zorgt deze omschakeling ook voor betere lonen voor de medewerkers op deze plaatsen en geeft 80% van de organisatoren die aan inkomenstarief willen werken aan dat ze zo aan een lagere ratio kind/begeleider kunnen werken. We zorgen ook voor een natuurlijke koppeling tussen kinderopvang en onderwijs.
Cd&v wilt dat er nog dit jaar begonnen wordt met de uitvoering van dit plan, wat betekent dat er bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering bijkomende middelen moeten vrijgemaakt worden, zowel om extra plaatsen te creëren als om bestaande plaatsen om te schakelen naar het inkomenstarief.

Minister Hilde Crevits deed eerder dit jaar al een oproep naar organisatoren van kinderopvang om plaatsen om te schakelen van de basissubsidie met vrije prijs naar de hogere subsidie met inkomenstarief. Dat resulteerde bij de vorige begrotingscontrole in april in de vraag van cd&v aan de Vlaamse regering om bijkomende middelen te voorzien om 9.000 plaatsen te kunnen omschakelen naar inkomenstarief, maar die vraag vond toen geen gehoor bij de coalitiepartners en werd droogweg afgeserveerd.

“Compleet onaanvaardbaar. Onze gezinnen kunnen niet wachten. We willen dat de Vlaamse regering nog dit jaar bijkomend budget vrijmaakt om betaalbare plaatsen te creëren. Te beginnen bij de eerstvolgende begrotingsronde van de Vlaamse regering in de zomer”, zegt Sammy Mahdi daarover. “Wie doofstom blijft voor de noden die onze gezinnen hebben, die laat hen eigenlijk gewoon stikken. Wij weigeren om onze gezinnen te laten spartelen. Of het nu gaat om de kinderopvang of de kinderbijslag, Vlaanderen mag niet koud en kil zijn, wij willen een warm Vlaanderen dat oog heeft voor de dagelijkse problemen van gezinnen. Als ouders geen kinderopvang hebben of hun rekeningen niet kunnen betalen, wat ben je dan met je mooie begrotingstabellen? Cd&v zal meer dan ooit opkomen voor onze gezinnen”, is Sammy Mahdi, voorzitter van cd&v, duidelijk.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.