Sammy Mahdi

Voorzitter

Onze voorzitter Sammy Mahdi is de zoon van een Irakese vader en een Belgische moeder. Zijn vader vluchtte eind jaren 1970 als politiek vluchteling naar België. Hij studeerde politieke wetenschappen aan de VUB en behaalde er vervolgens een master internationaal en Europees recht. Van 2014 tot 2017 was hij parlementair medewerker van Vlaams Parlementslid Joris Poschet. In 2016 werd hij ook vast columnist bij de krant De Morgen.

Na van 2015 tot 2017 bestuurslid te zijn geweest van Jong CD&V, werd Mahdi in maart 2017 verkozen tot voorzitter van de jongerenafdeling. In november 2019 werd hij als enige kandidaat in die positie herkozen.  

Van 2015 tot 2017 was Mahdi voorzitter van de CD&V-afdeling van Sint-Jans-Molenbeek. Laatstgenoemd jaar verhuisde Mahdi naar Vilvoorde, waar hij bestuurslid werd van de plaatselijke CD&V-afdeling. Tussen 2019 en 2020 was hij tevens gemeenteraadslid van Vilvoorde. Hij nam ontslag uit die functie toen hij federaal parlementslid werd.

In oktober 2019 stelde hij zich eveneens kandidaat voor het nationaal voorzitterschap van CD&V. In de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen werd hij tweede met 19 procent van de stemmen. Vervolgens stootte hij door naar de tweede ronde, waarbij Mahdi 46,88 procent van de stemmen behaalde en nipt verloor van Joachim Coens.  

Bij de federale verkiezingen van mei 2019 stond hij als eerste opvolger op de CD&V-lijst in de kieskring Vlaams-Brabant. Van maart tot oktober 2020 was Mahdi lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, als opvolger van Koen Geens, die toen minister was in de regering-Wilmès II. Hierdoor moest hij wel ontslag nemen als voorzitter van Jong CD&V. 

Op 1 oktober 2020 legde hij de eed af als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd bij de minister van Binnenlandse zaken, in de regering-De Croo.

Op de Familiedag van cd&v in Plopsaland, op 25 juni 2022, werd Sammy onze nieuwe voorzitter met een overtuigende score van 96,85%!

 

Artikels van Sammy

Kies zekerheid.

“Kies zekerheid.” Met die slogan trekt onze partij de laatste weken van de campagne in. Cd&v wil Vlamingen meer dan ooit zekerheid bieden.

Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Cd&v vraagt in Brussel aandacht voor wat écht telt in élke provincie: “Wij zijn de enige zekerheid dat gáns Vlaanderen gehoord wordt”

Vandaag vond het eerste nationale campagnemoment van cd&v plaats. Er werd daarbij heel bewust gekozen voor een actie waarbij de focus gelegd wordt op de bezorgdheden van mensen in gans Vlaanderen. Deze ochtend vertrokken alle Vlaamse en federale lijsttrekkers van cd&v vanuit een symbolische plek in hun provincie. Ver weg van de Wetstraat, maar wel middenin de uitdagingen waar hun streek mee kampt en waar de inwoners van hun provincie mee geconfronteerd worden in hun dagdagelijks leven. Die vele bezorgdheden van mensen overal in Vlaanderen brachten alle lijsttrekkers vandaag naar Brussel, het politieke hart van ons land. 

cd&v lanceert meernetto-calculator: “Tegen 1 januari 2024 meer netto op de rekening.”

Voor cd&v moet Rerum Novarum meer dan ooit in het teken staan van de werkende middenklasse. Daarom lanceert de partij vandaag een meernetto-calculator, waarbij iedereen kan berekenen hoeveel extra netto hij op het einde van het jaar kan overhouden als de eerste stap van de fiscale hervorming van Vincent Van Peteghem wordt doorgevoerd. De meernetto-calculator is vrij raadpleegbaar voor iedereen via www.meernetto.be.

Cd&v wil elke Vlaming het recht geven op niet-digitale dienstverlening

Steeds vaker zijn we voor basisdienstverlening zoals het raadplegen van je persoonlijk medisch dossier, het invullen van je belastingbrief of informatie inwinnen over je pensioendossier aangewezen op digitale aanvragen. Maar niet iedereen is mee op deze digitale trein. Dat zorgt bij vele mensen voor moeilijkheden en drempels bij het verkrijgen van basisdienstverlening. Voor cd&v moet menselijk contact bij dienstverlening het uitgangspunt blijven. Het is niet omdat het digitaal kan, dat het digitaal moet. Daarom pleit de cd&v voor het verankeren van het recht op niet-digitale dienstverlening. Concreet stelt de partij voor dat voor basisdienstverlening zoals overheidsdiensten, ziekenhuizen, banken, postkantoren, energie -en telecomdiensten, openbaar vervoer en mutualiteiten altijd een niet-digitale optie moeten aanbieden bij elke vorm van dienstverlening.

Voor een hecht, authentiek en betrokken Vlaanderen

Onze partij verzamelde vandaag in Flanders Expo te Gent voor ons ideologisch congres 'Respect'. Voortbouwend op de nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter Sammy Mahdi, waarin hij opriep tot meer respect voor mensen, legde onze partij op dit congres verder de inhoudelijke krijtlijnen naar 2024 vast.

Nieuwjaarstoespraak

Bekijk hier de volledige nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Sammy Mahdi.