cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.

De belangrijkste uitdaging voor onze defensie is om de jarenlange onderinvesteringen in sneltempo weg te werken en verder professionaliseren op vlak van manschappen en materieel, aldus cd&v-voorzitter Sammy Mahdi en Europees lijsttrekker Wouter Beke.

1. Tegen 2040 moeten we naar 40.000 manschappen gaan. Met militairen die goede werkomstandigheden hebben en gerespecteerd worden voor die job. Met een goede verloning, deftige uitrusting en moderne arbeidsomstandigheden. “We herinneren ons allemaal nog hoe militairen enkele jaren terug in kledij moesten patrouilleren dat hen niet eens paste, hun kazernes zijn tot op de draad versleten en ze worden te pas en te onpas ingezet voor andere taken zoals de vervanging van cipiers in gevangenissen. Er moet meer respect zijn voor onze militairen”, zegt Mahdi. Daar hoort uiteraard ook voldoende munitie bij voor onze militairen “om te voorkomen dat we na enkele uren met stenen moeten beginnen te gooien”.

2. Meer expertise aantrekken vanuit andere sectoren. Via een betere instroom naar de reserve door het statuut van reservist aantrekkelijker te maken maar evengoed door de leeftijdslimieten bij Defensie op te trekken. “Een goede cyberexpert van 50 jaar kan absoluut een meerwaarde bieden maar kan vandaag niet aangenomen worden. Vandaag liggen de grenzen tussen de 25 en de 33 jaar, wat te laag is”, zegt Mahdi.

3. De oprichting van een volwaardige tweede brigade bij de infanterie.

4. De aankoop van luchtafweer, daarbij denkt onze partij aan American Patriots. Voorlopig staat de aankoop van luchtafweer ingepland voor de begroting van 2030, met uitrol in de tweede helft van de jaren ’30. Dit is veel te laat voor onze partij. “Al onze kritieke infrastructuur is op vandaag onbeschermd: de haven van Antwerpen, onze kerncentrales, het NAVO-hoofdkwartier en alle Europese instellingen. We moeten alle mogelijke doelwitten in kaart brengen en zorgen voor een stevig luchtafweersysteem. De situatie op vandaag is onverantwoord”, zegt Wouter Beke.

5. De aankoop van een extra fregat. Vandaag hebben we er slechts twee.

6. De bewapening van drones. “De drones die Defensie besteld heeft zijn momenteel onbewapend omdat sommige regeringspartijen hun veto hadden gesteld tegen die bewapening. Dat is verschrikkelijk naïef, bij moderne oorlogsvoering horen bewapende drones”, zegt Mahdi.

7. De aankoop van gevechtsvliegtuigen (14 extra F35’s bovenop de reeds bestelde F35) en gevechtshelikopters. “Ons land heeft heel wat expertise op dit vlak, denk aan onze aanwezigheid in de Baltische Staten om het luchtruim te verdedigen tegen Rusland, we moeten verder versterken waar we goed in zijn. We moeten ook de mogelijkheid bekijken om ons in te schrijven in een gemeenschappelijk helikoptercommando”, aldus Beke.

8. We hebben nood aan meer artillerie en moeten extra CAESAR’s aanschaffen. Enkele maanden geleden heeft minister Dedonder nog aangekondigd dat we 19 extra CAESAR’s bestellen. We hebben er nog bijkomende nodig.

9. Uitbouw van offensieve en defensie cybercapaciteit. “Nieuwe oorlogsvoering is ook digitaal. Onze overheden en bedrijven zijn vandaag al het slachtoffer van cyberaanvallen. We mogen die trein niet missen We moeten onze energiebevoorrading, telecommunicatie, havens, transportmiddelen, banken en sociale zekerheidsdata voldoende wapenen tegen cyberaanvallen. We moeten onder meer investeren in cryptografie, AI, Machine Learning (ML) en Big Data Analytics”, zegt Beke.

 

Meer ‘made in Europe’ met een eigen defensie-industrie om de factuur haalbaar te maken

10. Het budget voor Defensie versneld optrekken naar de 2 procent NAVO-norm tegen ongeveer 2030. “Dat is perfect realistisch door in te zetten op verschillende pistes. We houden er ook rekening mee dat Europa begrotingsgewijs de nodige clementie aan de dag zal leggen als het gaat om investeringen in defensie wegens gewoonweg onontbeerlijk vandaag de dag. Dat is wat ons betreft ook gewoon de juiste keuze. We moeten kunnen blijven investeren in zowel de mensen hun gezondheidszorg en koopkracht als in defensie. Het mag geen OF-OF verhaal zijn”, zegt Sammy Mahdi.

11. De uitbouw van een Europese defensie-industrie. “Vandaag vloeit er vanuit Europa ongeveer 60 miljard euro naar de Amerikaanse defensie-industrie voor de aankoop van materiaal. En dat is problematisch op twee fronten. Enerzijds maakt het ons enorm afhankelijk van de Amerikaanse industrie op vlak van bevoorrading. Anderzijds gaat het om enorme bedragen die wegvloeien uit Europa, maar die we zélf goed kunnen gebruiken, zeker in tijden van budgettaire schaarste. Daarom moeten we op het Europese niveau werk maken van een strategisch plan om de defensie-industrie te versterken. Hoe sneller onze industrie betrokken wordt bij de ontwikkeling van militair materiaal, hoe hoger de economische en industriële return voor ons land en hoe lager de eindkost. Het is dringend tijd voor meer ‘Made in Europe’ op dit vlak”, zegt Wouter Beke.

12. Defensie moet opgenomen worden als zevende pijler binnen de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

13. De Europese Unie moet ‘defensiebonds’ (obligaties om investeringen in defensie-industrie mogelijk te maken) uitgeven om financiering op te halen

14. We pleiten ervoor om op Europees niveau minstens 0,5 procent van de Europese begroting (het MFF) voor te behouden voor defensie-uitgaven; het gaat om ongeveer 75 miljard euro.

15. De Europese Investeringsbank moet ook middelen kunnen investeren in zogenaamde dual-use projecten, die naast een normaal civiel gebruik óók een militaire toepassing kunnen hebben. 

 “Defensie is de belangrijkste levensverzekering voor internationale veiligheid. En net dit domein is jarenlang onderbelicht”

, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi.

Volgens Mahdi zijn we te lang naïef geweest en heeft ons land zich in slaap laten wiegen. “We leven vandaag in een andere context dan 20 jaar geleden. Er is een nieuwe wereldorde ontstaan. Tegelijkertijd zien we dat ons beleid nog niet is aangepast aan die nieuwe situatie. Hierdoor zijn we de voorbije decennia afhankelijk geworden van andere landen en organisaties om onze veiligheid te kunnen waarborgen. Dat is een enorm risico gezien de onstabiele situatie: grijpt Trump straks opnieuw de macht in de VS en kunnen we ons dan blijven verschuilen achter de NAVO-portefeuille? Hoe evolueren de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten en Soedan? We mogen niet langer naïef toekijken”, vult Wouter Beke aan.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.