"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.

“We moeten de tanker op vlak van onderwijs keren en dat lukt niet als de bevoegde minister elke drie maand ad hoc maatregelen neemt zonder visie op lange termijn of met de schijnoplossingen van partijen zoals Vooruit.” De partij zet zo het onderwijsdebat op scherp: “We staan in Vlaanderen voor een fundamentele keuze: willen we de vrijheid van onderwijs behouden en leerkrachten en directies meer vertrouwen? Of gaan we naar een vorm van staatsonderwijs waarin de overheid werkelijk alles bepaalt, tot zelfs wat onze leerlingen eten toe?”

Cd&v stelt vandaag enkele speerpunten voor het onderwijs in Vlaanderen voor. Niet toevallig bij standenbouwer De Backer BV in het Vlaams-Brabantse Affligem gaven partijvoorzitter Sammy Mahdi, maar ook Hilde Crevits, Jo Brouns en Annelies Verlinden een toelichting bij hun plannen. “Ondernemingen zoals deze schreeuwen gewoon om praktisch geschoolde leerlingen. Technische profielen die goed opgeleid zijn, zijn het nieuwe goud voor onze bedrijven. En laat sommige van die richtingen nu net in het gedrang komen door de plannen van Vooruit. Dat is niet vooruit, maar achteruit voor onze arbeidsmarkt”, zegt Sammy Mahdi. De partijvoorzitter hekelt het voorstel van Vooruit om als oplossing voor het lerarentekort te snoeien in afstudeerrichtingen. Volgens Vooruit kunnen richtingen op school maar worden aangeboden als er minstens 10 leerlingen zijn per graad zijn. Ze willen op deze manier zelfs 513 miljoen euro besparen op onderwijs, blijkt uit de plannen die Vooruit instuurde bij het Planbureau.

“Totaal onaanvaardbaar voor cd&v”, zegt Mahdi daarover. “Er dreigt gesnoeid te worden in heel wat bijzonder belangrijke richtingen in het praktisch gericht onderwijs. Denk aan 7e specialisatiejaren zoals ‘elektrotechnicus’, waar men vandaag soms met weinig leerlingen in de klas zit, maar die wel ontzettend belangrijk zijn voor onze arbeidsmarkt. Er zijn vandaag al 241 knelpuntberoepen in Vlaanderen waar werkgevers schreeuwen om extra handen. Ook uitdagende richtingen zoals Grieks-Latijn dreigen zo te verdwijnen in sommige scholen. Het lerarentekort willen oplossen door gewoon te snoeien in het aantal richtingen in sommige scholen, leidt tot een verarming van het aanbod en de kwaliteit in ons onderwijs op lange termijn.”.

Balletjes in tomatensaus

Ook het breekpunt van Vooruit om gratis schoolmaaltijden aan te bieden, is volgens cd&v een schijnoplossing die de leerkracht met extra taken opzadelt. “Er zijn vandaag klassen waar geen leerkracht voor gevonden wordt, waar geen lesgegeven wordt. In welk parallel universum hebben die scholen de ruimte om ook nog eens balletjes in tomatensaus ’s middags op te dienen? Leerkrachten verliezen nu al uren aan administratieve taken. Moeten ze nu ook cateraar spelen? Laat leerkrachten gewoon lesgeven. De opvoeding is de taak van de ouders”, stelt Mahdi scherp.

Vandaag stopt 30% van de startende leerkrachten binnen de vijf jaar. Volgens cd&v moet men meer inzetten op ondersteuning van de leerkracht, minder administratie, minder gepuzzel van uren in verschillende scholen, maar ook meer ouderlijke verantwoordelijkheid. “Vertrouwen in leerkrachten moet centraal staan. We moeten leerkrachten vooral maximaal les laten geven en ieder gebrek aan ouderlijke verantwoordelijkheid niet compenseren met een extra takenpakket voor wie voor de klas staat.”

Een nieuwe schoolstrijd?

De partij maakt zich zorgen om een nieuwe schoolstrijd. Socialisten pleiten openlijk voor het afschaffen van de koepels, een mening die ook gevolgd wordt door partij N-VA. ‘Wie betaalt, bepaalt’ is een credo bij zowel Vooruit als N-VA. Recent gaf die laatste partij nog aan artikel 24 van de Grondwet te willen aanpassen (artikel dat de vrijheid van onderwijs garandeert). “Het lijkt wel alsof de naoorlogse schoolstrijd terug is. Wij zullen ons altijd verzetten tegen alle vormen van staatspedagogie- en een allesbepalende overheid”, zegt Sammy Mahdi.

Lerarenloopbaanpact

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt in eerste instantie met sterke leerkrachten voor de klas. “Geef leerkrachten daarom opnieuw het respect dat ze verdienen”, stelt Mahdi. “De job van leerkracht moet opnieuw aan aanzien en respect krijgen. Dat doe je niet door ballonnetjes op te laten over een ‘leraar-specialist’ die op willekeurige basis meer verdient dan zijn of haar collega’s, wat in de leraarskamer voor veel ongenoegen zorgt.”

Minister voor Welzijn Hilde Crevits pleit voor een allesomvattend lerarenloopbaanpact in de volgende legislatuur. “In zo een pact moeten maatregelen zitten die de job van leerkracht opnieuw aantrekkelijk maken. Voor nieuwkomers maar evengoed voor wie vandaag in het onderwijs werkt”, zegt Crevits. Zo wil de partij zij-instromers hun anciënniteit laten meenemen tot 20 jaar en retroactief. “Startende leerkrachten moeten bovendien de garantie krijgen op een voltijdse tewerkstelling en moeten begeleid worden de eerste jaren”, voegt de minister hieraan toe.

Mahdi wil ook meer topprofielen in het onderwijs aantrekken en ook behouden. Die topprofielen gaan we volgens de cd&v-voorzitter niet vinden als de overheid stap voor stap voorschrijft wat een leerkracht al dan niet mag doceren. “Net zoals de overheid aan een advocaat niet moet voorschrijven hoe hij een pleidooi moet voeren of een arts over wélke behandeling hij moet opstarten, zo moet de overheid aan leraren niet voorschrijven hoe ze les moeten geven. Leraren zijn professionals die -steunend op een stevige vorming – afhankelijk van de situatie zélf kiezen wat de beste aanpak is om de leerstof over te brengen.”

Technisch onderwijs versterken en school naar samenleving brengen

Onze partij wil net ons technisch onderwijs en duaal leren versterken. “Er staan vandaag 241 beroepen op de knelpuntberoepenlijst van VDAB, waarvan heel wat technische beroepen. We moeten er dan ook meer dan ooit voor zorgen dat het onderwijs afgestemd is op de noden op de arbeidsmarkt. Een diploma is nog steeds de beste garantie op een duurzame loopbaan. Met bijvoorbeeld het duaal leren slaan we bruggen tussen scholen en bedrijven én bieden we jongeren een uitdagende en erg praktijkgerichte opleiding aan. Daar moeten we in de toekomst nog meer op inzetten, niet afbouwen”, zegt Vlaams minister voor Werk Jo Brouns.

“We willen de samenleving naar de school en de school naar de samenleving brengen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen hierbij wint. In de eerste plaats onze kinderen, maar ook onze gezinnen, onze scholen, onze bedrijven, het middenveld,… Denk aan naschoolse activiteiten meer integreren in de school, samenwerkingen met social-profit organisaties, bedrijven, buurtwerkingen, vrijwilligersorganisaties, lokale overheden,… Tegelijkertijd willen we ook de school meer naar buiten trekken via bedrijfsbezoeken, stages in bedrijven, de natuur opzoeken of vrijwilligerswerk”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Hoe wil cd&v ons onderwijs opnieuw naar de top brengen?

 • Geen rationalisering van afstudeerrichtingen in het secundair. We beschermen richtingen als Grieks-Latijn of specialisatiejaar in het TSO die jongeren laten excelleren en nodig zijn voor onze arbeidsmarkt. Het is niet omdat de klas kleiner is, dat het aanbod minder waardevol is.
 • We garanderen startende leerkrachten een jaar voltijdse tewerkstelling mét aanvangsbegeleiding
 • We trekken topprofielen aan van buiten ons onderwijs. We laten hen minstens 20 jaar anciënniteit meenemen (ook retroactief) en zorgen voor extralegale voordelen zoals werknemers in de privé. 
 • We geven ervaren leerkrachten een bijblijf-bonus om hun expertise uit te bouwen.
 • Met pedagogisch geschoolde onderwijsassistenten die leraren bijstaan in de klas wil cd&v de planlast en het werk van leerkracht verlichten. We schrappen ook in de planlasten.
 • We schaffen het systeem van leraar-specialist terug af. Het versterkt de foute idee dat er goede en slechte leerkrachten zijn.
 • Minder met invulboeken werken, meer ruimte voor creativiteit en eigen ruimte voor de leerkracht.
 • De focus op het Nederlands is cruciaal, zowel in de klas als daarbuiten (bv. zomerscholen Nederlands).
 • We investeren bijkomende middelen in scholenbouw zodat er voldoende capaciteit is
 • We beschermen de vrijheid van onderwijs
 • We herstellen het concept van ouderlijke verantwoordelijkheid en wijzen ouders ook op hun verantwoordelijkheid en respect ten aanzien van leerkrachten. We moedigen directies aan om duidelijke afspraken met ouders vast te leggen zodat leerlingen en ouders geresponsabiliseerd worden bij slecht gedrag. De engagementsverklaring moet een belangrijk beginpunt zijn van een intense relatie tussen school en ouders.
 • Kennisoverdracht moet terug een belangrijkere plaats in ons onderwijs innemen opdat we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren.
 • Minder gekleurde middelen. Laat schoolbesturen zelf bepalen hoe de middelen het best worden ingezet.
 • We investeren meer in de lerarenopleiding (inhoud, manier waarop opgebouwd/aangeboden, contact met de praktijk) omdat deze de basis is voor de kwaliteit van ons onderwijs op lange termijn.).

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.