cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.

Cd&v in Europa: “Een sterk veiligheidsbeleid en bescherming van onze strategische autonomie en gezondheid”

Voor cd&v moet de EU vooral inzetten op haar kerntaken. Dat zijn veiligheid, strategische onafhankelijkheid op sleuteldomeinen zoals energie en voedselzekerheid en de gezondheid van de burgers. De partij wil een Europese defensie-industrie en ver doorgedreven samenwerking op vlak van (cyber)veiligheid. Op vlak van migratie moet de EU haar gewicht gebruiken om derde landen te verplichten uitgewezen onderdanen op te nemen. Daarnaast wil cd&v dat de EU onze KMO’s, waaronder onze landbouwers, zuurstof geeft door minder regelgeving en door rekening te houden met de specifieke context van regio’s zoals Vlaanderen.