Covid-19 vaccin moet voor iedereen toegankelijk zijn

Publicatiedatum

Auteur

Cindy Franssen

Deel dit artikel

Het Europees Parlement debatteerde over de zoektocht en ontwikkeling van een vaccin of behandeling tegen het coronavirus. CD&V-Europarlementslid Cindy Franssen: “Voor mij zijn in dit debat twee zaken essentieel: internationale samenwerking en universele toegang tot een mogelijk vaccin of een behandeling.”

Cindy Franssen: “Steeds meer Europese lidstaten kunnen gelukkig een geleidelijke versoepeling van de corona maatregelen doorvoeren, maar het wordt ook steeds duidelijker dat een behandeling of een vaccin voor het virus onontbeerlijk blijft. De Europese Unie speelt terecht een voortrekkersrol in de internationale samenwerking in de zoektocht naar dit vaccin. Getuige daarvan onder meer de succesvolle donorconferentie van 4 mei, waar wereldwijd 7,4 miljard euro werd opgehaald. Verdere samenwerking over de grenzen heen zal nodig zijn.”

Cindy Franssen:"Het vaccin moet veilig, betaalbaar en universeel toegankelijk zijn. Voor mij is dit klaar en duidelijk, het is onze sociale plicht." 

“Wanneer er op termijn echter een vaccin of een behandeling gevonden wordt, zal het eveneens essentieel zijn om ook een gelijke toegang voor alle burgers te verzekeren. We mogen niet toelaten dat de grote privébedrijven door middel van patenten woekerwinsten boeken met een vaccin waar de hele wereld naar snakt, en waarvoor miljarden euro’s aan publieke onderzoeksfondsen zijn ingezet. Onderzoek dat met publieke middelen gefinancierd werd, moet ook in het publieke domein beschikbaar blijven. Het vaccin moet veilig, betaalbaar en universeel toegankelijk zijn. Voor mij is dit klaar en duidelijk, het is onze sociale plicht. Elke burger, in de EU en daarbuiten, heeft recht op een gelijke toegang. Dit kan enkel door internationale samenwerking met landen, bedrijven, NGO’s, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen”, aldus Cindy Franssen.

“Daarnaast blijven we best ook waakzaam naar andere landen toe. Wanneer bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten een vaccin ontdekken, moeten we kunnen verzekeren dat dit ook in de EU toegankelijk wordt gemaakt. Reeds aan het begin van de corona-uitbraak bleek al dat dit geen evidentie is. Wanneer andere landen een vaccin niet universeel beschikbaar maken, moet de Unie klaar zijn om hierover te onderhandelen en haar volle politieke en economische gewicht in de schaal te werpen.”

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.