Cd&v wil waterschaarste aanpakken via infiltratiebonus en aangepaste regelgeving

Publicatiedatum

Auteur

Tinne Rombouts

Deel dit artikel

De aanhoudende droogte in Vlaanderen stelt ons voor een grote uitdaging. Toen op verschillende plaatsen in Vlaanderen zelfs geen water meer uit de kraan stroomde, werd door de lokale besturen aan de alarmbel getrokken. Via oppompverboden en sensibilisering proberen lokale besturen en provinciebesturen de ‘tikkende tijdbom’ voor zich uit te schuiven. Maar meer is nodig. Cd&v ziet soelaas in een infiltratiebonus en een aangepaste regelgeving voor regenwaterputten.

Tinne Rombouts: “Een infiltratiebonus kan ons op tamelijk korte termijn al hoopgevende resultaten verschaffen."

Vlario, het Vlaams overlegplatform voor riolen en afvalwaterzuivering, stelt een infiltratiebonus voor. Dat is een bonus voor het regenwater dat niet afgevoerd wordt naar het publieke domein, maar op het private domein blijft en daar gebruikt en geïnfiltreerd wordt in de bodem. Tinne Rombouts, Vlaams CD&V-volksvertegenwoordiger, staat positief tegenover zo’n infiltratiebonus: “Een infiltratiebonus kan ons op tamelijk korte termijn al hoopgevende resultaten verschaffen. We zijn in de situatie beland waarbij we geen enkele druppel regenwater verloren kunnen laten gaan.”

Het parlementslid is overtuigd dat er nog meer mogelijkheden zijn om verstandiger met water om te gaan en denkt hierbij aan de mogelijkheden die een regenwaterput biedt: “Vele woningen hebben nog geen regenwaterput of hebben er wel één maar kunnen de opslagcapaciteit misschien vergroten. Al wie initiatief neemt om meer regenwater op te vangen en op te slaan, moeten we hierin stimuleren.”

Aangepaste regelgeving voor regenwaterputten

“Regenwaterputten zijn vandaag verplicht voor wie een nieuwe eengezinswoning bouwt. Dergelijke putten moeten minstens 5.000 liter water kunnen opvangen. Bij en renovatie of uitbreiding van de woning is dit niet verplicht. Bij de bouw van een ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 vierkante meter, mag het volume van het regenwatersysteem maximum 10.000 liter zijn. Eenvoudige aanpassingen aan de regelgeving zouden ervoor kunnen zorgen dat al wie meer opvangt dan het wettelijk minimum van 5.000 liter hiervoor financieel gesteund wordt”, aldus het parlementslid. Ze wil daarnaast het maximum van 10.000 liter schrappen uit de regelgeving: “Indien er burgers of bedrijven zijn die meer dan het wettelijk maximum kunnen opvangen, mag dit voor ons absoluut niet verhinderd worden.”

Maar daarmee is de kous niet af. Rombouts gelooft ook sterk in de slimme sturing van particuliere waterputten. “De meeste privéwaterputten staan gedurende lange periodes vol en dit zorgt ervoor dat zij overlopen bij hevige regenval. Door die capaciteit slimmer en duurzamer in te zetten kan er meer waterinfiltratie plaatsvinden in de bodem. Particulieren die hun waterput ter beschikking stellen voor dit systeem, kunnen dit bijvoorbeeld dan vergoed zien op hun waterfactuur.”

Langetermijnvisie

Het is duidelijk, om het probleem van droogte op de langere termijn verder aan te pakken en ons te verzekeren van (drink)water tijdens droge zomermaanden kunnen we ook op korte termijn een aantal acties ondernemen. “Er zijn de afgelopen jaren heel wat goede stappen gezet in het waterbeleid. Zo zijn de aanstelling van een droogtecommissaris of de opmaak van  het actieplan droogte en wateroverlast geen overbodige luxes gebleken. Nu kijken we naar minister Demir om nog een versnelling hoger te schakelen. In het Vlaams parlement is de minister al verschillende keren en door verschillende partijen ondervraagd over aangekondigde initiatieven, maar concrete acties bleven voorlopig uit. Ook moet er dringend nagedacht worden over een afschakelplan voor water, waarbij de prioritaire sectoren betrokken moeten worden. We kunnen niet blijven wachten en niets doen”, besluit Tinne Rombouts.

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.